Kategoriarkiv: klimatproblemet

Greta på DN …!

DN:s redaktion med Peter Wolodarski i spetsen diskuterar Greta Thunbergs nya jobb!

Chefredaktör för en dag …!

Greta Thunberg tar över chefredaktör Peter Wolodarskis jobb som chefredaktör på DN under en dag i början på december! Bakgrunden är att Greta var inbjuden till DN:s redaktion i mitten på september för att ge sin syn på rapporteringen om klimatfrågan. Hennes kritik var svidande! Den gick ut på att medias hantering är alltför ytlig och fokuserar på klimatförändringarnas symptom (skogsbränder, smältande isar, orkaner etc) snarare än som på den grundläggande problematiken! D.v.s.! Utsläppen bara fortsätter och snart tål inte atmosfären mer CO2 om uppvärmningen skall kunna begränsas till väl under 2 grader! Den kritiska parametern är Tiden, som håller på att rinna ut!!!

VEM stoppar …?

Efterlysning …!

Skövlingen av världens regnskogar fortsätter med oförminskad hastighet! Det senaste i nyhetsflödet, enligt en rapport från Greenpeace; är planerna på att avverka 60000 hektar (!) regnskog i Centralafrika! Bakom projektet står det kamerunska företaget ”Camvert”. Regnskogen skall ersättas med en gigantisk palmoljeodling! Skövling av regnskogar är en av de största klimatbovarna och ett allvarligt hot mot biodiversiteten! Läs mer på http://climateforlife.se/big-five-for-klimatet/! EFTERLYSNING! Vem stoppar detta vansinne! OBS! Till syvende och sist handlar det om en kamp mellan Mammon å ena sidan och dig, mig och våra folkvalda representanter å andra sidan!

Positiva tecken …!

Tre exempel som visar att utvecklingen går åt rätt håll och att marknaden tar klimatkrisen på allvar!

På allvar …!

Klimatkrisen tas på allvar! Tre aktuella exempel! (1) Kolindustrin vacklar i USA, (2) BP Oils omvändelse och (3) Investeringsfonden Blackstone satsar på havredryckstillverkaren Oatly! Dessa tecken i skyn är en stark indikation på att utvecklingen går åt rätt håll och att fossilinriktade företag tvingas att tänka om till följd av ”den osynliga handen” – marknadskrafterna!

(1) Kolindustin i USA …!

Energibolaget Peabody Energy tvingas, enligt analysfirman Bloomberg i förra veckan att skriva ner värdet på sin kolgruva North Antelope Rochelle i Oakland City, Indiana. OBS! Det är världens största kolgruva! Förlusten i 2:a kvartalet blev 1,5 miljarder dollar jämfört med en vinst på 40 miljoner dollar under motsvarande period i fjor. Financial Times uppger att orsaken är de ständigt sjunkande priserna på förnyelsebara alternativ och därmed minskande efterfrågan på kol.

(2) BP Oils omvändelse …!

BP Oil:s ledning har tvingats av sina ägare, bl.a. Church of England (!), att precisera hur man skall uppfylla Paris-avtalet d.v.s. hur man skall gå till väga för att lämna oljan och gasen – ”ett sjunkande skepp”! Ägarna börjar bli rädda om sina investeringar! Sett ur ledningens perspektiv får det betraktas som en omvändelse under galgen – marknadskrafterna!

Omvändelsen …!

I förra veckan gick man således ut med ett nyhetsrelease om att man skall minska sin produktion av olja och gas med 40 % till 2030 och samtidigt satsa 5 miljarder dollar per år på investeringar i förnyelsebara alternativ. OCH man skall inte exploatera olja och gas längre i nya länder! Alltså! STOPP för ny olja och gas! Slutmålet skall vara att i linje med Parisavtalet bli koldioxidneutrala till 2050!

(3) Blackstone + Oatly …!

Ett ”äktenskap” mellan havredryckstillverkaren Oatly och Blackstone, en av världens största investeringsfonder delvis ökänt för sina kopplingar till fossilindustrin, skövling av regnskogar och president Trumps antiklimatpolitik kan tyckas vara ett omaka förbund! MEN Oatly har genom VD:n Toni Pettersson förklarat att också Blackstone kommer att tvingas att ställa om p.g.a. marknadskrafterna! Satsningen med 2 miljarder SEK på Oatly är ett litet, men dock, steg på vägen mot ett grönare Blackstone, säger han! BRA Toni Pettersson! Stå på dig! Det bästa får inte bli det godas fiende!!!

Det gäller att våga ta språnget in i framtiden! Klimatkrisen kan inte vänta! Oatlys oheliga allians med Blackstone är egentligen bara ett ytterligare uttryck för att i krig och kärlek är allt tillåtet!

Greta! – Hero of our time …!

Greta Thunberg pekar indirekt ut den nya krisgruppen ”20minus” i sitt sommartal i sommarprogrammet ”Sommar i P1”

”Tjugo minusare” …!

I sitt sommartal, Sommar i P1, pekar Greta Thunberg indirekt ut den nya krisgruppen i samhället ”tjugo minusare” d.v.s. alla under tjugo år! Skrivs ”20minus”! Den nya krisgruppen blir den mest drabbade om vi fortsätter att hantera den pågående klimatkrisen som om den kan lösas imorgon! En kris i taget verkar vara parollen! Greta säger att hon egentligen inte vill vara i centrum, men hon känner sig tvingad att bli en röst för ”20minus” för ingen annan gör det! Genom den världsomspännande folkrörelsen Fridays for future har hon skapat en stabil plattform för ”20minus” NU kommer sanningens minut för alla oss andra att göra allt för att skydda den nya krisgruppen ”20minus”! Det går inte att vänta! Vi måste hantera flera kriser samtidigt! NU! NU! NU!

Sibirien ”kokar” …!

De extrema temperaturerna i Sibirien under maj och i början på juni speglas av färgerna i bilden där rött betyder över det normala och blått under det normala!

Extrema temperaturer …!

Enligt engelska the Guardian och meteorologer på EU:s Copernicos Climate Change Service (C3S) har temperaturen i Sibirien norr om polcirkeln varit extrema under maj och i början på juni! Under maj har temperaturen varit 6 grader över medel och i början på juni har det uppmätts dagstemperaturer på ca 30 grader på vissa orter mot normala 0 grader! HUUGGHHA!!!

Klimatförändringar …!

Huruvida det handlar om extrema vädervariationer eller mer långsiktiga klimatförändringar kan inte sägas rent vetenskapligt! Skillnaden handlar om tidsperspektiv! OBS! Enkelt uttryckt så är klimatförändringar lika med årsstatistik på väder! Icke desto mindre måste antas att det till en del handlar om klimatförändringar!

Konsekvenser …!

Konsekvenserna för de arktiska områdena och de sibiriska skogarna är skrämmande! En mycket allvarlig kedjereaktion är töande permafrost som släpper ifrån sig stora mängder metangas och CO2! OBS! Metangasen är en betydligt potentare växthusgas än CO2! Andra kedjereaktioner som också, men mer indirekt, spär på den den globala uppvärmningen är skogsdöd till följd av ett ökande antal antal skogsbränder respektive en ökning av för skogen skadliga insekter!

Dieselspill …!

En överraskande men icke desto mindre allvarlig konsekvens av de extrema temperaturerna är ett megastort oljespill från en nickelanläggning i den sibiriska staden Norilsk! 20000 ton (!) dieselolja rann ut i den närliggande floden Ambarnaja! Olyckan rapporterades något senkommet (jfr Tjernobyl) i början på juni och tvingade Rysslands president Vladimir Putin att utlösa nationellt nödläge! Oljespillet kom från läckande dieseltankar vars fundament kollapsade sannolikt till följd av töande permafrost och därmed minskad markstabilitet!

Dieseltankar kollapsade i början på juni i en nickelanläggning i Norilsk i norra Sibirien på grund av töande permafrost och orsakade ett megastort oljespill!

Jfr Exxon Valdez …!

Dieseloljan rann således ut i Ambarnajafloden och vidare till Pjarsinosjön. Sjön rinner i sin tur av i en annan flod som mynnar i Norra ishavet! Enligt ryska Greenpeace kan olyckan vad gäller miljöskador i arktiska områden endast jämföras med förlisningen av oljetankern Exxon Valdez utanför Alaskas västkust 1989 då 41000 ton olja rann ut!

Oljekatastrofer får förödande konsekvenser för växter, djur och människor i de områden som drabbas!

Vår tids hjältar …!

Bina och andra insekter arbetar för oss genom sina viktiga ekosystemtjänster – pollineringen!

VISSTE DU …?

Visste du att 80 % av all pollinering görs av vår tids hjältar – bina! Utan bina kollapsar matförsörjningen bokstavligt talat! Utan bina inget kaffe, inget vin, ingen frukt, inget djurfoder etc! Bina som vi i vardagen har en sorts hatkärlek till är dessvärre utrotningshotade! Ökad användning av bekämpningsmedel och den globala uppvärmningen är det stora hotet!. Detta är ett exempel av många som visar hur komplext vårt ekosystem är! Varje art har en viktigare roll än vad vi tänker på i vardagen! Våra bin behöver kärlek – inte hatkärlek!

