Kategoriarkiv: b) FN/IPCC gör ….

COP26! – NU är det DIN tur …!

Dur eller moll …?

I lördags avslutades klimatkonferensen COP26 i Glasgow. Går slutomdömet i dur eller moll? Media och olika rapportörer verkar tävla om vem som har de ”bästa” rubrikerna huruvida konferensen var lyckad eller misslyckad! Sanningen är att INGEN VET! Det blir bara meningslösa spekulationer! Däremot så vet alla efter konferensen att det som krävs är att utsläppen måste halveras varje årtionde fram till 2050 för att vi skall klara att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader och helst till 1,5 grader i enlighet med Paris-avtalet. Mantrat 1,5 grader har varit ett genomgående tema under konferensen, vilket är bra inte minst rent symboliskt! MEN nu är det DIN tur!

Börjar nu …!

NU börjar det verkliga arbetet, att kraftigt sänka utsläppen, för DIG som enskild individ, för DIG som aktiv i näringslivet och organisationer och för DIG som politiker på det nationella, regionala och kommunala planet! OBS! Slutavtalet, Glasgow Climate Pact, är bara ett golv för ambitionsnivån för att alla 195 deltagande länder skulle kunna skriva på avtalet! D.V.S. det är inte förbjudet att ha MYCKET högre ambitioner! Till sist och syvende torde det bli marknadskrafterna, den osynliga handen, som krossar den fortsatta användningen av fossila bränslen! OCH marknadskrafterna är inte minst DU, DIN konsumtion och DINA beslut i företag och vid valurnorna! Dagens barns och ungdomars framtid står på spel!!!

COP26! USA + Kina = sant …!

John Kerry har haft klimat- och miljöfrågor på agendan under ett flera decennier långt diplomatliv och kan nu under COP26 kröna sina diplomatansträngningar i klimatfrågan under senare år med en uppgörelse med Kina – mot alla odds!

Bakom kulisserna …!

John Kerry är klimathjälten bakom kulisserna! Efter ett långvarigt diplomatarbete under flera år, bl.a. i klimatets tjänst, nådde John Kerry, Vita Husets internationella klimatsändebud, under onsdagen på COP26 en uppgörelse med Kina om samarbete för att nå 1,5 graders-målet! Uppgörelsen är lika viktig som symbolisk då Kina och USA är världens två största utsläppare av växthusgaser. De står tillsammans för ca 40 % av världens totala utsläpp av växthusgaser på ca 55 miljarder ton (2019). Joe Biden hade under sin presidentkampanj en tydlig klimatagenda och gjorde vid sitt tillträde ett schackdrag när han utsåg den tidigare Vietnamveteranen och f.d. utrikesministern i Obamas administration till sitt klimatsändebud! Läs mer på http://climateforlife.se/joe-steppar-upp/

Mot alla odds …!

Uppgörelsen med Kina är i själva verket en bragd av John Kerry! En sådan uppgörelse är mot alla odds med tanke på de svala diplomatiska förbindelserna mellan USA och Kina efter Donald Trumps 4 år i Vita Huset! Kerrys ansträngningar att få till stånd ett klimatsamarbete med Kina sträcker sig flera år tillbaka i tiden! Redan när Kerry tillträde som utrikesminister 2013 under Obamas andra period som president förstod han vikten av att bygga diplomatiska broar mot Kina i klimatfrågan.

Trump raserade …!

Hans diplomati resulterade i två olika högnivåmöten mellan Kinas president Xi Jingping och president Obama (tillsammans med Kerry) både 2014 och 2015 om gemensamma åtgärder för att minska utsläppen. Sedan kom Donald Trump in i bilden och rev ner alla relationer!

Revanschen …!

När Kerry återkom in under Joe Biden 2021 handlade det minst sagt om en brant uppförsbacke! Men John Kerry var ute efter revansch! Han gjorde två resor till Kina, både i april och september, och hade fram till COP26 inte mindre än 12 möten (!) i olika former med sin motsvarighet Xie Zsenhua! Kinas hållning var dock hela tiden att klimatfrågan inte kan bli föremål för en separat uppgörelse vid sidan av alla andra utestående frågor! Uppgörelsen på COP26 i onsdags är därför ännu mer bragdartad och inte minst oväntad! John Kerry fick sin revansch!!!

