Kategoriarkiv: klimatproblemet

På tal om …!

VISSTE DU …?

VISSTE DU att ”Forskningen”, FN:s klimatpanel IPCC, IEA (International Energy Agency) m.fl. har upprepade gånger varnat för att olja, kol och gas måste stanna i marken om vi skall klara att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader enligt Parisavtalet? VISSTE DU att olje- och gasindustrin gör precis tvärtom! Enligt den senaste rapporten från tankesmedjan Oil Change fortsätter alla länder (ett 20-tal) med betydande olje- och gastillgångar obehindrat sin expansion med USA i spetsen. VISSTE DU att att vårt grannland Norge till hör de fem största syndarna d.v.s. ligger i samma liga som USA, Kanada, Storbritannien och Australien! VISSTE DU att Oil Change dessutom utnämner Norge till ”planetförstörarnas klimathycklare” till följd av landets något schizofrena inställning till klimatet d.v.s. att ivrigt slå sig för bröstet för klimatåtgärder innanför landets gränser, men strunta helt i det globala perspektivet!

Fru Justitia …!

Då varken forskningen, FN eller regeringar rår på oljebolagen så finns det en aktör, Fru Justitia, som jobbar för högtryck! Nyligen lämnade Kalifornien in en stämningsansökan mot oljebolagen Exxon Mobil, Shell, Conocophillips, BP och Chevron. Kalifornien anklagar dessa oljebolag för att ha fört statens ca 40 miljoner konsumenter bakom ljuset! Bolagen har under decennier känt till oljans och gasens konsekvenser för klimatet, men förtigit och hemlighållet denna kunskap! Exxon t.ex. har i åratal vägrat att lämna ut hemliga handlingar av detta slag till åklagare bl.a. i Massachusetts. Läs mer om att Exxons dubbelspel inte håller längre på http://climateforlife.se/exxon-kan-inte-morka-langre/ !

De aktuella oljebolagen Exxon Mobil, Shell, Conocophillips, BP och Chevron har under de senaste ca 10 åren jagats av Fru Justitia över hela USA, förutom av Kalifornien av andra stater som Massachusetts, New York State m.fl. och av större städer som San Fransisco, Los Angeles, New York City m.fl.!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån de stora oljebolagen och blundande regeringar, men så är icke fallet! Som enskild person kan DU självfallet tänka till en extra gång i samband med dina transporter i vardagen! Men DU kan också sprida budskapet att olje- och gasindustrin ignorerar alla varningar! DU kan på så sätt bidra till att bilda opinion mot oljebolag och blundande regeringar! Så bli en ClimateDoer genom att tänka till vid transporter i vardagen och sprida budskapet om planetförstörarna! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/ !

Rätt pris …???

NEJ – Fel pris …!!!

Under sommaren gjorde en tysk matvarukedja, 2150 st Penny-butiker, ett kostnadsexperiment med sina kunder! Under en veckas tid prissattes ett nio-tal produkter med hänsyn till deras miljöpåverkan! Produkter såsom wienerkorv, mozzarella, hårdost etc blev då nästan dubbelt så dyra! Universiteten i Nurnberg och Greifswald gjorde miljöberäkningarna med hänsyn till klimatutsläpp, markanvändning, vattenförbrukning och hälsa. Att kött- och mejeriprodukter ligger högt i den tillfälligt miljöanpassade prislistan är föga förvånande! Experimentet signalerade klart och tydligt till Penny-kedjans kunder att animalie- och mejeriprodukter tillhör de stora klimatbovarna! En tankeställare för alla! Läs mer om klimatbovarnas Big Five på http://climateforlife.se/big-five-for-klimatet/

I USA – Unik klimatdom …!

Fru Justitia igen…!

I delstaten Montana i USA avkunnades nyligen (augusti) en unik klimatdom mot den republikanska delstatsregeringen till förmån för de unga! Målet handlade om de ungas konstitutionella rätt till hälsa och miljö i en framtid hotad av klimatförändringarna. De unga, 16 ungdomar i en ålder av 5-22 år, företräddes av den ideella advokatfirman ”Our Childrens Trust”. Dess talesperson Julia Olsson konstaterar: För första gången i USA:s historia har en domstol i dag fattat beslut i ett mål om att regeringen kränkt barns konstitutionella rättigheter genom lagar och åtgärder som främjar fossila bränslen, ignorerar klimatförändringarna och utsätter unga människor för oproportionerligt stora risker.

Domen …!

