Är det såhär …

Nulägesbild från från Frankrikes största naturliga vattenmagasin ”Lac de Serre-Poncon”! Detta stora vattenmagasin har delvis torkat ut till följd av extrem torka under årets första månader i södra Frankrike!

Klimatet utlyser ”undantagstillstånd” …!

Södra Frankrike befinner sig sedan förra sommaren i en typ av ”klimatiskt undantagstillstånd” vad gäller tillgången på vatten! Frankrikes största naturliga vattenmagasin” ”Lac de Serre-Poncon” har delvis torkat ut! Året hittills har åter präglats av extrem torka i södra Frankrike! Redan har fyra kommuner i området blivit utan ledningsbundet vatten. Invånarna får följaktligen köa för att hämta portabelt vatten från kommunerna! Situationens allvar understryks och förstärks av att president Macron i helgen var på plats och presenterade en nationell katastrofplan för vattenförsörjningen! Den första i sitt slag för Frankrike! Möjligen även för Europa! Är det såhär vi vill ha det?

Macrons plan …!

Enligt Macron har Frankrike att möta en framtid där landet måste klara sig med 40 % mindre vatten än idag redan till 2050. På kort sikt gäller att alla berörda sektorer, framförallt lantbruket, kärnkraften (70 % av elen f.n.) och inte minst de privata hushållen, måste akut ta fram vatten-försörjningsplaner! Det kortsiktiga målet är att vatten förbrukningen skall skära ner med 10 % ”omedelbart”.

De privata hushållen …!

För de privata hushållen, som är lättast att snabbt få igång av de tre sektorer som pekats ut, presenterade Macron ett förslag som innebär att vattentaxorna sänks kraftigt för ”den första kubikmetern”, i praktiken lika med vatten för det allra nödvändigaste såsom för matlagning, tvätt och dusch, medan taxan för all övrig förbrukning höjs kraftigt! Är det såhär vi vill ha det???

Tog i från tårna …!

När Macron presenterade den nationella katastrofplanen var han tydlig med kopplingen till den globala uppvärmningen och den pågående klimatkrisen! Han tog i från tårna och betonade i kraftiga ordalag att forskningen sedan flera år har varit tydlig med sambandet ”den globala uppvärmningen – våra utsläpp av växthusgaser – extrema väderhändelser”! Är det såhär vi vill ha det?

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån av klimatet framtvingade vattenplaner i södra Europa, men icke desto mindre kan DU påverka! Klimatkrisen har varken någon politisk filosofi eller känner några nationsgränser! Varje insparad CO2-molekyl räknas! Genom att sprida budskapet om klimatkrisens redan nu prekära konsekvenser för vattenförsörjningen i södra Europa i dina nätverk kan DU påverka – om än indirekt! Problematiken handlar om att ingen kan göra allt men ALLA kan göra något! Driva opinion är ett första steg! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Regeringen utmanas …!

Sveriges hittills största vindkraftpark Eystrasalt Offshore på 3900 MW planeras i Bottenhavet 6 mil utanför Hudiksvall!

Kräver snabbt tillstånd …!

Det tyska företaget Skyborn Renewables utmanar nu regeringen! De kräver en snabb tillståndsgivning för Sveriges hittills största vindkraftpark i Bottenhavet 6 mil utanför Hudiksvall! Företagets tillståndsansökan hamnade på regeringens bord alldeles nyligen, den 13 april! 256 vindkraftverk på totalt 3900 MW med en elproduktion på 15 TWh lika med 10 % av Sveriges nuvarande elbehov! Enligt vd:n för Skyborn Sweden, Olle Hedberg, har den nu inlämnade tillståndsansökan föregåtts av 4 års omfattande undersökningar, samråd m.m. Företaget som av egen erfarenhet är luttrat av den 20 år genant långa tillståndsprocessen för Kriegers flak utanför Skånes sydkust (gick i mål 2022) förväntar sig nu en snabb behandling, inte minst med hänsyn till omständigheterna av ett kraftigt ökat elbehov i Sverige!

