Kategoriarkiv: klimatproblemet

Dubbla agendor …!

Shell i Sydafrika …!

Knappt har bläcket hunnit torka i avtalet från det senaste klimatmötet COP26 i Glasgow om att ytterligare skärpa utsläppen förrän Sydafrika kastar sig rätt i famnen på en av de största klimatbovarna, oljebolaget Shell, för exploatering av olja och naturgas utanför Sydafrikas östkust! Både Sydafrikas regering och Shell strider därmed mot all vetenskap, som säger att idag kända tillgångar av fossila bränslen måste stanna i marken om vi skall klara att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader enligt Paris-avtalet. De höga ambitionerna från klimatmötet är därmed som bortblåsta!

Dubbla agendor …!

Både Shell och Sydafrika kör uppenbarligen med dubbla agendor! En officiell dylik för att publikt framstå i en god dager och en prioriterad, som tillfredsställer de båda aktörernas kortsiktiga vinstintressen!

Shell flyr…!

Läs mer om Shells senaste s.k. springnota och mörkläggning av konsekvenserna av sin verksamhet på http://climateforlife.se/shell-och-lagens-langa-arm/. Shell flyttar sin hemvist från Nederländerna till Storbritannien för att undvika en dom, som i praktiken innebär att dom måste halvera sin nuvarande fossilbaserade verksamhet till 2030!

Sydafrikas svek …!

Sydafrika, vars elförsörjning till stor del baseras på kol, förhandlade fram ett bidrag från världens rika länder under COP26 på 8 miljarder dollar för att minska sitt kolberoende! Att ta emot finansiellt stöd och samtidigt kasta sig i armarna på Shell är ett flagrant, kontraproduktivt agerande och ett stort svek mot FN:s klimatarbete respektive Paris-avtalet!

Sensmoral …!

Exemplet Shell visar att fossilbolagen har inga skrupler vad gäller att krama ut den sista kronan av varje ton kol, varje m3 olja och varje m3 naturgas! Exemplet Sydafrika visar att premisserna för att få finansiellt stöd för sin utveckling är alltför lättvindiga! De rika ländernas stöd till länder under utveckling för uppbyggnad av en fossilfri energiförsörjning måste helt enkelt villkoras och följas upp bättre så att pengarna inte hamnar i fickorna på skrupelfria oljebolag utan omtanke om planeten Jorden och kommande generationer!

STOPP för för fortsatt exploatering av kol, olja och naturgas! STOPP för skrupelfria fossilbolag! STOPP för greenwashing och dubbla agendor! STOPP för utvecklingsländer som missbrukar löftet i Paris-avtalet om finansiellt stöd från de rika länderna!

Banker tvättar grönt …!

Vilseleder kunderna …!

Greenwashing var ordet! Svenska storbanker som SEB, Handelsbanken, Swedbank etc tar bara med en bråkdel av CO2-utsläppen när man räknar ihop utsläppen från de företag som ingår i deras fonder! Enligt Elisabet Jamal Bergström, hållbarhetschef på SEB, beror det på avsaknad av en standard för hur man skall redovisa. OBS! Detta stämmer inte! Redovisningen blir därför starkt vilseledande för kunderna. Problematiken handlar om att bankerna enbart räknar ihop företagens direkta utsläpp d.v.s. inte tar med indirekta utsläpp i företagens värdekedjor.

Bisarra resultat …!

Konsekvenserna av bankernas sätt att räkna blir i flera fall lätt bisarra! Resultatet blir att företag som tillverkar solceller kan komma att klassas sämre ur ett hållbarhetsperspektiv än företag som tillverkar bilar med förbränningsmotorer eller ännu extremare sämre än oljebolag där, precis som för bilarna, de huvudsakliga utsläppen är indirekta och allokerade till värdekedjan på brukarsidan!

Internationell standard …!