ÄVEN …!

Visste du även att en miljon arter (!) motsvarande 25 % av alla arter har utrotats redan? Människan tar ett allt större utrymme och överutnyttjar Jordens resurser! OCH det går fort! Med den här takten så finns det om 45 år inga koraller eller vilda ryggradsdjur (?) kvar! Vi är på väg mot den sjätte massutrotningen efter dinosaurierna för 65 miljoner år sedan. Anm. Massutrotning definieras som att 75 % av alla arter utrotas under kort tid.

Vi är på god väg mot den sjätte massutrotningen efter dinosaurierna för 65 miljoner år sedan till följd av överutnyttjning av Jordens resurser och den globala uppvärmningen!

För långsamt …!

OBS! Av FN:s 17 st Agenda 2030-mål s.k SDG:s (Sustainability Development Goals) så tillhör bibehållande av den biologiska mångfalden och ekosystemet det grundläggande! Det går dock för långsamt! Det gäller DIG som individ, det gäller näringslivet och det gäller politikersamfundet! Biologisk mångfald och minskning av den globala uppvärmningen måste få mycket större utrymme än hittills! Inga av de andra Agenda 2030-målen kan uppnås annars!

En bröllopstårta …!

Föreställ er de 17 Agenda 2030-målen som en bröllopstårta! I det understa lagret ligger 4 olika delmål vad gäller balansen i ekosystemet! I nästa lager ligger de sociala målen såsom utrotad fattigdom, god hälsa, fred etc! I det översta lagret ligger de ekonomiska målen! OBS! Grunden är det viktiga! Som alltid!

FN:s Agenda 2030-mål symboliserade som en bröllopstårta visar hur ekosystem, samhälle och ekonomi hänger ihop!

Norsk olja under lupp …!

Unga klimataktivister anklagar i ett öppet brev Norges statsminister Erna Solberg för hot mot Arktis!

Ungdomar rasar …

Norska staten med statsägda oljebolaget Equinor (f.d. Statoil) i spetsen fortsätter att utmana klimatkrisen genom oljeborrning i känsliga områden i Barents hav och Arktis! Nyligen föreslog regeringen att flytta gränsen för tillåten oljeprospektering i Barents hav närmre iskanten i Arktis. Greta Thunberg och 13 andra unga klimataktivister från Frankrike, Tyskland, USA, Argentina m.fl. rasar! De skräder inte orden i ett öppet brev till statsminister Erna Solberg! De säger att Norge strider mot FN:s barnkonvention genom att medvetet förlänga klimatkrisen!

Högsta domstolen …!

Ett liknande ärende pågår sedan 4 år tillbaka i norska domstolar! Det har nu gått hela vägen upp till Högsta domstolen! Greenpeace och ”Natur og Ungdom” har i detta ärende stämt norska staten för miljöbrott genom att ge licenser för oljeborrning i Arktis. Man hävdar att det strider mot grundlagens paragraf 112. I korthet säger denna paragraf att ”staten skall värna om en god hälsa och miljö för kommande generationer”. En stödkampanj till rättsprocessen, ”People vs Arctic oil”, har hittills samlat över en halv miljon namn! Under lupp var ordet!

Ett utslag till Greenpeces och Natur og Undoms fördel skulle få stor betydelse för liknande pågende rättsprocesser världen över och inte minst för Norges fortsatta olje- och klimatpolitik!

Grattis Vellinge …!

Mark-och miljödomstolen godkände i förra veckan att Vellinge Kommun får bygga en skyddsvall mot framtida översvämningar!

Klartecken …!

Grattis till Vellinge kommun och och alla berörda fastighetsägare på Näset! Mark- och miljödomstolen i Växjö har gett klartecken för att bygga en ca 20 km lång skyddsvall mot framtida översvämningar till följd av den globala uppvärmningen. Vellinge Kommun har jobbat med att förbereda detta projekt i 7 år!!! OBS! Kommunen har nu tagit ett första steg mot s.k. klimatanpassning NU är det er tur! Individer, företag och organisationer! För att klimatanpassning skall bli meningsfull krävs också s.k, klimat-omställning d.v.s. en kraftig begränsning av CO2-utsläppen! D.v.s. solidaritet, ansvar och långsiktighet långt utanför både Vellinge kommuns och Sveriges gränser!

Frankrike går före …!

Frankrike går före och kopplar stödåtgärder under och efter coronapandemin till klimatomställningen!

Vive la France …!

