Upprop i Norge – ”Rösta rätt” …!

Inför Stortingsvalet …!

Inför Stortingsvalet i Norge den 13 september tog 33 av Norges mest kända författare under förra veckan initiativ till ett klimatupprop ”Rösta rätt” via tidningen Verdens Gang . Författarna skriver! ”Som författare arbetar vi med att skapa berättelser. Men den allra viktigaste berättelsen är den vi skapar tillsammans under de närmaste tio åren: Sanningen om hur det ska gå för oss människor nu när vi står öga mot öga med natur- och klimatkrisen”! Författarna menar i klartext att norska folket skall rösta på det parti eller de partier som har modet att förändra Norges roll som oljeexportör genom att stoppa fortsatt oljeexploatering framförallt i känsliga havsområden som Arktis! HEJA!

Examen! I sommarskolan!

Bli en doer …!

Bli en doer – en climateforlifedoer! NU är det dags för examen i Climate for Lifes sommarskola! Under sommaren har Climate for Life förmedlat kunskap och sammanhang i klimatfrågan som ett första viktigt steg för att bli en doer – en climateforlifedoer! Klimatet handlar i praktiken om DIG och din familj och om vad DU kan göra idag för att säkra dina barns och barnbarns framtid! Sista avsnittet blir DIN examen och handlar om ”Vad gör DU” och om nyckeln till hur DU kan integrera klimatfrågan i DIN vardag! OBS! Låt DIG också inspireras av Climate for Lifes egen doer, Mr Bond/Nils A Bond! DU hittar avsnittet på följande länk http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Climate for Lifes sommarskola – Del 7 …!

Bli en doer …!

Bli en doer – en climateforlifedoer! Varje fredag under sommaren kommer Climate for Life att hålla sommarskola! Kunskap och sammanhang i klimatfrågan är ett första viktigt steg för att kunna agera dels genom egna åtgärder och dels för att kunna inspirera andra. Klimatet handlar i praktiken om DIG och din familj och om vad DU kan göra idag för att säkra dina barns och barnbarns framtid! Detta är exakt vad infokampanjen Climate for Life handlar om!  Sjunde avsnittet, Del 7, handlar om ”Vad gör Sverige”, d.v.s. vad gör Sverige som politisk aktör för att hantera klimatkrisen? DU hittar avsnittet på följande länk http://climateforlife.se/vad-gor-sverige/ 

Climate for Lifes sommarskola – Del 6 …!

Bli en doer …!

Bli en doer – en climateforlifedoer! Varje fredag under sommaren kommer Climate for Life att hålla sommarskola! Kunskap och sammanhang i klimatfrågan är ett första viktigt steg för att kunna agera dels genom egna åtgärder och dels för att kunna inspirera andra. Klimatet handlar i praktiken om DIG och din familj och om vad DU kan göra idag för att säkra dina barns och barnbarns framtid! Detta är exakt vad infokampanjen Climate for Life handlar om!  Sjätte avsnittet, Del 6, handlar om ”Vad gör EU”, d.v.s. vad gör EU och länderna inom EU för att hantera klimatkrisen? DU hittar avsnittet på följande länk http://climateforlife.se/vad-gor-eu/

Climate for Lifes sommarskola – Del 5 …!

Bli en doer …!

Bli en doer – en climateforlifedoer! Varje fredag under sommaren kommer Climate for Life att hålla sommarskola! Kunskap och sammanhang i klimatfrågan är ett första viktigt steg för att kunna agera dels genom egna åtgärder och dels för att kunna inspirera andra. Klimatet handlar i praktiken om DIG och din familj och om vad DU kan göra idag för att säkra dina barns och barnbarns framtid! Detta är exakt vad infokampanjen Climate for Life handlar om!  Femte avsnittet, Del 5, handlar om ”Vad gör FN och Världssamfundet”, d.v.s. vad gör världens länder via FN och på egen hand för att hantera klimatkrisen? DU hittar avsnittet på följande länk http://climateforlife.se/vad-gor-fn-och-varldssamfundet/