Kategoriarkiv: klimatproblemet

Klimatet – bankerna bromskloss …!

Finansierar oljan …!

Svenska banker bromsar klimatomställningen genom att låna ut till olje- och gasindustrin motsvarande ett CO2-utsläpp på 100 miljoner ton per år, d.v.s. dubbelt så mycket som Sveriges totala territoriella utsläpp! Enligt Naturskyddsföreningen och Fair Finance Guide så är samtliga fem svenska storbanker involverade med SEB i topp på 34 miljoner ton per år och Handelsbanken lägst med 8 miljoner ton per år. För bankerna handlar det om att tjäna kortsiktiga pengar utan en tanke på klimatet! En stor SKÄMSKUDDE till de svenska bankerna!!!

Stoppar huvudet i sanden …!

De använder samma ”stoppa huvudet i sanden-strategi” som oljebolagen d.v.s. så länge kunderna är med på noterna så kör vi! Dom blundar helt enkelt för vad som händer längre fram i värdekedjan! Detta är givetvis inte acceptabelt då bankerna på kort sikt, till skillnad från oljebolagen, har mängder med andra alternativ för sin utlåning! Den aktuella lånemängden är ju dessutom bara är en marginell del av bankernas utlåning!

Slår tillbaka …!

Bankernas girighet och kortsiktiga tänkande kommer att slå tillbaka både genom badwill och låneförluster! Inte nog med att det ser illa ut i hållbarhetsrapporteringen utan det föreligger också en uppenbar risk att bankerna får gradera om sina lån till oljebolagen till s.k.”sunk costs”! Enligt IEA:s (International Energy Agency) senaste 5-årsprognos tränger framförallt sol och vind ut fossila bränslen från marknaden. Relativt färska investeringar i olja, gas och kol riskerar att hamna i avbrutna projekt med konkurser och avskrivning av lån som följd ! Läs mer på http://climateforlife.se/sol-och-vind-tar-over/ !

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån de svenska bankernas utlåning till olje-och gasindustrin, men så är icke fallet! Genom att ställa frågor till din bank om deras fossila utlåning lever DU upp till din roll som en ClimateDoer! DU kan också byta till en bank som tar de här frågorna på större allvar! Till exempel så har Danske Bank och Handelsbanken stoppat all utlåning till fossila ändamål! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/ !

Fru Justitia stoppar norska oljan …!

Stoppar oljan …!

Greenpeace och norska ungdomar inom organisationen ”Natur og Ungdom” vann nyligen en stor seger i Oslo tingsrätt över Norges Regering och Energidepartement! Domen handlade om att Regeringen felaktigt har lämnat tillstånd för att exploatera tre nya oljefynd i norska Arktis! Enligt en tidigare dom i Högsta domstolen 2020 kan inte Regeringen ge tillstånd för ny exploatering utan att grundligt utreda miljökonsekvenserna d.v.s. såväl för havsmiljön som för klimatet! Då detta inte har skett enligt domen fick Greenpeace och ungdomarna rätt på alla punkter, vilket förutom ersättning för rättegångskostnader på drygt 3 miljoner NOK innebär att fortsatt exploatering stoppas omedelbart!

Stor seger …!

Domen är en STOR seger inte bara för Greenpeace och ungdomarna i just detta rättsfall utan för att det kan bli ett prejudikat för att stoppa Norge och andra oljeaktörer i Arktis! Exploatering i känsliga havsmiljöer är förenat med stora risker för såväl det lokala ekosystemet som för klimatet! Förbränning av av olja och gas från de tre aktuella fyndigheterna, Breidablikk, Tyrving och Yggdrasil, skulle innebära utsläpp av ca 470 miljoner ton CO2-utsläpp d.v.s. 10 gånger mer än Norges årliga utsläpp!

Norges oljehyckleri …!

År 2016 blev Norge det första industrialiserade landet i världen att skriva under Paris-avtalet, som strävar efter att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Samma år (!) öppnade man upp ett helt nytt område i Barents hav/Arktis för prospektering av olja. Ett tiotal internationella fossilbolag fick licenser att borra, bland dem svenska Lundin Energy. Logiken? Den finns inte!

