BREXIT – Egoismens seger över förnuftet!

BrexitUKIPposter

Egoismen kan knäcka klimatavtalet!

Kolla bilden! Den användes flitigt  under Brexit-kampanjen! Bilden visar migranter från krigets Syrien! Kopplingen till klimatavtalet? JO! I grund och botten är flyktingströmmarna från Syrien delvis en konsekvens av utbredd torka på landsbygden i Syrien under åren 2006-2010. Konsekvensen blev en massiv inflyttning till städerna,  som i sin tur utlöste ett nu 5-årigt inbördeskrig. Om egoismen (britterna lämnar EU och försvagar indirekt EU:s position i klimatfrågan) får fortsätta att breda ut sig är dagens flyktingströmmar bara en västanfläkt i förhållande till de folkförflyttningar som blir nödvändiga om den globala uppvärmningen inte kan hejdas! OBS! Regeringen Löfven och Vattenfall är också inne på egoismens villospår med brunkolet i Tyskland! SENSMORAL! Gemensamma problem kan inte lösas med egoism!

 

Just en ”snygg” NORGEHISTORIA!

rsz_1318562173_78515d9c3c_o-1024x538

Koldioxidneutrala till 2030, MEN….!

Folketinget beslutade förra tisdagen 14/6 2016 att Norge skall bli koldioxidneutrala till 2030! Snyggt så! MEN vad betyder det? OBS! Verkligheten är inte lika snygg! För det första bidrar Norge indirekt väsentligt till den globala uppvärmningen genom dess export av olja och naturgas (45 % av exporten). För det andra tänker de köpa sig ur problematiken med oljepengarna!

På lösan sand ….!

HUR är det tänkt? Jo, enligt beslutet i Folketinget skall Norge  satsa på att investera i ”rena” projekt i utvecklingsländerna för att kompensera för sina egna direkta utsläpp! Det är bara det att tillgången till dylika projekt är mycket osäker! Därför vilar hela beslutet på lösan sand!

Det största problemet ….!

MEN det verkligt komprometterande är att hela jippot kring tillkännagivandet av beslutet mer eller mindre omedvetet (?) skymmer sikten för Norges största bidrag till den globala uppvärmningen! Norges olje- och gasexport! Den nakna sanningen är den att 70- 80 % av idag kända olje-, naturgas- och koltillgångar måste stanna i marken för att vi skall klara FN:s temperaturmål på ”under 2 grader” för den globala uppvärmningen! D.V.S. Norges PR-jippo om koldioxidneutralitet är ingen särskilt snygg NORGEHISTORIA!

Lyssna på JOHAN ROCKSTRÖM!

vfgp-580x374

Ödesbeslutet är nära…!

Regeringens beslut om Vattenfall och kolet väntas de närmaste dagarna. EN NÅD ATT STILLA BEDJA OM:  Lyssna på professor Johan Rockström! Han är så nära regeringens personlige klimatrådgivare man kan komma! Dessutom lär han ha Stefan Löfvens öra!

Johan Rockström, Stockholm Resilience Center ….

”Sverige och Tyskland har allt att vinna på att nu gå ut politiskt och säga: Paris innebär en  fossilfri värld. Det innebär att vi måste stänga ner brunkolsverksamheten i Tyskland. Det betyder förstås inte att den måste stängas ner över en natt, utan tvärtom, den skall stängas ner på ett socialt ansvarsfullt sätt, där vi skapar nya jobb och tillväxtmöjligheter. Och det skall ske i samtal mellanden tyska och den svenska regeringen. Sverige är världens miljöföredöme nummer ett. Om inte vi tillsammans med Tyskland klarar miljö och välfärd, då är det svårt att tänka sig att andra länder kommer ta ett större ansvar.”

Nu håller vi tummarna….!

Mer än halva svenska folket, enligt en nyligen genomförd Sifu-undersökning, håller nu tummarna för att regeringen Löfven skall ha besinnat sig och stoppa försäljningen!!! Stefan Löfven har två vägar att gå! Antingen sällar han sig till den tunna skara,  av betydande politiker, t.ex. Obama och Angela Merkel, som vågar utmana kortsiktigt tänkande! Eller så ställer han sig i skamvrån och blir utskrattad och hånad av världsamfundet för att han som representant för världens miljöföredöme nummer ett (jo, Sverige ligger etta enligt en färsk internationell undersökning) plötsligt har ”glömt” allt som heter Paris-avtal, den egna blocköverskridande energiuppgörelsen etc. Stefan Löfven! ”Take your pick!

