Climate for Life avlivar myter – Nr 9 …!

”Vindkraft kontra kärnkraft” …!

Att vindkraft och kärnkraft står i något sorts motsatsförhållande till varandra är en myt! Avlivas! Frågan idag handlar snarare om hur Sverige skall klara av en historiskt stor ökning av eltillförseln med uppemot 100 TWh redan till 2030! Att ropa efter s.k. Ny kärnkraft i detta sammanhang är meningslöst! För att etablera ny storskalig kärnkraft i tillräcklig mängd pratar vi om genomförandetider på minst 15-20 år! Så, bäste ClimateDoer! Fastna inte i en överhettad debatt där olika kraftslag ställs mot varandra utan att ta hänsyn till verkligheten! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här:

Climate for Life avlivar myter – Nr 8 …!

”Jag behöver inte ändra mig” …!

”Jag behöver inte ändra mig” är en myt, som oftast används som ursäkt för att slippa göra något för klimatet! Avlivas! Det går inte att köra huvudet i sanden och tro att DU som enskild individ kan leva som tidigare! Enligt FN:s klimatpanel IPCC måste världens utsläpp halveras redan inom detta årtionde! Det säger sig självt att om vi i Sverige och övriga västvärlden skall gå före och minska våra utsläpp från dagens ca 10 ton till 2 ton per capita och år så krävs ett ändrat beteende! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här:

Climate for Life avlivar myter – Nr 7 …!

”Att släppa ut är gratis” …!

”Att släppa ut är gratis” är en myt, som oftast används som ursäkt för att slippa göra något för klimatet! Avlivas! Att släppa ut ytterligare 1 ton CO2 på marginalen kan för dig som enskild individ kanske tyckas vara gratis, men priset är HÖGT! Vi pratar här om ”allmänningens tragedi” d.v.s att belasta en gemensam tillgång idag och skicka notan till andra imorgon! Det drabbar således inte dig idag utan dina barn, barnbarn och kommande generationer imorgon i form av en planeten Jorden i klimatkaos! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här:

Climate for Life avlivar myter – Nr 6 …!

”jag har inget ansvar” …”

”Jag har inget ansvar” är en myt, som oftast används som ursäkt för att slippa göra något för klimatet! Avlivas! I stort sett alla utsläpp av växthusgaser faller till sist och syvende tillbaka på enskilda individer! Det gäller vare sig DU agerar som privatperson eller beslutsfattare i någon typ av organisation! DU kan inte skicka över ansvaret till någon annan! Ditt ansvar gäller som konsument, vid valurnan och som beslutsfattare! Enskilda individers ansvar är helt enkelt klimatomställningens heliga graal! Nånannanism fungerar inte! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här: