Kategoriarkiv: Veta mer ….

Förarlöst i USA …!

Först …!

Den svenska lastbilstillverkaren Einride med sina förarlösa ellastbilar blir först i världen med att få tillstånd för autonoma körningar i USA! Den amerikanska motsvarigheten till svenska Transportstyrelsen, NHTSA, (National Highway Traffic Safety Administration) har godkänt att Einride tillsammans med det amerikanska vitvaruföretaget ”GE Appliances” får testa sina s.k. ”poddar” i Tennessee, USA. Läs mer om utmanaren Einride och deras logistikrevolution på http://climateforlife.se/coca-cola-kor-forarlost/

Danmark steget före …!

Danmark blir ett stort grönt kraftverk för hela Europa, enligt klimatminister Dan Jörgensen!

Över partigränserna …!

I förra veckan fredagen den 24 juni träffade det sittande regeringspartiet Socialdemokraterna, med Mette Frederiksen i spetsen, en historisk energiöverenskommelse över partigränserna bland flertalet partier i Folketinget! Avtalet sätter Danmark i utvecklingsfronten i klimatomställningen i Europa!!! Fram till 2030 skall Danmark fyrdubbla solenergi och landbaserad vindenergi, femdubbla havsbaserad vindkraft och göra stora satsningar på biogas för fjärrvärmesektorn. ”Med det här avtalet blir Danmark ett stort grönt kraftverk för hela Europa” kommenterar klimatminister Dan Jörgensen euforiskt! HEJA Danmark!

Utlösande faktorn …!

Den utlösande faktorn för att man snabbt har kunnat komma överens över partigränserna är Rysslands angreppskrig på Ukraina och den uppenbara nödvändigheten av att göra sig helt oberoende av rysk olja och gas. Senast 2035 skall den sista bostaden med naturgas för värme och hushåll vara konverterad till någon form av grön energi. Anm. En ny bred energiöverenskommelse hastar också i Sverige av delvis samma skäl som i Danmark, men även till följd av en historisk ökning av elbehovet de närmaste 10 åren!

Tar notan …!

Hela satsningen i form av ökade samhällskostnader för olika stöd och utbyggnad av infrastruktur är fullt finansierad för den aktuella perioden 2023-2030. Utsläpparna får ta en stor del av notan, ca 35 %, genom kraftigt höjda CO2-avgifter! Resten finansieras genom etablering av en grön omställningsfond kopplad till danskarnas pensionsinbetalningar plus några enstaka omdisponeringar i statsbudgeten.

En storsatsning på sol, vind och biogas/fjärrvärme i Danmark fram till 2030!

Extrem torka på Afrikas Horn …!

100000-tals människor har fått fly från sina byar till följd av svår torka utlämnade till katastrofhjälp från FN och andra organisationer!

Över 800000 …!

Sedan januari 2021 har FN med hjälporganisationer registrerat över 805000 klimatflyktingar i Somalia. Landet har drabbats av extrem torka till följd av att fyra (!) ordinarie regnperioder har uteblivit. Bara under maj i år har 33000 nya flyktingar registrerats, en ökning med 28 % jämfört med april. Folk flyr sina byar av hungersnöd till flyktingläger i huvudsak inom regionen. Enligt regeringen i Mogadishu riskerar mer än 6 miljoner av landets ca 16 miljoner invånare att drabbas av svår hungersnöd! OBS! Vi bidrar alla, framförallt vi i ”Väst”, genom vårt nuvarande beteende till de fruktansvärda scener som i detta nu utspelar sig framförallt i ”Syd” och i fattigare länder!

FN:s klimatpanel …!

Enligt FN:s klimatpanel IPCC och dess senaste rapport AR6 från augusti 2021 om den vetenskaplig bakgrunden till klimatförändringarna råder det nu ingen tvekan om det starka sambandet mänsklig påverkan, klimatförändringar och konsekvenser i form av allt frekventare extremväder såsom långa perioder av svår torka, extremvärme, extrem nederbörd och skyfall, skogsbränder, orkaner m.m.! Läs mer om IPCC:s rapport AR6 på http://climateforlife.se/sommarens-hetaste/.