Skyller ifrån sig …!

Alla aktörer alltifrån oljestater, som Norge, till oljebolag, raffinaderier och finansiärer skyller ifrån sig genom att flytta fram ansvaret för klimatutsläppen längre fram i kedjan! Till användarna! ”Så länge det finns en marknad så prospekterar och säljer vi till sista droppen”! ”Om inte vi gör det så tar någon annan vår plats”! Så lyder de tunna officiella argumenten! I själva verket handlar det om ignorans och ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande på bekostnad av levnadsvillkoren för kommande generationer!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån Norges och andra oljeaktörers hyckleri att skjuta över ansvaret för oljans CO2-utsläpp på användarna, men så är icke fallet! Genom att sprida budskapet att hyckleriet genom den aktuella domen i Oslo tingsrätt nu håller på att genomskådas så lever DU upp till din roll som en ClimateDoer! DU kan naturligtvis också som enskild individ säga stopp genom att skära ner på eller helt lämna diesel/ bensin! Läs mer om hur DU blir en ClimatDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/ !

2023 – varmast hittills …!

Värmerekord …!

Enligt EU:s väderlekstjänst Copernicus så har temperaturen på Jorden troligen inte varit så hög på 100000 år! Den globala medeltemperaturen hamnade på 1,48 grader, d.v.s. väldigt nära Paris-avtalets 1,5 grader, jämfört med temperaturen under förindustriell tid. Sedan juni slogs värmerekord på värmerekord varje månad jämfört med motsvarande månad tidigare sedan mätningarna startade! Allt handlar om klimatförändringarna, CO2-halten i atmosfären och växthuseffekten!!!

CO2-halten …!

CO2- halten i atmosfären ligger nu (13 januari) på 424,96 ppm som är 4,25 ppm högre än för ett år sedan. Under förra året ökade den nästan dubbelt så mycket som det senaste decenniets årliga genomsnitt. Dagens koldioxidhalt i atmosfären är exceptionellt hög och har inte befunnit sig på den nivån på flera miljoner år och vi närmar oss nu nivåer liknande de som fanns för 15 miljoner år sedan när det var 3-4 grader varmare och havsnivån var 20 meter högre. Samtidigt är det viktigt att veta att CO2-halten är en viktig och direkt avgörande pusselbit i vetenskapen kring den globala uppvärmningen eller den s.k. växthuseffekten.

Växthuseffekten …!

Växthuseffekten är synonymt med den globala uppvärmningen och syftar på att energibalansen mellan solen och Jorden är i obalans. Till Jorden tillförd energi genom solstrålning är större än utgående energi i form av reflekterad solstrålning och infraröd strålning (värmestrålning) från jordytan. Grundproblemet med obalansen är att en del av den infraröda strålningen från jordytan absorberas/reflekteras tillbaka till Jorden på de s.k. växthusgaser, främst koldioxid (CO2) som ansamlats i atmosfären till följd av vår förbränning av fossila bränslen. Läs mer på http://climateforlife.se/vaxthuseffekten/! Kolla även grafiken nedan!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån att kunna påverka påverka kommande värmerekord och CO2-halten i atmosfären, men så är icke fallet! DU kan som enskild person påverka dina egna utsläpp genom att prioritera klimatfrågan i samband med vardagens alla små och stora beslut! MEN DU kan även utvidga din roll som en ClimateDoer genom att påverka andra till att göra samma sak! Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du!

Bronsåldern, skogen, klimatet och EU …!

Skogen och övrig markanvändning är ett viktigt fokusområde i EU:s klimatarbete då dessa båda områden binder kol via växtprocessen som genom fotosyntesen tar tillbaka en del av den CO2 vi släpper ut till följd av förbränning av fossila bränslen.

Redan under bronsåldern …!