En avgörande omständighet för att domen utföll till förmån för de unga är skrivningarna i Montanas miljölagstiftning! I den framgår det uttryckligen att dess tillståndsgivande myndigheter FÖRBJUDS att ta hänsyn till klimateffekterna när man handlägger tillståndsärenden där olje-, gas- och kolbolags produktion skall avgöras! HALLÅ! Vilken planet lever man på i Montana???

Aurora …!

I Sverige pågår just nu ett parallellfall där ungdomar har stämt svenska staten för att man inte gör tillräckligt för att uppnå klimatmålen och därmed trygga deras framtid! Läs mer på http://climateforlife.se/aurora-malet-gar-vidare/! Regeringen företräds i detta fall av justitiekanslern, som i sitt yttrande nyligen avvisade ungdomarnas klagan! Möjligen något lättvindigt! Han hänvisade till att maktdelningsprincipen i Sverige ger domstolar begränsad rätt att bestämma över Riksdag och Regering. MEN justitiekanslern förefaller osäker kring denna princip!

Till HD …!

Han rekommenderar därför ungdomarna att gå vidare till HD för prövning av den aktuella maktdelningsprincipen innan själva sakfrågan tas upp i domstolarna! Justitiekanslern förefaller ha gjort bedömningen att Sveriges författning sannolikt inte är rimlig i denna fråga och i detta sammanhang! OBS! I liknande mål i Tyskland, Frankrike, Belgien och Nederländerna har ungdomarna fått rätt!

Reflexion …!

OBS! Det finns bara två vägar som ungdomar kan gå för att påverka klimatet! Aktivism eller juridiken! Skälet är enkelt! Ungdomar har i regel varken maktpositioner eller andra plattformar för att direkt påverka samhällsutvecklingen! De har självfallet alla skäl i världen att rädda planeten Jorden från att hamna i kaos! Det handlar om ren självbevarelsedrift! Nota bene! Vuxenvärlden har hittills under decennier misslyckats med att stoppa den globala uppvärmningen! Den bara fortsätter!

DU …!

Vad kan DU göra! Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån både juridiken och ungdomarnas aktivism, men så är icke fallet! Många av oss har både barn och barnbarn! Så sprid budskapet att ungdomarna bara har två vägar till att påverka – aktivism och juridiken! Bli inte indignerad om DU skulle råka komma i vägen för deras aktivism utan visa snarare förståelse! Det gäller ju kommande generationers framtid! Bli istället en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Vill DU veta mer om hur DU blir en ClimateDoer gå in på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!

Fransk TV i framkant om …!

Klimat och väder …!

Fransk ”public service”-TV har via kanalerna France 2 och France 3 valt att lägga sig i framkant i vädernyheterna! Numera handlar det inte bara om sol och regn imorgon utan om hur klimat och väder hänger ihop! D.v.s. hur klimatförändringarna påverkar vädret. Vädernyheterna, förr en halv minut , har fyrdubblats till två (!) minuter! De heter nu ”météo climat” (fritt översatt: klimat- och väderjournalen)! Tittarna ges också möjlighet att ställa frågor till experter, vilket har bedömts nödvändigt med hänsyn till den stora oron för klimatet hos allmänheten! OBS! Detta är public service när den är som bäst! Något för SVT? Klimatförändringarna berör ju oss alla! Vive la France!

Alternativ sanning …!

HM dumpar …!

Enligt ett reportage i Aftonbladet i förra veckan dumpar HM sina ”återvunna” kläder på soptippar i Västafrika i länder utan ordnad avfallshantering! Enligt ögonvittnen från Ghana och Benin är HM det femte vanligaste märket vad gäller dumpade kläder. Aftonbladets reportrar har tillika både fotografier och spårsändare som bekräftar deras påståenden! Ändå förnekar HM:s VD Helena Helmersson kategoriskt att deras ”återvunna” kläder hamnar på soptippar i Västafrika! Reaktionen får sägas vara ett flagrant exempel på s.k. alternativ sanning eller på ren svenska LÖGN!

Problemet …!

Problemet med HM:s dumpning är egentligen inte Helena Helmerssons förnekelse-strategi utan själva sakfrågan d.v.s att HM med flera företag gör sig grönare än vad man är! Snaran börjar dock ganska snart dras åt kring företag som kör med greenwashing! EU-parlamentet beslutade i maj 2023 med förkrossande majoritet, 544 ja mot 35 nej, nya regler för hur företagen skall handskas med klimatbegrepp som hållbar, cirkulär, klimatneutral, grön omställning etc vid marknadsföring av sina produkter. Läs mer på http://climateforlife.se/sluttvattat/

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån soptipparna i Ghana och Benin, men så är icke fallet! Dina ”återvunna” kläder kan ju också finnas där! Genom att medverka till att minska sopbergen kan DU påverka! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer och tillämpa ”de fem R:en” i din konsumtion av bl.a. fast fashion! Alltså! Refuse, Reduce, Reuse, Recover och Rot i nu nämnd ordning! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Lågt hängande frukter …!

