Kategoriarkiv: Veta mer ….

Cake utmanar tjuvjägare …!

Cake är en Stockolmsbaserad svensk startup från 2016 för lätta motorcyklar på el för både city-, pendlings- och terrängtrafik. Företaget tog nyligen in 500 miljoner SEK i ytterligare riskkapital, bl.a. av AMF, för fortsatt utveckling och expansion.

Ljudlöst …!

”Elmotorcyklarnas TESLA”, svenska Cake, vars produkter rör sig ljudlöst i svår terräng, utmanar nu tjuvjägare i Afrika! Tjuvjakten på vilda djur i Afrika är ett stort problem och riskerar att utrota flera arter. Ett 50-tal av de specialbyggda motorcyklerna har redan levererats till SAWC (Southern Africas Wildlife College, en organisation som bedriver antitjuvjakt, bl.a. på motorcykel, i 25 vildjursparker på Afrikas savanner). Motorcyklarna till SAWC är specialbyggda för svår terräng och kan ladda sig själv genom ett eget solcellspaket. Därmed är två av de största problemen med dagens antitjuvjakt med motorcykel lösta d.v.s. en bensindriven motorcykel hörs på långt håll och ute i det vilda behövs helikopter för bensin! HEJA Cake! Anm. I sammanhanget kan noteras att just nu pågår i Kumming i Kina en världskonferens i FN:s regi kring hoten mot den biologiska mångfalden!

Red Alert! – Klimatångest hos unga …!

Vuxenvärlden har hittills mer eller mindre stoppat huvudet i sanden inför de ungas klimatångest, men nu finns det svart på vitt på att deras klimatångest går djupt och är skrämmande utbredd över hela världen!

50-75 % …!

I mitten på september presenterades en studie i den vetenskapliga tidskriften ”The Lancet Planetary Helath” om världens unga och deras klimatångest. Läs studien på scientifique The Lancet Planetary Health! Studien, utförd av forskare från flera olika universitet i USA, England och Finland mellan maj och juni i år, är brett upplagd och bygger på intervjuer av 10000 unga i åldern 16-25 år. Respondenterna var slumpvis utvalda ur en population på 45 miljoner individer från 40 länder. Resultatet? 50-75 % av världens unga är svårt drabbade! Red Alert och en rejäl VÄCKARKLOCKA till vuxenvärlden!!!

Heltäckande studie …!

För att göra studien så heltäckande, neutral och oberoende av yttre faktorer som möjligt fick inte respondenterna i förväg reda på att intervjuerna handlade om klimatet. Vidare var urvalet stratifierat/styrt mot ett diversifierat antal länder (Brasilien, Indien, Australien, USA, Filippinerna, Nigeria, Frankrike, England och Portugal) d.v.s. länder med olika utvecklingsnivå. Med hänsyn till dessa grundläggande förutsättningar kan man med relevans påstå att studien visar klimatångesten hos ett genomsnitt av världens unga mellan 16-25 år. NU har vi sanningen svart på vitt om konsekvenserna av klimatförändringarna för världens unga!

OCH …!

OCH resultatet är skrämmande! 50 -75 % av deltagarna svarar att man känner stor ångest inför framtiden! Över 45 % känner att klimatproblematiken påverkar deras dagliga liv och deras sätt att fungera till följd av negativa tankar kring klimatförändringarna! Sammantaget konstaterar studien att klimatångesten hos världens unga bottnar i maktlöshet och att man känner sig bedragen av vuxenvärlden personifierad av individer med makt i regeringar, organisationer och företag!

Rop på hjälp …!

Studien är ett rop på hjälp till vuxenvärlden i likhet med vad de globala aktiviströrelserna Fridays for Future, Sunrise Movement och Extinction Rebellion m.fl. syftar till! Ropet riktar sig till alla i vuxenvärlden d.v.s. inte bara till individer med makt bland politiker, regeringar och företag! Det gäller följaktligen både DIG och mig som enskilda individer!

OBS …!

OBS! Klimatet handlar i praktiken om DIG och din familj och om vad DU kan göra idag för att säkra dina barns och barnbarns framtid! Som ett svar på de ungas rop på hjälp kan du välja att bli en DOER – en climateforlifeDOER! Läs mer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Bli en DOER – en climateforlifeDOER för att hörsamma de ungas rop på hjälp till vuxenvärlden!

Laddade nyheter …!

Good Old Britain m.m. …!