Värmeböljor vartannat år …!

Enligt AR6 går det nu också att beräkna sannolikheten för hur ofta olika extremhändelser kommer att inträffa. Oroande resultat! I genomsnitt kommer antalet extremhändelser att öka med en faktor 3(!) förutsatt att vi inte drastiskt minskar våra utsläpp. Se bild nedan! Skrämmande exempel! Barn födda 2020 eller senare, beroende på var de lever i världen, kommer att drabbas av värmeböljor vartannat år!!! Läs om allt frekventare extremhändelser på http://climateforlife.se/klimatarvet-till-unga/

Med nuvarande klimatåtaganden i Paris-avtalet kommer världens unga att få leva med extrema värmeböljor, extrem torka, missväxt, översvämningar och skogsbränder i genomsnitt vartannat år under sin livstid – ett skräckscenario till klimatarv för världens unga!

Klimatet- Bankerna plockar lågt hängande frukter …!

Stoppar huvudet i sanden …!

Enligt Fair Finance Guide har svenska banker visserligen förbättrat sitt hållbarhetsarbete sedan guidningen (internationella hållbarhetskriterier) startade 2014! MEN det handlar om att plocka lågt hängande frukter! Svenska storbanker stoppar huvudet i sanden vad gäller de kriterier som har störst betydelse för klimatet som t.ex. utlåning till fossilindustrin. Tre av fyra banker har tagit bort företag med koppling till kol, olja och naturgas från sina fonder, vilket i och för sig är bra. MEN man lånar fortfarande ut miljarder till kol i Tyskland eller till exploatering av olja och naturgas i Arktis! Strategin bottnar helt enkelt i att det är mer ekonomiskt lukrativt att låna ut miljarder än att stryka några enstaka företag från fonderna! Ignorans, dubbelmoral eller stoppa huvudet i sanden! Välj själv!

Den osynliga handen …!?

Enligt SEB:s chef för hållbarhetsstrategier Karl-Oskar Olming så är bankerna bara en spegling av marknaden! Hm! Som om den berömda ”osynliga handen” styr allting utan aktörernas egen vilja, etik och moral! SEB säger i klartext att om deras energikunder i t.ex. Norge och Tyskland vill låna så är det deras ansvar till vilka ändamål de använder pengarna. Dom menar också att om inte SEB lånar ut så är det någon annan bank som fyller ut den aktuella efterfrågan. Med hänsyn till att klimatet drabbar alla förr eller senare så är det ett ovanligt cyniskt och kortsiktigt resonemang!

Klimatsabotörerna …!

Resonemanget och argumentationen känns igen från hur fossilindustrin själv och de stora internationella oljejättarna förhåller sig till sina kunder i raffinerings- och konsumentledet! Man rentvår sig helt enkelt från allt klimatansvar genom att flytta det vidare framåt i kedjan. Likafullt tillhör man dock klimatsabotörernas skara oavsett om man är finansiär, oljeexploatör, raffinerar råoljan eller konsumerar densamma! INGEN kan ha undgått de senaste larmrapporterna från både IEA (International Energy Agency) och IPCC (Intergovernmental Protocol on Climate Change) om att all nyexploatering av kol, olja och naturgas måste omedelbart upphöra! Klimatsabotörer var ordet!

Cementa går före …!

Blir kolsänka …!

Cementas produktion av cement i Slite på Gotland är för närvarande efter järn- och stålindustrin Sveriges största utsläppare av CO2 lika med ca 3-4 % av Sveriges territoriella, totala utsläpp! MEN nu skall det bli ändring! Enligt Cementas hållbarhetschef Karin Comstedt Webb kommer man att satsa på att bli klimatpositiva (!) redan till 2030! OBS! Man siktar alltså på att bli en kolsänka! Lösningen går ut på att använda bioenergi för uppvärmningen vid kalkstensprocessen i kombination med att avskilja CO2 från avgaserna genom s.k. CCS (Carbon Capture&Storage). Heureka! Kolsänka! HEJA Cementa!