Nytt fokus …!

På ett 3 dagars IEA-toppmöte (International Energy Agency) i Versailles i förra veckan med regeringsföreträdare från ett 30-tal länder och ett 40-tal koncernchefer fokuserades på att först plocka de lägst hängande frukterna i den pågående energiomställningen! Nota bene! Prio 1! Energieffektivisering! IEA:s chef , Fatih Birol, säger att för att nå 1,5-gradersmålet så handlar det också om en dramatiskt ökad energieffektivisering!

Han lyfter fram att den globala energikrisen till följd av Ukraina-kriget, vid sidan av de fruktansvärda mänskliga konsekvenserna och den politiska instabiliteten, också av nödvändighet tvingat fram en minskad årlig, global energianvändning på 2,2 %! OCH, enligt Fatih Birol! Denna trend måste fortsätta, helt oavsett Rysslands anfallskrig! Takten i energieffektiviseringen måste fördubblas d.v.s. öka till ca 4 % per år fram till 2030 för att FN:s klimatmål skall kunna uppnås! HEJA!

Slukar träd i Amazonas …!

Den brasilianska köttindustrin, med de tre stora jättarna JBS, Marfrig och Minerva i spetsen, tvår sin händer vad gäller kopplingar till avskogning, men i själva verket handlar deras avbön om en gigantisk och cynisk greenwashing!

800 miljoner …!

De senaste 6 åren har Brasiliens köttindustri slukat ca 800 miljoner träd i Amazonas enligt en undersökning av journalister på the Guardian, reporter Brazil m.fl.! Utbudssidan för brasilianskt kött kan förenklat beskrivas av leverantörskedjan ”s.k. loggers – boskapsrancher – köttindustrin -exportörer”! I den andra änden av marknaden finns konsumenter i framförallt EU, Storbritannien, USA och Kina! De tre största köttproducenterna JBS, Marfrig och Minerva tvår sina händer och svär sig fria från kopplingar till avskogning! Detta är naturligtvis inte sant, enligt the Guardian m.fl.! SLUTSATS! För att rädda Amazonas från att slukas av den brasilianska köttindustrin ligger bollen bl.a. hos DIG!!!

EU går före …!

Vad gäller kopplingar till avskogning och konsumentperspektivet har EU gått före! I maj i år stiftade EU en ny lag riktad mot importerade produkter med möjliga kopplingar till avskogning såsom nötkött, sojabönor, palmolja m.m. Den nya lagen föreskriver att importerande företag måste kontrollera ursprunget och garantera att de listad produkterna inte bidrar till avskogning! I slutändan är det alltså DU som konsument som utgör den sista barriären för att förhindra skövling av världens regnskogar! Läs mer om EU:s nya lag mot avskogning på http://climateforlife.se/eu-stoppar-avskogning/

Big Five …!

Skövling av världens regnskogar tillhör klimatbovarnas Big Five d.v.s. är en av de fem största klimatbovarna! Det handlar om (1) Energiförsörjning, (2) Transporter, (3) Köttkonsumtion, (4) Konsumtion i allmänhet och (5) Skövling av regnskogar. Beträffande den pågående skövlingen av regnskogarna kan noteras att världen i snabb takt går miste om sin största kolsänka! Dessutom håller vi genom vårt konsumtionsbeteende på att utarma/utrota växter och djur och därmed rubba den biologiska mångfalden i dessa unika ekosystem! Läs mer om att DU i praktiken som enskild individ kan påverka ALLA de stora klimatbovarna! Läs på http://climateforlife.se/big-five-for-klimatet/

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån Brasiliens köttindustri och deras tafatta försök att dölja sina kopplingar till avskogningen, men så är icke fallet! Genom att göra det mest uppenbara d.v.s. att bojkotta importerade köttprodukter utan de nya ursprungsgarantierna kan DU påverka! OBS! I ett större perspektiv är ju en återhållsam konsumtion av alla kategorier av nötkött bra för klimatet vare sig det gäller skövling av regnskogar eller direkta CO2-utsläpp! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

På tal om …

Koldioxidhalten i atmosfären är den största bidragande faktorn till den globala uppvärmningen och halten har aldrig varit så hög som nu under mänsklighetens historia!