I Storbritannien går man före och blir det första landet inom G7 som lagstiftar om att alla nya hem och kommersiella lokaler f.o.m. 2022 måste ha egna laddstationer! I bakgrunden ligger Storbritanniens beslut att förbjuda nyförsäljning av bensin- och dieselbilar f.o.m. 2030. Trenden i elbilsracet är tydlig! OCH drivmedelsbolagen i Sverige hakar på! Förutom Circle K, som varit igång med snabbladdning i Sverige sedan 4-5 år tillbaka, så gick OKQ8 under 2020 ut med att man tillsammans med Skellefteå Kraft skall bygga ut snabbladdning på 800 av sina stationer. Vidare meddelade Preem nyligen att man också skall erbjuda snabbladdning i samarbete med laddningsoperatören Recharge på hundratals stationer. Det politiska målet i Sverige är att det skall finnas snabbladdning minst var tionde mil längs de större vägarna. Elbilsracet fortsätter! Mer om racet på http://climateforlife.se/eine-million-e-fahrzeuge/

Svenskt elflyg spänner bågen …!

Heart Aerospace med sitt 4-motoriga elflygplan tar in ytterligare kapital bl.a. av den amerikanska flygbolagsjätten United Airlines för fortsatt utveckling!

300 miljoner …!

Göteborgsbaserade elflygsutvecklaren Heart Aerospace spänner bågen och tar in ytterligare 300 miljoner SEK för fortsatt utveckling av sitt plan ES-19! Planet är ett kortdistansplan för 19 passagerare. Bland investerarna finns den amerikanska flygbolagsjätten United Airlines. Företagets VD, Anders Forslund, meddelar också att United Airlines tillsammans med kortdistansbolaget Mesa Air Group har beställt 200 plan med option på ytterligare 100 plan. Den första provflygningen är planerad till 2024 och första leverans till 2026! OCH det bästa av allt! Förutom att vara helt utsläppsfritt blir planet både billigare och tystare att flyga än konventionellt kortdistansflyg! Läs mer om Heart Aerospace på http://climateforlife.se/flyga-med-el/.

Domstol – Australien måste skydda unga …!

Australiens miljöminister Sussan Ley har enligt domstol en skyldighet att ”vidta försiktighet” vid nya fossila bränslesatsningar för att inga barn och unga skall ta skada eller dö!

Förlorade …!

Regeringen i Australien förlorade i början på sommaren ett mål i den federala domstolen mot ungdomar som väckt åtal mot regeringen för planerna på att starta upp ett stort kolgruveprojekt i orten Boggabri i New South Wales. Domen följer av ett överklagande mot kolgruveprojektet väckt av 8 ungdomar och en nunna från området.

Historisk dom …!

Enligt en av målsägandena, 16-åriga Anj Sharma, är detta en historisk dom, som gör det svårare för politiker att fortsätta med att godkänna stora projekt som skyndar på klimatkrisen! BRAVO!

Fru Justitia …!

Fru Justitia flyttar fram sina positioner i kampen om framtiden mellan dagens ungdomar och mindre nogräknade regeringar och företag i dessas jakt på kortsiktiga vinster på klimatets bekostnad! Läs mer om att fru Justitia skipar rättvisa mot regeringar och företag för klimatet på http://climateforlife.se/fru-justitia-ditt-skyddshelgon/ respektive på http://climateforlife.se/unik-dom-mot-shell/

Fru Justitia skipar rättvisa i kampen för klimatet mot regeringar och företag i dessas jakt på kortsiktiga vinster på klimatets och de ungas bekostnad!

”Eine million E-fahrzeuge” …!

I Tyskland …!

Elbilsracet i Tyskland går nu för högvarv! För 10 år sedan satte dåvarande trafikminister Norbert Röttgen (CDU) upp målet att det skulle rulla en miljon elbilar på de tyska vägarna senast 2020. På den tiden ett mycket ambitiöst mål! MEN med några månaders försening, i juli i år, lyckades man uppnå målet! Knappt hälften av bilarna är rena elbilar medan resterande är plug-in-hybrider.

Rasande fort …!

Utvecklingen de senaste åren har gått rasande fort! Andelen försålda elbilar av den totala försäljningen i Tyskland låg för två år sedan bara på 2 %! NU under 2020/2021 ligger andelen på hela drygt 10 %! Var tionde såld bil är alltså en elbil! Andelen elbilar i den totala bilparken på ca 45 miljoner bilar är nu uppe i 2 %!

Andreas Scheuer …!

Nuvarande trafikminister Andreas Scheuer (CSU) konstaterar att ”Verkehrswende ist da”! Fritt översatt: Tippingpointen för elbilar har passerats! Det nya målet i Tyskland är nu, enligt Andreas Scheuer och hans experter, att 2030 skall minst 14 miljoner elbilar rulla på de tyska vägarna och antalet offentliga laddstationer ökas från nuvarande ca 50000 till en miljon! HEJA!!!