Projektet …!

Efter den nu avslutade förstudien har man beslutat att gå vidare med en s.k. genomförbarhetsstudie, vars kostnad på 124 miljoner SEK finansieras av svenska staten genom Energimyndigheten med 51 miljoner SEK och genom Cementas ägare tyska HeidelbergCement AG md 73 miljoner SEK. Projektet i sin helhet beräknas kräva en investering på 10 miljarder SEK. Investeringsbeslut ca 2026.

Karl-Petter Thorwaldsson …!

Enligt Sveriges näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson kan Cementa komma att fungera som pilotanläggning för klimatanpassning av världens cementtillverkning! Anm. Globalt står cementtillverkning idag för uppemot 8 % av alla växthusgaser!

Att göra industrin fossilfri, särskilt den tunga industrin med dess stora utsläpp, är en viktig pusselbit för att vi skall kunna lämna över en planet med ett drägligt klimat, ”climate for life”, till kommande generationer!

Djävulen i detaljerna …!

I detaljerna …!

Ofta är det de små, små detaljerna som gör skillnad! Just i klimatfrågan och DIN konsumtion är detta extra sant! Här sitter verkligen djävulen i detaljerna! Ta matsvinnet som exempel! Av all den mat som produceras i världen slängs ungefär en tredjedel, vilket motsvarar ungefär 10 % av växthusgaserna! Anm. I Sverige slänger vi i genomsnitt 17 kg ätbar mat per capita och år i huvudsak i hushållen. I FN:s och därmed Sveriges hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 skall matsvinnet halveras till 2030 jämfört med 2015. Tyvärr är minskningstakten alltför låg för närvarande så det krävs en rejäl skärpning! Upp till kamp! MINSKA matsvinnet!!!

Guterres till studenterna …!

”Förenen eder ….!”

”Studenter i alla länder – förenen eder”!!! Med en blinkning åt det fackliga hållet talade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres till studenterna på Seton Hall University i Newark, New York i förra veckan. Han uppmanade studenterna till att inte kasta bort sin utbildning på att börja arbeta för klimatsabotörer! Han syftade på att det fortfarande flödar in pengar till fossilindustrin från banker, investmentbolag och investerare i övrigt. Hans tunga statement handlar om att det är bortkastat humankapital! Nya unga studenthjärnor måste användas för att skapa lösningar på klimatkrisen! Fossilindustrin är en återvändsgränd per definition. FN:s klimatråd IPCC, d.v.s. den samlade vetenskapen inom klimatfrågan, har tydligt sagt att alla kända tillgångar av fossila bränslen måste stanna i marken för att vi skall klara temperaturmålen. Alla företag inom fossilindustrin och alla företag som göder den med finansiering är i ordets rätta bemärkelse KLIMATSABOTÖRER! Hallå! Studenter i alla länder! Lyssna på Antonio Guterres!!!

Einride – från klarhet till klarhet …!

Nyheter …!

Göteborgsbaserade logistikföretaget Einride för tillverkning av eldrivna och förarlösa lastbilar går från klarhet till klarhet! Nu presenterar de nyheter på löpande band! I förra veckan kom en ny produkt i form av ett eldrivet släp i samma design som huvudfordonet den s.k. Podden. Under samma vecka släpptes också nyheten om ett samarbete med Scanias division för ellastbilar. Förutom partnerskap inom utveckling ingår också att Einride köper ellastbilar av Scania. I första omgången handlar det om 100 (!) st! Ordern är lika med Scanias hittills största inom segmentet. Scania skall bygga ellastbilarna på Einrides specifikation vad gäller hårdvara och operativsystemet Saga för förarlös/autonom körning. Tidigare har Einride presenterat en stor order på 300 st Poddar för danska Maersk för deras transportverksamhet på den nordamerikanska marknaden. HEJA!

Red alert …!

WMO varnar …!