12227633_10153153888361680_2783147578216862224_n[1]

 

Sverige och Tyskland har allt att vinna på att gåut politiskt och säga. Paris– Sverige som miljöföredöme nummer ett i världen, och Tyskland som världens fjärde största ekonomi och det land som genomför världens viktigaste energiprogram, energiewende, kan nu skicka en signal till världen och säga: ”Vi orkar inte Paris. Vi klarar det varken ekonomiskt eller utifrån jobben. Vi tror inte på innovationskraft”.– Sverige som miljöföredöme nummer ett i världen, och Tyskland som världens fjärde största ekonomi och det land som genomför världens viktigaste energiprogram, energiewende, kan nu skicka en signal till världen och säga: ”Vi orkar inte Paris. Vi klarar det varken ekonomiskt eller utifrån jobben. Vi tror inte på innovationskraft”.– Sverige som miljöföredöme nummer ett i världen, och Tyskland som världens fjärde största ekonomi och det land som genomför världens viktigaste energiprogram, energiewende, kan nu skicka en signal till världen och säga: ”Vi orkar inte Paris. Vi klarar det varken ekonomiskt eller utifrån jobben. Vi tror inte på innovationskraft”.

Sverige som miljöföredöme nummer ett i världen, och Tyskland som världens fjärde största ekonomi och det land som genomför världens viktigaste energiprogram, energiewende, kan nu skicka en signal till världen och säga: ”Vi orkar inte Paris. Vi klarar det varken ekonomiskt eller utifrån jobben. Vi tror inte på innovationskraft”.

”Comeback Kid”! – ELBILEN!

Visste DU att …

Visste DU att elbilen uppfanns för nästan 200 år sedan (1830), att de första laddningsbara batterierna uppfanns 1859, att förhållandet mellan antal elbilar och fossilbilar år 1890 var 10:1 och att 1900 var det dubbelt så många elbilar på vägarna som fossilbilar! VAD HÄNDE SEDAN? Jo, Henry Ford startade masstillverkning av T-Forden och teknologin för oljeutvinning utvecklades. Notera att det var först 1859 som amerikanen Edward L Drake lyckades få ihop en teknologi som fungerade för oljeborrning! VAD HÄNDER NU? Jo, elbilen har blivit förnybara teknologiers ”Comeback Kid”! Kolla diagrammet nedan! Sedan 2010 har antalet elbilar fördubblats varje år! 2015 hade vi 1, 5 miljoner elbilar på vägarna. DET ÄR BARA ATT RÄKNA! Om 10 år har vi trängt ut fossilbilarna, om ökningen fortsätter i samma takt!

IEA-EV1-740x332

BREAKING NEWS! – Energiuppgörelsen i hamn!

AP_380646700536-1024x734

Idag 10 juni 2016 en stor dag för Sverige!

En majoritet av riksdagens ledamöter kom idag överens om en blocköverskridande energiuppgörelse. Svenska folket och världssamfundet är att gratulera! Sverige skall bli 100 % förnybart till 2040, kärnkraften får vara kvar under överskådlig tid på marknadsmässiga villkor (i praktiken är den , äntligen, bortstädad från det politiska bordet) och vattenkraftens ekonomiska villkor skall stärkas. 5 partier (S, M, C, KD och MP) står bakom uppgörelsen, vilket innebär en betryggande riksdagsmajoritet på 70 %. HEJA SVERIGE! Nu börjar vi kunna leva upp till bilden av ett land som kan tjäna som förebild för hur man tar ett brett politiskt ansvar för klimatomställningen. Att använda alla våra verktyg  d.v.s. kärnkraft, vattenkraft och förnybart (inkl. energieffektivisering) på ett ansvarsfullt sätt är STORT!!!

BILL GATES! – På hal is!

GatesScreenShot

Datageniet som gick vilse!

Bill Gates har gett sig in i kampen om att lösa klimatfrågan! Det handlar inte bara om att tillföra pengar ur ett filantropiskt perspektiv utan även om att påstå att han har lösningen!!! Redan här kan man börja bli misstänksam! Någon som hört uttrycket ”skomakare bli vid din läst”? Hatten av för allt han har gjort vad gäller Microsoft, implementera dess mjukvara över hela världen, tillföra enorma pengar för aids-forskning och bekämpning av fattigdomen i världen! MEN att ge sig in i sakfrågorna i ett helt annat vetenskapsområde är som att sätta rörmokaren till att agera kirurg och börja amputera hejvilt!

Vetenskapligt fusk!!!