1 miljon elbilar i den tyska bilparken 2021 motsvarar ca 2 % av totalt ca 45 miljoner bilar, men redan 2030 skall man var uppe i en andel på minst 30 % motsvarande en ökningstakt på ca 35 % per år!

24-miljonersstaden Lagos snart obeboelig …!

De centrala delarna av 24-miljonersstaden Lagos i Nigeria vid Atlantkusten hamnade under vatten under sommarens skyfall!

Under radarn …!

Samtidigt som sommarens extremväder i form av översvämningar, skogsbränder extrema värmeböljor i Kanada, USA, Tyskland, Belgien m.fl. fick allt medieljus så gick rekordstora översvämningar i Afrikas största stad, Laos i Nigeria, under radarn! Regnperioden i Nigeria är normalt mellan mars och november. Nederbörden är som mest intensiv i september, men under mitten på juli kom rekordstora regnmängder och lade Lagos centrala delar under vatten.

Forskare varnar …!

Forskare varnar för att Lagos med sitt utsatta låglänta läge vid Atlantkusten snart kan vara obeboeligt till följd av kusterosion, extrem nederbörd och havsnivåhöjning både tillfälligt till följd av ökande Atlantstormar respektive till följd av den pågående avsmältningen av landisar globalt sett.

Lagos inte unikt …!

Tyvärr är inte Lagos utsatta läge för översvämningar inte unikt! Enligt en rapport från analysföretaget Central Climate publicerad i Nature Communications kan över 300 miljoner människor drabbas av samma öde inom tre decennier (!)! Det gäller stora befolkningskoncentrationer i kustnära lägen i Asien i huvudsak i Kina, Indien, Bangladesh, Vietnam, Indonesien och Thailand.

Översvämningar i Jakarta, Indonesien i februari 2017

Sensmoral …!

Medan vi i Europa och Nordamerika stirrar oss blinda på vad som händer i vårt närområde bl.a. till följd av det starka mediafokuset så pågår klimatförändringarna för fullt på global nivå med allt större konsekvenser. Den globala uppvärmningen känner inga nationsgränser. Rapporterande nyhetsmedia är ju närsynta av det enkla skälet att man söker uppmärksamhet hos sina läsare. DU och jag som nyhetskonsumenter måste dock lyfta blicken och också gå till mer neutrala bredare nyhetskällor för rapportering kring klimatfrågan!

Sensmoral forts …!

En annan sensmoral eller slutsats som kan dras av Lagos-exemplet respektive Central Climates rapport är att det är de sämst ställda som drabbas hårdast av klimatförändringarna! Befolkningarna i Afrika och Asien har inte ekonomiska resurser för dels anpassning av sin städer längs kusterna dels för en nödvändig klimatomställning. Om vi inte får stopp på klimatutsläppen i tid så kommer en sällan skådad migration att uppstå dels inom dessa länder, men även till andra länder med oöverskådlig social oro worldwide som följd!

Ödets ironi …!

Det är en form av ödets ironi att samtidigt som vi i västvärlden i hög grad har orsakat dessa möjliga katastrofala konsekvenser så har vi också fått nyckeln till att undvika dom. MEN tyvärr alldeles för sent! Nyckeln stavas Paris-avtalet! Avtalet säger dels att vart och ett av FN:s ca 190 länder skall skärpta sina klimatlöften vart femte år dels att de rika länderna skall avsätta 100 miljarder dollar per år f.o.m. 2020 till det fattiga länderna för klimatomställningen!

COP26 …!

Förutom faktiska realiteter i form av sommarens extremväder på olika platser i världen har FN:s klimatorgan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) lämnat sin rapport om klimatläget i världen under sommaren. Sammantaget pekar både extremvädret och IPCC:s rapport på att läget är akut! FN:s länder måste följaktligen agera med kraft i samband med kommande klimatmöte COP26 i Glasgow under november! Det gäller framförallt att skärpa sina klimatlöften respektive att komma igång med finansieringen av de fattiga ländernas klimatomställning.

Svenska, eldrivna, förarlösa lastbilar till USA …!

Svenska Einride …!