Tyskland går före …!

Rejäl utmaning …!

Tysklands näringsminister Robert Habeck gav det tyska samhället en rejäl utmaning i förra veckan! Sol och vind skall öka till 80 % redan till 2030! För att förstå vidden av denna utmaning måste vi klä den i lite siffror! Andelen förnyelsebar el i världen just nu är lika med 12 %, inom EU 22 %, i Tyskland 39 % och i Sverige 63 % (varav vattenkraften utgör merparten). Vidare kan noteras att EU:s motsvarande mål till 2030 är 42,5 %. Utmaningen blir inte mindre i ljuset av att Tyskland nu har fasat ut sin kärnkraft (de tre sista kärnkraftverken stängdes i lördags)! Kolkraften skall dessutom avvecklas till 2030! Balansen i elsystemet kommer bl.a. att hållas med hjälp av gaskraft med naturgas och vätgas som bränsle! Tyskland visar nu vägen och går före in i det gröna samhället ! HEJA!

Sverige i limbo …

Sverige har tyvärr fastnat i ett limboläge vad gäller övergången till sol och vind! Förhoppningarna på ny kärnkraft, som i bästa fall kan ha någon praktisk betydelse om 10-15 år, har lagt ett rejält lock på den för klimatomställningen viktiga akuta elektrifieringen av både industrin och transportsektorn! Låsningen har även spillt över på utbyggnaden av det förnyelsebara genom extremt långa tider för tillståndsgivning (flera år) och ett politiskt betingat missbruk av det kommunala vetot!

Tillståndsgivningen …!

Beträffande tillståndsgivningen torde Sverige inom kort behöva ställa in sig i EU-ledet och kraftigt begränsa tiderna för tillståndsgivning på grund av det nya RED-direktivet (Renewable Energy Directive) inom ramen för EU:s klimatpaket ”Fit for 55”! I samband med att EU nyligen höjde RED-målet för det förnyelsebara till 2030 från 32 till 42,5 % ingick även en del andra operativa mål för industrin och transportsektorn. Bl.a. skall med hänsyn till miljön lämpliga lägen för förnyelsebar kraft pekas ut! Tillståndsgivningen skall begränsas till 18 respektive 27 månader beroende på om det handlar om nationella eller kommunala beslut!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån de beslut som bäddar för övergången till det förnyelsebara, men DU kan icke desto mindre påverka! Genom att både i dina privata och professionella sammanhang lyfta problematiken kring Sveriges både orimliga och onödiga politiskt betingade limboläge vad gäller utbyggnaden av sol och vind kan DU indirekt påverka! Klimatkrisen har ju ingen politisk filosofi! Den berör alla oavsett var DU befinner dig på höger-vänster-skalan! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur du blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Mr Bond reagerar …!

Politik i otakt …!

Climate for Lifes egen ClimateDoer Nils A Bond (läs mer om honom på http://climateforlife.se/inspireras-av-mr-bond) reagerar starkt mot Regeringens och Tidöpartiernas klimatpolitik! Han menar att den är i rejäl otakt med verkligheten! Eller vad sägs om att stoppa nya vindkraftverk och t.o.m. riva befintliga? Eller vad sägs om att ideligen upprepa budskapet ”ny kärnkraft” som enda patentlösning på industrins och transportsektorns inom 10 år kraftigt ökade elbehov? Eller vad sägs om att som den värsta ”Bagdad-Bob” (anm. metafor hämtad från USA/Irak-kriget 2003 för någon som förnekar uppenbara fakta) till alla tvivlare upprepa budskapet att vi skall klara våra klimatmål? Eller vad sägs om att kraftigt sänka reduktionsplikten, minska drivmedelsskatterna, förbättra reseavdragen m.m. och därmed kontraproduktivt öka utsläppen? SENSMORAL! Mer realism! Mindre populism! Tack!

På tal om …!

Visste Du …!