Bill Gates hävdar att han har konstruerat ett samband mellan all mänsklig aktivitet på Jorden och CO2-utsläppen! Det är bara det att han har stulit formeln! Formeln som DU ser här ovan är ca 20 år gammal och känd inom vetenskapliga kretsar som ”The Kaya Identity”. Parametrarna i formeln skall uttolkas som P=Jordens population, S= konsumtion av tjänster och varor per person, E=energi per utnyttjad tjänst respektive vara, C=CO2-utsläpp per energienhet och CO2 är den totala mängden CO2-utsläpp.

Gates drar fel slutsats!

Faran med att ge sig in i ett främmande vetenskapligt område är att riskera att slinta med skalpellen (läs kirurgen som skall amputera!). Gates har fokuserat på  E:et i formeln, d.v.s. den s.k. energiintensiteten lika med energiåtgång per konsumerad tjänst/vara! Han hävdar att E måste halveras till 2050!  OCH han hävdar vidare att det krävs vetenskapliga genombrott vad gäller helt nya och tekniskt revolutionerade lösningar för att detta skall vara möjligt! DET är bara det att det är inte sant! Alla som har sin proffession inom energi- och klimatfrågorna vet att E, energiintensiteten, har varit på stadig nedgång med ca 2 % per år sedan 1973. Denna trend bedöms fortsätta åtminstone till 2040!  Att nå en halvering av E till 2050 uppnår man alltså utan vidare med dagens teknik ( och ännu längre med en medveten satsning på energieffektivisering!).

Strid om påvens skägg???

NEJ, NEJ och åter NEJ! Megastjärnor som Bill Gates får stort genomslag i debatten! Faran är att marknaden ”slår sig till ro” och litar på att Bill Gates löser detta! Problemet är att klockan för den globala uppvärminingen tickar allt snabbare! Vi har helt enkelt inte tid att vänta på Bill Gates! En tumregel i sådana här sammanhang är att det tar ansenlig tid, säg minst 20-30  år, för nya tekniska landvinningar att etableras worldwide. Den tiden har vi inte!  Den globala uppvärmningen måste attackeras NU!!!

Big Oil har lyssnat på Bill Gates!

Exxon, världens största oljeexploatör och en av ledarna i utsläppsligan, har redan tagit till sig Bill Gates argument! Deras VD, Rex Tillerson, säger så här om Bill Gates: “there’s no space between he and I” on what the world needs to do about climate change. “We’ve gotta have some technology breakthroughs but until we achieve those, just saying turn the taps off is not acceptable to humanity.”  Fritt översatt: Vänta bara ! Bill Gates löser detta! Tills dess kör vi på som vanligt! Världen behöver vår olja! OBS! Det är inte första gången Exxon försöker dupera omvärlden vad gäller den globala uppvärmningen! Läs mer på http://climateforlife.se/exxon-mobil-under-attack/

Världsmiljödagen 5 juni 2016! – KICK THE HABIT!

AP_500670131831-1024x692[1]

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon:

”För att minska klimatförändringarna, utrota fattigdomen och nå ekonomisk och politisk stabilitet måste vi göra oss av med vårt beroende av kol. Kick the habit –ändra dina vanor – är temat för årets Världsmiljödag. Kampanjen lyfter fram omfattningen av vårt kolberoende och pekar på hur vi kan ändra på våra vanor. Världsmiljödagens budskap är att vi alla är en del av lösningen.”  Climateforlife: YOU CAN DO IT! INGEN KAN GÖRA ALLT, MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT!  Apropå Vattenfalls eventuella brunkolsförsäljning! Regeringen Löfven måste vara komplett tondöv om dom inte uppfattar FN:s budskap om kolet denna dag –  Världsmiljödagen 5 juni 2016! 

STEFAN LÖFVEN! – Sveriges DONALD TRUMP!


trumphat-1024x682-1024x682

Donald Trump katastrof för klimatet!

Om Donald Trump blir USA:s president senare i höst har han lovat att riva upp klimatavtalet i Paris, skrota Obamas s. k. Clean Power Plan (avveckling av all ”gammal” kolkraft till 2030), godkänna transitledningen Keystone XL för transport av den ur CO2-synpunkt värsta tänkbara oljan (i princip tjära) från Kanada till mexikanska gulfen, öpnna vattenkranarna i Kalifornien (Kalifornien är inne på sitt 5:e år av extrem torka) etc. KONKLUSION! Trump kan betraktas som den värsta sortens s.k. Climate denier!!! OCH han verkar till att ha sällskap med vår egen statsminister Stefan Löfven! På annat sätt kan man inte tolka Stefan Löfvens agerande i frågan om försäljning av Vattenfalls brunkol i Tyskland. Om försäljningen går igenom är det ett lika konkret hot mot klimatavtalet i Paris som Trumps olika utspel!