Redan under bronsåldern för 2500 år sedan d.v.s. långt, långt före vi började använda ”moderna” fossila bränslen såsom kol, olja och naturgas existerade global uppvärmning skapad av människan! Enligt en nyligen publicerad studie från SMHI:s forskningsenhet ökade Europas medeltemperatur med hela 1,5 grader till följd av den stora avskogning som skedde för jordbruk och boskapsskötsel tusentalet år före bronsåldern. Idag har vi andra behov än på bronsåldern, men skogen som en viktig kolsänka är icke desto mindre fortsatt hotad både i ett europeiskt och internationell perspektiv! EU har tagit tag i detta med kvantifierade krav på medlemsländerna!

EU säger …!

Inom ramen för EU:s klimatpaket ”Fit for 55”, d.v.s minskning av CO2-utsläppen med minst 55 % till 2030 jämfört med 1990 års nivå, gäller skärpta regler för hur medlemsländerna kan hantera sina skogar och sin markanvändning. Enkelt uttryckt handlar det i praktiken om att öka skogens roll som kolsänka, återställa våtmarker och i övrigt tillvarata ett modernt jordbruks förmåga att lagra kol. För hela EU gäller kravet att öka kolbindningen från 220 miljoner ton per år 2019 till 310 miljoner ton år till 2030.

Återställa våtmarker …!

Mekanismerna bakom och syftet med att binda kol i biosfären genom växande skog och växter är numera väl spridd . Det är dock inte lika tydligt vad gäller syftet med att återställa våtmarker! Till saken hör att våtmarker, d.v.s. växtdelar som förmultnat under tusentals år, är mycket kolrika. Så fort vattenmiljön försvinner t.ex. till följd av utdikning så ökar avgången av CO2 kraftigt till följd av en annan syremiljö! Den f.d. våtmarken har då förvandlats till en tickande bomb för klimatet! OBS! I Sverige, med en av världens största tillgångar på våtmarker varav ca 25 % är utdikade, så släpper våtmarkerna ut lika mycket CO2 som hela personbilstrafiken!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån både EU:s skogspolitik och återställning av våtmarker, men så är icke fallet. Genom att öka din medvetenhet stärker DU din position som en ClimateDoer! DU blir bättre på följa debatten och dess motstridiga intressen! DU blir också bättre på att verka som en ClimateDoer och dela med dig till andra! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Johan Rockström …!

Sluta ”samla stenar” …!

Johan Rockström, vår internationellt mest kände klimatforskare, slår huvudet på spiken apropå skiftet från fossilsamhället till det förnybara och liknelsen med stenåldern! Han säger ” Vi slutade inte att samla stenar för att stenarna tog slut”! Evolutionen gjorde att vi lämnade grottorna och stenåldern för att bronsåldern, järnåldern etc gav oss innovationer och därmed mycket bättre levnadsbetingelser! Ett liknande utvecklingssteg gäller då vi ersätter det fossila med det förnybara! Plus att vi undviker klimatkaos på planeten Jorden! Problemet är att vi inte hinner invänta evolutionen i tusentals år som på stenåldern! Sett i ett evolutionsperspektiv måste skiftet från fossilsamhället till det förnybara samhället ske NU! Här pratar vi 2050!!! Det handlar snarare om revolution! HEJA Johan Rockström!

Ser mellan fingrarna …!

Civil olydnad …!

I förra veckan avkunnades en dom i Stockholms tingsrätt mot klimataktivisten Noa Tucker gällande s.k. ”ohörsamhet mot ordningsmakten”! Hans brott bestod i att tillsammans med med 40 andra klimataktivister hindra trafiken på Kungsgatan i Stockholm sensommaren 2022. Händelsen som sådan är inte särskilt uppseendeväckande då klimatet ligger högt upp på samhällets agenda! MEN det mest överraskande var att Fru Justitia såg mellan fingrarna när påföljden för brottet skulle dömas ut! Noa Tucker dömdes för sitt brott, men fick påföljdseftergift! Det normala straffet för denna typ av brott är dagsböter! Fru Justitia rycker återigen ut till försvar för den enskilde och signalerar tydligt att samhället inte gör tillräckligt för att stoppa klimatförändringarna!