Visste DU att under årets första månader har det fallit extremt lite nederbörd i södra Europa! I t.ex. norra Italien har landets största flod, Po, delvis torkat ut och vattenståndet i Gardasjön är nere på rekordlåga nivåer! Landets premiärminister Giorgia Meloni har nödgats att sjösätta en katastrofplan för att tillgodose vattenförsörjningen till Italiens kornbod – Po-slätten! Visste DU att mars månad var den näst varmaste som någonsin uppmätts med temperaturer högt över det normala i Sydeuropa, Nordafrika, nordöstra Nordamerika, Sydamerika m.fl.! Visste DU att havsisens utbredning i Antarktis var den näst minsta som uppmätts för årets mars i mätningarnas 45-åriga historia. Till sist lite kuriosa …! Visste DU att antalet homeruns i den i USA populära sporten baseball har ökat dramatiskt det senaste decenniet till följd av klimatförändringarna (anm. bollen flyger längre i tunnare luft)!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att du just nu här i trygga Sverige och Norden befinner dig långt ifrån de direkta konsekvenserna av ett varmare klimat, men det är en falsk föreställning! DU både kan och bör dra ditt strå till stacken! Genom ett ändrat mindset kan DU tillsammans med det stora kollektivet av enskilda individer göra skillnad! Genom att alla tar små steg i rätt riktning i vardagen hela tiden blir det resultat! Ett ändrat mindset i vardagen är klimatfrågans heliga graal! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

All in på sol och vind …!

Höjer målen …!

EU höjer målen kraftigt för förnyelsebar elförsörjning till 2030! Förhandlare från medlemsstaterna och EU-rådet under det svenska ordförandeskapet kom den 30 mars efter 14 timmars intensiva förhandlingar överens om att att höja målet från 32 % till minst 42,5 % till 2030! En relativt kraftig höjning på kort tid! Det handlar om en fördubbling på 7 år då den förnyelsebara andelen el f.n. ligger på 22 %! För att det skall vara möjligt gäller också nya mer operativa mål för förbrukarsidan, såsom för trafiken, industrin och bostadsmarknaden! En av de största bromsklossarna, tillståndsgivningen för vind och sol, skall ses över för att det skall vara möjligt att nå det ambitiösa målet 42 % till 2030! OBS! Sverige har all anledning att haka på för att behålla sin position som föregångare i klimatomställningen! HEJA!

Glad Påsk …!

Ett rop på hjälp …!

I årets påskägg ligger ett rop på hjälp från världens ungdomar till vuxenvärlden! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Sedan Greta Thunberg började skolstrejka för klimatet hösten 2018 har ungdomar över hela världen organiserat sig kring klimatfrågan! Låt den kommande påskhelgen förutom att bli ett tillfälle för att ladda batterierna och trevligt umgänge också bli ett tillfälle för kontemplation och eftertanke kring klimatfrågan! Nota bene! Vad kan JAG göra? Läs mer om hur DU blir en DOER för klimatet – en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Allt tidigare …!

Hände igår …!

Igår den 3 april inträffade Sveriges Overshoot Day! Det innebär att resten av året lever vi på kredit hos planeten Jorden! Om alla på Jorden skulle konsumera lika mycket som vi i Sverige så skulle det behövas 4,2 jordklot! Sverige ligger på en mindre hedrande tio i topp-placering av världens länder ! Se grafiken! Tendensen är tyvärr också negativ! Overshoot Day kommer allt tidigare på året! Trenden för Sverige: 2020 = 27 juli, 2021 =6 april, 2022 =3 april, 2023 = 3 april! Ryckigheten beror på såväl coronapandemin som Ukrainakriget! Den övergripande trenden är dock klar och går åt helt fel håll! Så! Bli en DOER för klimatet och minska din överkonsumtion! TIPS! Agera efter de fem ”R:en” lika med Refuse, Reuse, Reduce, Recycle och Rot! Läs mer om att sluta överkonsumera på http://climateforlife.se/tips-nej-till-black-friday/