Att området för att beräkna CO2-avtryck inte är standardiserat stämmer således inte! Det finns en etablerad internationell standard på området i form av det s.k. GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) där man skiljer på direkta och indirekta utsläpp i tre olika klasser de s.k. scope 1, 2 och 3. Scope 1 handlar om direkta utsläpp d.v.s. utsläpp som uppstår hos företagen och deras inre processer. Scope 2 och 3 är indirekta utsläpp som uppstår utanför företagen i deras värdekedjor såväl på leverantörs- som på brukarsidan.

Anm …!

Anm. Den internationella standarden GHG-protokollet är etablerad sedan 10-15 år tillbaka och administreras av WRI (World Resources Institute) och WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) i förening.

Minsta motståndets lag …!

Problemet i grunden sett ur SEB:s, Handelsbankens och Swedbanks perspektiv är att företagen i deras fonder inte generellt tillämpar existerande standards. Bankerna tillämpar då minsta motståndets lag och ”köper” företagens redovisningsfilosofi att begränsa utsläppen till scope 1.

En enda röra …!

Resultatet blir en enda röra och att svenska storbanker aktivt medverkar till att företagen i deras fonder mer eller mindre medvetet försöker göra sig grönare än vad man är! Icke desto mindre vilar ansvaret tungt på bankerna att förklara de verkliga sammanhangen när man marknadsför sina fonder! NU väljer man att vilseleda genom falsk information d.v.s. genom att hävda att det inte finns en standard för redovisning av CO2-utsläpp! Greenwashing var ordet!

Bortsett från oljeindustrins mer eller mindre krampaktiga försök att dribbla med scope 1,2, och 3 så har VW sannolikt rekord i greenwashing sedan den stora avgasskandalen 2015 och har alltsedan dess lagt ner miljarder på att tvätta sitt varumärke!

Shell och lagens långa arm …!

Flyttar …!

Shell flyttar till Storbritannien från Nederländerna för att undkomma en dom från juni 2021, som innebär att Shell måste minska sina CO2-utsläpp med 45 % till 2030 jämfört med 2019 års nivå d.v.s. i stort sett tvingas halvera sin verksamhet! Läs mer på http://climateforlife.se/unik-dom-mot-shell/! Officiellt motiverar Shell flytten med en ”mumbojumbo-förklaring” om förenkling av utdelningen till aktieägarna. Genom att flytta till Storbritannien byter man emellertid skattehemvist och hux flux så gäller inte domen längre! Shell, som i decennier har mörkat konsekvenserna av sin verksamhet i form av global uppvärmning (läs mer på http://climateforlife.se/shell-tvattar/), är nu tydligen också berett att smita från notan! Förr eller senare torde dock antingen lagens långa arm eller ”den osynliga handen” d.v.s. marknaden hinna ifatt!

AP-fonderna får Greenwashpriset …!

De statliga AP-fonderna har fått Greenwashpriset för andra gången, vilket kan vara värt en skämskudde!

Andra gången …!

De statliga AP-fonderna får detta förnedrande anti-pris för andra gången! Priset delas årligen ut av Jordens vänner (Jordens vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth International, världens största demokratiska miljöorganisation). Trots att lagen om hur fonderna skall investera på ett hållbart sätt skärptes för tre år sedan är det endast första och andra AP-fonderna som har ändrat sin investeringsstrategi. De andra fonderna fortsätter att stoppa in våra pensionspengar i fossilindustrin och i företag som bidrar till skövlingen av världens regnskogar!

Motivering …!

Jordens vänners motivering för årets pris lyder: ”Om vi ska klara av klimatkrisen ska vi inte investera mångmiljardbelopp i fossila tillgångar, palmolja, soja, köttjättar och andra pådrivare av klimatförändringar såsom värstingarna Blackrock, Chevron med flera. Svenska folket vill inte att deras skattefinansierade pensionspengar ska användas till att stötta denna typ av aktörer och därför är AP-fonderna en värdig vinnare av Svenska Greenwashpriset 2021.

Försvaret …!

Johan Florén på sjunde AP-fonden försvarar AP7 med den s.k. ägardialogen och hävdar att det är enbart som ägare man kan påverka! Han säger apropå AP7:s investering i ett av världens största oljebolag, Chevron: ”Vad gäller Chevron så var vi aktiva på deras bolagsstämma där vi lyckades påverka deras styrelsesammansättning och deras nettonoll-mål.” ”Att AP-fonderna får utmärkelsen handlar mest om att vi i grunden har olika uppfattningar om vad som är ett effektivt hållbarhetsarbete” hävdar han vidare. 

Kommentar …!

Om sjunde AP-fondens försvar kan sägas att det är lite väl tunt och närmast kan beskrivas som en första klassens dimridå. För det första saknar pensionsfondernas ageranden på bolagsstämmorna helt transparens kontra de intressenter som fonderna företräder d.v.s. pensionsspararna. För det andra så handlar fondernas investeringar i fossilindustrin om kortsiktiga ekonomiska överväganden med förhoppningar om värdeökning! Långsiktigt tänkande kan det ju inte vara, eftersom det numera är ett mer eller mindre outtalat faktum att fossilindustrin på lång sikt är ett ekonomiskt slukhål! OBS! Fonderna har enligt stadgarna att ta hänsyn till både värdekriteriet och hållbarhetskriteriet. MEN hos AP-fonderna regerar uppenbarligen Mammon! Läs mer om AP-fonderna och om icke önskvärda investeringar på http://climateforlife.se/divestera-mera/

Greenwashing ökar …!

Enligt Konsumentverket så har problemet med greenwashing ökat kraftigt under de senaste åren! Företagen målar sig gärna i grönt framförallt i årsredovisningar och sin löpande marknadsföring!

Upprensning på gång …!

En upprensning i greenwashdjungeln är dock på gång till följd av nya EU-regler f.o.m. 1 januari 2022. Då införs den s.k. taxonomin inom EU d.v.s. ett krav på företagen att årligen redovisa hur stor del av ekonomin (omsättning, investeringar och driftskostnader) som är kopplad till hållbarhet baserat på ett särskilt klassificeringssystem för hållbarhet! Reglerna kommer att gälla alla företag med mer än 500 anställda såväl inom finanssektorn (även pensionsfonder) som inom övriga sektorer avseende tillverkning, handel, tjänster etc.

F.o.m. 1 januari 2022 går det inte att fuska längre med hållbarhet genom greenwashing, eftersom företagen då måste redovisa hur stor del av ekonomin som är hållbar och därmed bli mer transparenta mot potentiella investerare och andra finansiella intressenter!

Hero of our time …!

Johan Rockström vinner utmärkelsen ”Årets klimathjälte 2021” av Världsnaturfonden WWF!

Johan Rockström …!

Johan Rockström en internationellt erkänd svensk klimatprofil, f.n. chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research” i Tyskland, fick i förra veckan en utmärkelse av Världsnaturfonden WWF i kategorin Klimat som Årets klimathjälte 2021. Juryns motivering: ”Johan Rockström har outtröttligt lyft fram klimatfrågan till en topprioritet i vårt samhälle. Med sina tydliga och raka budskap har han nått fram till en mångfald av olika målgrupper, ruskat om och fått fler att inse läget för vår planet. Han har genom sin gedigna forskning och kompromisslöshet förklarat allvaret men också vilka lösningar som krävs. Vi behöver alla arbeta hårt – NU! ” Läs mer om Johan Rockströms raka sanningar på http://climateforlife.se/johan-rockstrom-sager-sanningar/

Domstol – Australien måste skydda unga …!

Australiens miljöminister Sussan Ley har enligt domstol en skyldighet att ”vidta försiktighet” vid nya fossila bränslesatsningar för att inga barn och unga skall ta skada eller dö!

Förlorade …!

Regeringen i Australien förlorade i början på sommaren ett mål i den federala domstolen mot ungdomar som väckt åtal mot regeringen för planerna på att starta upp ett stort kolgruveprojekt i orten Boggabri i New South Wales. Domen följer av ett överklagande mot kolgruveprojektet väckt av 8 ungdomar och en nunna från området.

Historisk dom …!