Göteborgsbaserade lastbilstillverkaren Einride utmanar de stora lastbilsjättarna med att ligga i framkant vad gäller tekniken genom sina förarlösa och eldrivna fordon. Under sommaren tecknade Einride ett samarbetsavtal med världens största däcktillverkare, japanska Bridgestone, för en gemensam lansering av Einride på USA-marknaden. Till en början skall Einride leverera 100 (!) fordon till Bridgestones logistiknätvek i USA! I samarbetet ingår utveckling av elektriska lastbilar i Tennessee, USA och en gemensam affärsplan på fem år för att skala upp elektriska och automatiserade transporter.  Läs mer om utmanaren Einride på http://climateforlife.se/coca-cola-kor-forarlost/

Nu kommer elflygen …!

Elflygen är redan här! Planet på bilden tillverkas i Seattle, USA, av företaget Eviation och kan transportera 1000 kg gods eller 9 personer.

Badar i pengar…!

Nya startups för elflyg fullkomligt badar i pengar! På fem år har investeringarna via riskkapital och börsen ökat med 83 %. Bara under årets första 8 månader handlar det om ca 40 miljarder SEK. Enligt konsultföretaget Deloiette kommer marknaden runt 2035 att vara värd 1000 miljarder SEK per år och sysselsätta 280000 personer – bara i USA (!)! Till en början kommer elflygen förträdesvis att användas inom logistiksektorn.

DHL i framkant …!

Ett färskt och näraliggande exempel är logistikföretaget DHL Express, som har beställt 12 plan av det amerikanska företaget Eviation från Seattle för leverans under 2024. Planen med modellbeteckningen Alice kan frakta 1000 kilo gods alternativt 9 personer och har en räckvidd på ca 80 mil. DHL Express kommer att sätta in planen för godstransporter på sträckor i Kalifornien.

Svårsmält reklam …!

Världsrekord …!

Det svenska olje- och gasbolaget Lundin Energy sätter förmodligen nytt världsrekord i greenwashing! Dom har gått ut med den svårsmälta reklamen att dom säljer koldioxidneutral olja från olje- och gasfältet, norska Johan Sverdrup! Nota bene! Lundin Energy räknar då inte den koldioxid som släpps ut då oljan och gasen förbränns hos kunderna d.v.s. i bostäder, hos industrier och i bilar.

Reptricket …!

Dom räknar således lämpligt nog endast den koldioxid som dom själva gör av med vid utvinningen! Reptricket blir inte mindre iögonfallande av att huvuddelen av koldioxiden från Lundin Energys olja kommer från förbränningen! Heureka! Så plötsligt blir deras olja koldioxidneutral olja!

Förra världsrekordet …!

Det förra världsrekordet i greenwashing innehades av Volkswagen till följd av den s.k. avgasskandalen hösten 2015! Läs mer om VW:s och avgasskandalen på http://climateforlife.se/greenwashing-ganger-tva-vw-och-vattenfall/

Lundin Energy …!

Lundin Petroleum, som sedan en tid tillbaka går under namnet Lundin Energy, är i själva verket helt samvetslösa vad gäller sina genom sin verksamhet hos kunderna orsakade CO2-utsläpp! Företaget planerar t.ex. att borra efter olja i Arktis d.v.s. i ett av världens ur natur- och miljösynpunkt mest känsliga havsområden! Vidare planerar man att från sin 20 %-iga andel i det norska Johan Svendrup-fältet ta upp olja under minst de närmaste 50 åren!

Maskering …!

Namnbytet från Lundin Petroleum till Lundin Energy är i och för sig också en form av greenwashing, där avsikten är att maskera en ur klimatsynpunkt kontroversiell verksamhet. Namnbytestricket har praktiserats av flera rena fossilbolag på senare tid! Det gäller t.ex norska Statoil som för några år sedan blev Equinor. Även tyska Eon:s i stor utsträckning fossilbaserade kraftproduktion maskerades under det intetsägande namnet Uniper. M. FL.!

Fru Justitia griper in…!

Greenwashing i form av namnbyten, och andra dimridåer som Lundin Energy:s proklamerade koldioxidneutrala olja är, som tur är, lite för enkla trick för att numera sväljas av samhällets intressenter! I detta sammanhang kan nämnas att Europas största olje- och gasföretag, Shell, nyligen fick bakläxa av Fru Justitia! Företaget förlorade ett mål mot människorättsorganisationer och medborgarinitiativ i en distriktsdomstol i holländska Haag.

Tvingas halvera …!

Enligt domstolen tvingas Shell nu att halvera sina CO2-utsläpp till 2030 inklusive de utsläpp som orsakas av förbränningen hos kunderna! I praktiken betyder det att om Shell vill överleva som en betydande energispelare måste man gör en dramatisk ändring av inriktningen mot förnyelsebara alternativ. Läs mer på http://climateforlife.se/unik-dom-mot-shell/