Enligt FN:s väderorganisation WMO (World Meteorological Organization) är vi farligt nära 1,5 graders global uppvärmning redan inom de närmaste 5 åren. Enligt Paris-avtalet från 2015 har ju världens länder kommit överens om att begränsa den globala uppvärmningen under det här århundradet till högst 2 grader, men helst till 1.5 grader! WMO gör sina långtidsprognoser bl.a. i 5-årsperspektiv och enligt den senaste prognosen för åren 2022-2026 kommer vi med 50 %:s sannolikhet att nå Paris-avtalets nedre gräns redan under något av dessa år! OBS! Det kan noteras att vid den förra motsvarande prognosen för åren 2017-2021 var sannolikheten nära NOLL för att 1,5 grader skulle passeras!

Något har hänt …!

Ja, man kan kallt konstatera att något har hänt! Sedan den förra 5-årsprognosen från WMO har världens länder fortsatt att öka sina CO2-utsläpp trots upprepade larmsignaler från FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Enligt den senaste larmrapporten från IPCC tidigare i april i år måste utsläppskurvan vändas inom 3 år d.v.s. senast 2025 och därefter minska och utsläppen halveras till 2030 för att vi skall kunna klara de överenskomna temperaturbegränsningarna! Läs mer på http://climateforlife.se/fn-larmar/

Oljebolagen …

De stora oljebolagen som saudiska Aramco, amerikanska Exxon, holländsk/engelska Shell m.fl. skördar stora vinster ivrigt påhejade av ett skenande oljepris (nu 100 dollar per ton) till följd av bl.a. Rysslands angreppskrig mot Ukraina! Saudiska Aramco t.ex. har ökat sina vinster med 82 % under årets första kvartal jämfört med motsvarande period 2021! Vinsterna fortsätter man att plöja ner i ny oljeprospektering och raffinering trots alla larmsignaler och nota bene egna påståenden att man skall vara utsläppsfria till 2050.

Kruxet …!

Kruxet med oljebolagens utfästelser är bara det att det handlar om ren och skär greenwashing! Endast någon enstaka procent av oljebolagens investeringar går för närvarande till den gröna omställningen! OBS! Det oljebolagen menar med att bli utsläppsfria är utsläppen från den egna verksamheten, vilket är en bråkdel av de utsläpp som sker när vi konsumenter bränner upp oljan i våra transporter världen över!

Överlåter ansvaret …!

Oljebolagens har hittills överlåtit ansvaret på oss konsumenter och menar att att så länge konsumenterna köper deras olja så kommer dom att leverera! SLUTSATS! Det är alltså vi konsumenter som sitter på nycklarna till att slutligen vända kurvan vad gäller dagens fortsatt ökande oljeutvinning på ca 100 miljoner fat olja per dygn (1 fat=ca 200 liter)!

Men …!

MEN i själva verket är det både vi som konsumenter och oljebolagen som stoppar huvudet i sanden. På en överhettad planet går det inte att vistas och därför ännu mindre att varken hitta investerare eller kunder för en fortsatt oljeekonomi!

Oljebolagen och vi konsumenter sitter i samma båt, vårt gemensamma hem planeten Jorden, och har därför båda ansvar inför kommande generationer att undvika en överhettad planet!

Goda nyheter …!

Större än …!

Nu är elbilen större än fossilbilen! Enligt den senaste statistiken från Mobility Sweden är nu antalet nyregistreringar av laddbara bilar under årets 4 första månader större än nya diesel- och fossilbilar! En tydlig trend som kommer att förstärkas både till följd av politiken och olika initiativ på marknaden! T.ex. har av elmobiliteten berörda branschorganisationer, såsom Drivkraft Sverige, Energiföretagen i Sverige och Mobility Sweden, kommit överens om att förenkla betalningen på de publika laddningsstationerna. Nu är det slut med leverantörsspecifika betalkort och appar för att ladda! Snart skall vanliga bank- och kreditkort gälla! En annan god nyhet! Nu satsar drivmedelsföretagen själva, t.ex. OK/Q8 och Preem, på laddstationer på sina mackar! Fossilbilen är död! Leve elbilsracet!!!