Visste DU …?

Visste DU att koldioxidhalten i atmosfären slog rekord den 28 april i år med 425,01 ppm (parts per million) och att den aldrig har varit så hög i mänsklighetens historia? Visste DU att koldioxidhalten nu ligger 50 % över vad som gällde under förindustriell tid räknat från 1750? OCH den accelererar! Fram till 1970-talet ökade koncentrationen med ungefär 1 ppm per år för att nu ligga på 2,5 ppm per år och den är ökande. Visste DU att dagens koldioxidhalt i atmosfären inte har befunnit sig på den nivån på 3,6 miljoner år, enligt amerikanska NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)? Vi närmar oss nu nivåer liknande de som fanns för 15 miljoner år sedan när det var 3-4 grader varmare och havsnivån var 20 meter högre! 

Varje ton räknas …!

Växthuseffekten d.v.s. sambandet mellan CO2-utsläpp och en ökande temperatur i både atmosfären och världshaven är vetenskapligt belagd sedan över hundra är tillbaka! Det skrämmande är att merparten av våra CO2-utsläpp stannar kvar i atmosfären i decennier upp till hundratals år och därför är ett existentiellt hot för kommande generationer! Konsekvens! Varje nytt ton eller rentutav varje ny CO2-molekyl idag drabbar dina barn, barnbarn och kommande generationer imorgon!

Växthuseffekten …!

Rent fysikaliskt hindrar CO2:n i atmosfären del av den utgående värmestrålningen och det uppstår en obalans mellan inkommande och utgående energi till/från Jorden med global uppvärmning som följd! Se bild, som i grafisk form visar Jordens energibalans! Läs mer om växthuseffekten på http://climateforlife.se/vaxthuseffekten/

Planeten Jordens energibalans d.v.s. förhållandet mellan inkommande och utgående energi!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU är ganska långt ifrån att kunna påverka Jordens energibalans, men i själva verket har DU som enskild individ en viktig roll att spela! Det handlar om att gå före och bli en ambassadör för att minska CO2-utsläppen! Ingen kan göra allt , men alla kan göra något! I själva verket är det mänskliga kollektivet klimatomställningens heliga graal! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

En cappucino, tack …!

Vanlig mjölk eller havremjölk?

Det bästa …!

Det bästa får inte bli det godas fiende! Climate for Life fångade upp en tänkvärd dialog i tabloiderna mellan två klimatjournalister häromdagen! Scenen var en helt vanlig fika på ett helt vanligt kafé! Den ene beställer en cappucino och får frågan: Vanlig mjölk eller havremjölk? Vanlig mjölk, tack blev svaret! Den andre reagerar indignerat och tycker att kollegan inte lever upp till sina ideal! Detta lilla exempel från vardagen illustrerar problematiken kring att bli klimatsmart! Att göra ”rätt” HELA TIDEN är varken smart eller ens klimatsmart! Idealism skapar bara mentala barriärer för alla som vill ta in klimatet i vardagen utan att uppleva det som en uppoffring! Det bästa får inte bli det godas fiende! En cappucino med vanlig mjölk, tack!

På tal om …!

Att alla idag kända tillgångar av råolja bör stanna i marken ”vet alla”, men vekligheten ser helt annorlunda ut!!!

Visste DU …?

Visste Du att USA:s president Joe Biden kör efter FP Johan Perssons devis ”man säger en sak före valet och en annan efteråt”! Inför presidentvalet lovade han att USA inte skulle borra efter olja på federal mark! I veckan godkände han dock exploatering av ett nytt oljefält i Alaska – förkastligt både med hänsyn till klimatet och naturen! Visste DU att oljebolagen fortfarande lever i all välmåga? Saudi Aramco , världens största oljeproducent, rapporterade en rekordvinst för 2022 på 161 miljarder dollar (!!!)! Visste DU att en oljetanker nyligen gick på grund utanför Filippinerna? Ett gigantiskt oljebälte breder ut sig längs kusterna och förstör natur och levnadsvillkor för hundratusentals människor! Visste DU att alla idag kända tillgångar av fossila bränslen, inklusive råolja, måste stanna i marken för att vi skall kunna hålla den globala uppvärmningen till väl under 2 grader?

DU …!

Vad gör DU? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt från oljeindustrin och oljekatastrofer, men genom att driva opinion i dina både professionella och privata sfärer kan DU påverka! All användning av fossila bränslen måste i praktiken motarbetas! Så bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer och bidra till upplysningen av att trenden just nu går på helt fel håll! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du!