Enligt en av målsägandena, 16-åriga Anj Sharma, är detta en historisk dom, som gör det svårare för politiker att fortsätta med att godkänna stora projekt som skyndar på klimatkrisen! BRAVO!

Fru Justitia …!

Fru Justitia flyttar fram sina positioner i kampen om framtiden mellan dagens ungdomar och mindre nogräknade regeringar och företag i dessas jakt på kortsiktiga vinster på klimatets bekostnad! Läs mer om att fru Justitia skipar rättvisa mot regeringar och företag för klimatet på http://climateforlife.se/fru-justitia-ditt-skyddshelgon/ respektive på http://climateforlife.se/unik-dom-mot-shell/

Fru Justitia skipar rättvisa i kampen för klimatet mot regeringar och företag i dessas jakt på kortsiktiga vinster på klimatets och de ungas bekostnad!

Svårsmält reklam …!

Världsrekord …!

Det svenska olje- och gasbolaget Lundin Energy sätter förmodligen nytt världsrekord i greenwashing! Dom har gått ut med den svårsmälta reklamen att dom säljer koldioxidneutral olja från olje- och gasfältet, norska Johan Sverdrup! Nota bene! Lundin Energy räknar då inte den koldioxid som släpps ut då oljan och gasen förbränns hos kunderna d.v.s. i bostäder, hos industrier och i bilar.

Reptricket …!

Dom räknar således lämpligt nog endast den koldioxid som dom själva gör av med vid utvinningen! Reptricket blir inte mindre iögonfallande av att huvuddelen av koldioxiden från Lundin Energys olja kommer från förbränningen! Heureka! Så plötsligt blir deras olja koldioxidneutral olja!

Förra världsrekordet …!

Det förra världsrekordet i greenwashing innehades av Volkswagen till följd av den s.k. avgasskandalen hösten 2015! Läs mer om VW:s och avgasskandalen på http://climateforlife.se/greenwashing-ganger-tva-vw-och-vattenfall/

Lundin Energy …!

Lundin Petroleum, som sedan en tid tillbaka går under namnet Lundin Energy, är i själva verket helt samvetslösa vad gäller sina genom sin verksamhet hos kunderna orsakade CO2-utsläpp! Företaget planerar t.ex. att borra efter olja i Arktis d.v.s. i ett av världens ur natur- och miljösynpunkt mest känsliga havsområden! Vidare planerar man att från sin 20 %-iga andel i det norska Johan Svendrup-fältet ta upp olja under minst de närmaste 50 åren!

Maskering …!

Namnbytet från Lundin Petroleum till Lundin Energy är i och för sig också en form av greenwashing, där avsikten är att maskera en ur klimatsynpunkt kontroversiell verksamhet. Namnbytestricket har praktiserats av flera rena fossilbolag på senare tid! Det gäller t.ex norska Statoil som för några år sedan blev Equinor. Även tyska Eon:s i stor utsträckning fossilbaserade kraftproduktion maskerades under det intetsägande namnet Uniper. M. FL.!

Fru Justitia griper in…!

Greenwashing i form av namnbyten, och andra dimridåer som Lundin Energy:s proklamerade koldioxidneutrala olja är, som tur är, lite för enkla trick för att numera sväljas av samhällets intressenter! I detta sammanhang kan nämnas att Europas största olje- och gasföretag, Shell, nyligen fick bakläxa av Fru Justitia! Företaget förlorade ett mål mot människorättsorganisationer och medborgarinitiativ i en distriktsdomstol i holländska Haag.

Tvingas halvera …!

Enligt domstolen tvingas Shell nu att halvera sina CO2-utsläpp till 2030 inklusive de utsläpp som orsakas av förbränningen hos kunderna! I praktiken betyder det att om Shell vill överleva som en betydande energispelare måste man gör en dramatisk ändring av inriktningen mot förnyelsebara alternativ. Läs mer på http://climateforlife.se/unik-dom-mot-shell/

Bakläxa …???

Norges självbedrägeri att med stöd av dess Högsta domstol fortsätta att exploatera sin oljetillgångar med risk för kommande generationer har nu hamnat i Europadomstolen!

Högsta Domstolen överprövas …!

Högsta domstolen i Norge, Höyesterett, överprövas i Europadomstolen! Dess dom att ge norska staten rätt att fortsätta med att exploatera sina oljetillgångar kan få bakläxa i Europadomstolen! Bakgrunden är att norska ungdomar, Greenpeace m.fl. under flera år drivit en process mot norska staten och hävdat att staten bryter mot grundlagen om man fortsätter att exploatera sina oljetillgångar och därmed berövar ungdomarna sin framtid. Målet avgjordes hösten 2020 till norska statens fördel. Läs mer på http://climateforlife.se/vi-haller-andan/. NU har domen överklagats! Vi håller alla tummar för att Norges självbedrägeri mot kommande generationer inte skall lyckas!

Hon är fem i tolv …!

Kurvan visar ökningen av planeten Jordens medeltemperatur från förindustriell tid,1850-1900, fram till nutid där ökningen redan är uppe i 1,2 grader d.v.s. farligt nära Paris-avtalets 1,5 grader!

Värmerekorden …!

Värmerekorden under 2020 avlöste varandra! Samstämmiga rapporter från väderorganisationer som FN:s väderorganisation WMO, USA:s vädermyndighet NOAA och Europas organisation för klimatövervakning Copernicus visar att 2020 var det varmaste året någonsin! Medeltemperaturen globalt var 1,2 grader över förindustriella nivåer (1820-1900). Globalt befinner vi oss farligt nära Parisavtalets 1,5-2 grader! OBS! Norra halvklotet har dock redan passerat detta målintervall med Europas 2,2 (!) grader och Arktis 3 (!) grader. OBS! OBS! OBS! I vissa delar av Arktis, lika med arktiska Sibirien, var medeltemperaturen 6 grader över genomsnittet! HUGHHHAAA!

Klockan klämtar …!

Klockan klämtar för klimatet! Hon är minst sagt fem i tolv. Det kommande decenniet blir avgörande för om planeten Jorden kommer att klara Parisavtalets målintervall 1,5-2 grader. Med USA:s och Europas nyligen tillkännagivna klimatlöften om att halvera utsläppen till 2030 och därefter bli klimatneutrala till 2050 finns det en chans! Allt hänger på om övriga större utsläppare, som Kina och Ryssland, följer efter! Sanningens minut närmar sig! Senare i år skall alla FN:s ca 200 länder avlägga sina klimatlöften, sina s.k. NDC:s (Nationally Determined Contributions) vid FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow!

Fossilt i fritt fall …!

Marknaden är blind …!

Fossilindustrin befinner sig i fritt fall! Analysföretaget Carbon Tracker har jämfört nyemissioner worldwide inom fossilindustrin med motsvarande för förnyelsebara alternativ under perioden 2012-2020. Två olika resultat sticker ut! Storleken på nyemissionerna respektive lönsamhetsutvecklingen!

Förvånar …!

Den stora skillnaden i storleken på investeringarna förvånar! Trots att fossilindustrin har varit i fritt fall länge så har marknaden satsat 10 ggr mer på fossilindustrin under den aktuella perioden! Det handlar om 5600 miljarder SEK kontra 500 miljarder SEK! Är marknaden blind? Den retoriska frågan är berättigad eftersom både värdeutveckling och lönsamheten för fossilt kontra förnyelsebart går åt helt olika håll! Således har värdet på de förnyelsebara investeringarna under den aktuella perioden gått upp med ca 100 % medan de fossila har minskat med 20 % och avkastningen för det fossila är bara en sjättedel av den förnyelsebara!

Svaret är JA …!

Svaret på den retoriska frågan! JA, marknaden är blind! Satsningar på det fossila är bortkastade pengar! MEN verkligheten börjar komma ikapp! Alltfler aktörer har ”fem i tolv” insett detta faktum! Regeringar, företag och delägare säljer av sina innehav. Antalet konkurser inom olje- och gassektorn har också ökat under perioden!

Allt fler flyr olje- och gassektorn! Marknaden är inte helt blind trots allt!