Frankrikes regering har beslutat att bistå AirFrance med ett stöd på 7 miljarder euro! Som motprestation kräver regeringen att AirFrance blir världens mest klimatvänliga flygbolag genom en rad åtgärder! Den kanske allra tuffaste! AirFrance får inte konkurrera med tåget på inrikes sträckor där restiden med tåg är under 2 timmar och 30 minuter! Dessutom gäller krav på förnybart flygbränsle, förnyelse av flygplansflottan och minskning av utsläppen med 50 % till 2030. MYCKET BRA!

MINDRE BRA …!

Sverige och Danmark fegar ur! De båda ländernas regeringar ger SAS en kreditgaranti på 3,3 miljarder utan motkrav på klimatåtgärder, vilket uppenbart strider mot de båda Klimat- och Miljöministrarnas uppfattning och uttalanden! Lyssna till Miljö- och Klimatminister Isabella Lövin! Citat! ”Efter den akuta krisen när vi ska bygga upp ekonomierna igen har vi varken råd eller tid att göra fel vägval. Grön återhämtning måste vara i centrum för de satsningar som görs”. Slutsats! Ingen ordning och reda ”i huset”!

Vid återstarten efter coronapandemoin är det inte läge att stoppa huvudet i sanden och återgå till ”Business as usual” utan stöd och stimulanspaketen MÅSTE kopplas till klimatomställningen!

Oönskat rekord …!

CO2-utsläppen till atmosfären kan liknas vid att fylla upp ett badkar utan dränering och utan möjlighet att stänga av kranen. När det är fullt så rinner det över!

CO2 …!

CO2-halten i atmosfären fortsätter att öka. Enligt den senaste noteringen från Mauna Loa-observatoriet på Hawaii ligger CO2-halten nu på 418,03 ppm (ppm= parts per million). CO2-halten i atmosfären har stadigt legat på 280 ppm under de senaste 800000 åren fram till i början på industrialismen i slutet på 1800-talet. Därefter har den kontinuerligt ökat till dagens värde ”påeldad” av fossila bränslen. Det skrämmande med CO2 i atmosfären är att den stannar kvar i 100-tals till 1000-tals år och bidrar till den globala uppvärmningen hela tiden.

Rinner över …!

Tillförsel av CO2 till atmosfären kan liknas vid att fylla upp ett badkar. Även om en del av CO2-partiklarna tas upp av biosfären och oceanerna så stannar den större delen kvar i atmosfären. D.v.s. även små mängder tillförd CO2 bidrar. Enligt den samlade klimatvetenskapen tar det ytterligare bara 10 -15 år innan badkaret är fullt med nuvarande utsläppstakt. Då rinner det över! OCH vi kommer att missa Paris-avtalets temperaturmål , lägre än 2 grader, med råge! Den globala uppvärmningen kommer att skena till 3-4 grader eller mer!

VAD göra …?

Betrakta det nya rekordet 418,03 ppm som en väckarklocka! Alla krafter på alla nivåer måste sättas in för en omvärdering av hur vi hushållar med Jordens resurser inklusive dess atmosfär! Att gå tillbaka till ”Business as usual” efter coronapandemin är ingen lösning!

Fyller på…!

Under innevarande år, 2020, kommer enligt prognose CO2-utsläppen att minska med 4-8 % huvudsakligen till följd av den pågående coronakrisen.. D.v.s. vi fyller trots allt fortfarande på ganska rejält i badkaret! OBS! I sammanhanget bör man då ta i beaktande att världsekonomin är och kommer att vara mer eller mindre lamslagen under 2020!

Megaproblem …!

Problematiken blir uppenbar då man betänker att det som krävs för att klara temperaturmålet, lägre än 2 grader, är en minskningstakt med 7 % per år fram till 2030 d.v.s betydligt mer än nuvarande ”konstlade” 4-8 % och dessutom uthålligt år för år!!!

Högt berg …!

Var och en förstår ju då att det är ett mycket högt berg vi har att bestiga! Som sagt! Alla krafter på alla nivåer kommer att behövas för att det här skall gå vägen. OM uttrycket ”att hålla två bollar i luften samtidigt” får anses vara relevant någon gång så är det nu!

Inga verktyg …!

Det gäller således att starta upp ekonomin efter coronapandemin på ett ordnat sätt och samtidigt förhindra en ännu större framtida kris! En klimatkris! Gör vi inget åt den parallellt pågående globala uppvärmningen NU så kommer vi att sakna verktyg i verktygslådan den dag då konsekvenserna blir akuta! OCH nota bene! Oreparerbara!

Med två parallellt pågående kriser, coronakrisen och klimatkrisen, gäller det att hålla två bollar i luften samtidigt!