Domskälen …!

I domskälen konstaterar tingsrätten att Noa Tuckers handling inte motiverar straffrihet trots hans åberopande av nödläge, men att han kan ges påföljdseftergift på grund av följande (citat): ”Det är fråga om ett akut nödläge och effekterna av klimatförändringarna är redan påtagliga. Vetenskapen är i stor utsträckning enig om orsakerna till klimatkrisen och kan med stor säkerhet förutsäga konsekvenserna för livsbetingelserna på jorden. Det står klart att följderna kommer att bli katastrofala om inte nödvändiga åtgärder vidtas för att sänka utsläppen. Det står vidare klart att tiden för att vidta åtgärder är mycket knapp. Det kan också konstateras att varken föregående eller nuvarande regering har vidtagit tillräckliga åtgärder. Noa Tucker har agerat på grund av att ett av rättsordningen skyddat viktigt intresse är utsatt för fara och att han har begått sin gärning i syfte att undanröja den faran. Mot denna bakgrund menar vi att det framstår som uppenbart oskäligt att utdöma påföljd. Denna bör sålunda efterges.

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån Stockholms tingsrätt och domen mot Noa Tucker, men så är icke fallet! Det sedelärande i hela historien är att utmana och ta risker genom att göra din röst hörd! Samhället har ju hittills misslyckats med att ens vända kurvan för klimatutsläppen! Framtiden för dina barn, barnbarn och kommande generationer står på spel! NÖDLÄGE! Utan att ta till civil olydnad kan DU göra din röst hörd genom att bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!

Kolbudgeten krymper …!

Kolbudgeten för planeten Jorden lika med hur mycket ytterligare CO2 vi kan släppa ut innan den globala uppvärmningen överskrider Parisavtalets gränser 1,5-2,0 grader kan liknas vid att fylla upp ett badkar och glömma stänga kranen- till sist så svämmar det över!

1,5-gradersmålet hotat …!

Kolbudgeten d.v.s. hur mycket växthusgaser, främst CO2, vi kan släppa ut i atmosfären innan vi har överskridit Paris-avtalets temperaturgränser 1,5-2,0 grader krymper enligt färska rapporter i vetenskapstidskriften Nature! Snart är ”badkaret” fullt! Liknelsen av Jordens atmosfär med ett badkar är inte så långsökt som det kanske låter! Fortsätter DU att fylla på i badkaret så blir det fullt och rinner över! Växthusgaserna som vi genom främst förbränning av fossila bränslen släpper ut stannar kvar i hundratals om inte tusentals år. Problemet är att växthusgaserna lägger sig som ett lock kring Jorden och stör balansen mellan in- och utgående energi! SLUTSATS! Vi måste stänga ”kranen” NU! Att vänta går inte! En gång i ”badkaret” alltid i badkaret!

Vetenskapen …!

Tillbaka till vetenskapen! Således enligt Nature Climate Change så har kolbudgeten för att klara Paris-avtalets 1,5-gradersmål krympt till 250 miljarder ton CO2-ekvivalenter. Med en fortsättning på dagens nivå med årliga utsläpp på ca 45 miljarder ton så skulle budgeten för 1,5 grader vara förbrukad om 6 år! OCH minskningen av budgeten de senaste tre åren har gått snabbt! Så sent som 2021 var, enligt FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), budgeten uppe i 500 miljarder ton för 1,5 grader! Den snabba minskningen sedan dess beror på att dels gjordes IPCC:s senaste beräkning för drygt 3 år sedan och dels har oförutsedda bieffekter upptäckts som snabbat på utvecklingen! Vi är alltså på väg att tappa 1,5-gradersmålet!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan synas som att DU befinner dig långt ifrån forskarnas siffror om kolbudgeten och temperaturgränserna i Paris-avtalet, men så är icke fallet! Det viktiga budskapet i sammanhanget är att varje CO2-molekyl räknas! En gång i ”badkaret” alltid i ”badkaret”! Detta gör att vi inte kan skjuta minskningar av CO2-utsläppen på framtiden t.ex. som nu i Sverige med den beslutade sänkningen av reduktionsplikten för bensin och diesel! Vi kan inte förlita oss på klimatneutralitet någon gång i framtiden! Då har ”badkaret” sannolikt svämmat över för länge sedan! Så! Bli en ClimateDoer! Sprid budskapet att vi inte kan vänta med att minska våra utsläpp! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!

NEJ till bensin och diesel …!

Nästa år …!

Redan nästa år, i slutet på 2024, blir det NEJ för bensin och diesel i Stockholms innerstad! Styret i Stockholms stad (S+MP+V) har tagit detta beslut med i första hand hänvisning till luftkvalitet och buller! Det är första gången som en s.k.miljözon klass 3 införs i Sverige! Endast elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon som uppfyller Euro 6-reglerna kommer att tillåtas! Starten av den nya miljözonen sker 2024 och skall vara helt genomförd 2026. Fossildriftens dagar är räknade! Läs även om Volvo Cars beslut att upphöra med dieselbilar redan nästa år! Läs på http://climateforlife.se/volvo-inga-dieselbilar/!

På tal om …!

VISSTE DU …!

VISSTE DU att EU:s klimattjänst Copernicus är allvarligt oroad över temperaturerna i september – både i luft och i hav? Man talar om”väldigt stora avvikelser”! VISSTE DU att vi för september är farligt nära Paris-avtalets 1,5 grader? Jämfört med förindustriell tid (1850-1900) ligger vi i september 2023 på 1,40 graders global medeltemperatur! VISSTE DU att tendensen dessutom är accelererande? Jämfört med septembermånaderna under den senaste 30-årsperioden (1991-2020) så är september månad 2023 nästan 1 grad högre – 0,93 grader! VISSTE DU att förutom lufttemperaturerna slår temperaturen i haven också alla rekord! Temperaturen i Medelhavet långt ut i september är 5-6 grader varmare än normalt!

Växthuseffekten …

I grunden handlar allt om våra CO2-utsläpp och den s.k. växthuseffekten. Denna effekt är synonymt med den globala uppvärmningen och syftar på att energibalansen mellan solen och Jorden är i obalans. Till Jorden tillförd energi genom solinstrålning är större än utgående energi i form av reflekterad solinstrålning och infraröd strålning (värmestrålning) från jordytan. Detta beror på att en del av den utgående infraröda strålningen från jordytan absorberas/reflekteras tillbaka till Jorden på de s.k. växthusgaser, främst koldioxid (CO2) som ansamlats i atmosfären till följd av vår förbränning av fossila bränslen. Kolla denna pedagogiskt illustrerade bild från Oxford University!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån de abnorma temperaturhöjningarna hittills under 2023, men så är icke fallet! Det handlar ju i grunden om allas våra CO2-utsläpp, men också om dina kunskaper om hur allt hänger ihop! Utan insikt om klimatfrågan i ett större perspektiv och hur den på ett naturligt sätt kan integreras i vardagen blir det nästintill omöjligt att agera rationellt för DIG som enskild individ! Så! Bli en ClimateDoer genom att öka dina kunskaper och genom att se över dina utsläpp! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!

”To all people of good will” …!

Inte nog …!

Vårt svar på konsekvenserna av den globala uppvärmningen är inte nog, säger påven Franciskus i en 18 sidor lång skrift, Laudate Deum, från Vatikanen i onsdags! Han vädjar till alla världsmedborgare att ta klimatkrisen på allvar! Skriften är ett svidande underbetyg till oss alla, inte minst till världssamfundets politiska och ekonomiska makthavare! ”Nu är det omöjligt att stoppa den enorma skada vi skapat. Vi har knappt tid att ens förhindra ett förvärrat tillstånd”, dundrar påven! De hårda orden är främst riktade till politikersamfundet inför FN:s stundande klimatmöte COP28 i Dubai i början på december! CO2-utsläppen bara ökar tvärsemot behovet av en kraftig årlig minskning!!!

….