COP26 – Indien överraskar …!

Modi överraskar …!

Indien och premiärminister Norendra Modi överraskade alla under sitt 3 minuter långa tal på COP26:s första dag! Indien har hittills vägrat att lämna in förnyade klimatlöften, i förhållande till de ursprungliga löftena enligt Paris-avtalet 2015. Trots påtryckningar från USA och flera andra länder har man ihärdigt vägrat att skärpa sina ursprungliga klimatlöften med hänvisning till att man först vill komma ikapp andra länder vad gäller ekonomisk tillväxt. Modi överraskade dock alla genom att komma med fem konkreta klimatlöften!

Nollutsläpp m.m. …!

Förutom ett övergripande klimatmål om nollutsläpp till 2070 meddelade han ytterligare fyra mer konkreta klimatlöften! (1) Hälften av Indiens energitillförsel skall vara förnyelsebar till 2030 (f.n. dominerar kol med en andel på 70 %)! (2) Sol och vind skall byggas ut med 500 GW till 2030 (1 GW = 1000 MW, vilket effektmässigt motsvarar 1-2 gigantiska kolkraftverk)! (3) De beräknade CO2-utsläppen till 2030 skall minskas med 1 miljard ton (Indien är idag, efter Kina USA och EU, den 4:e största utsläpparen av CO2 med 3-4 miljarder ton per år)! (4) Koldioxidintensiteten i ekonomin skall halveras till 2030, vilket innebär att Indien kan öka sin ekonomiska tillväxt utan motsvarande ökning av utsläppen!

Modi sätter press …!

De nya klimatlöften från Indien satte enligt observatörerna på plats en inledande positiv ton för COP26! Vidare bedöms Modis överraskande och positiva besked sätta extra press på Kina, som hittills mer eller mindre bojkottat COP26! Indien och Modi visar nu att Kina kan räkna med konkurrens om rollen som klimatledare för tillväxtländerna där flera saknar egna resurser för att på allvar ta tag i klimatomställningen/-anpassningen!

Förnyade klimatlöften s.k. NDC:s (Nationally Determined Contributions) har lämnats in till FN inför COP26 av alla länder förutom av några stora utsläppare som Kina (nr 1)och Ryssland (nr 5)!

COP26 – Ingen respekt för Paris-avtalet…!

Stora länder fuskar …!

Under sommaren, den 30 juli, gick deadline ut för FN:s ca 190 länder vad gäller att lämna in nya klimatlöften s.k. NDC:s (Nationally Determined Contributions) inför FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow i november! Bara 80 av länderna lämnade in sina löften i tid! Stora utsläpparländer som Kina och Indien hör till de länder som ignorerade deadlinen. Kina är dessutom världens överlägset största utsläppare! Ignoransen resulterade i en skarp varning från IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) till Kinas ledare lika med ett klart avsteg från IPCC:s normala roll som neutral utredare till FN!

Fler ögonhöjare …!

Andra stora utsläpparländer som Ryssland, Australien, Brasilien och Mexiko lämnade visserligen in sina NDC:s, men det var samma eller lägre mål i de inlämnade klimatlöftena som för fem år sedan! Förfarandet strider mot intentionerna i Paris-avtalet d.v.s. att länderna vart femte år successivt skall skärpa sina NDC:s!

Paris-avtalet frivilligt …!

Mot bakgrund av att vi under innevarande årtionde måste reducera utsläppen till hälften ger de stora utsläpparländernas ignorans av Paris-avtalet oss en tankeställare! Hur hänger detta ihop? Förklaringen kan sökas i att Paris-avtalet inte är tvingande d.v.s. villkoren kan betraktas som rekommendationer. Varje deltagarland (ca 190 länder) är autonomt och beslutar själva om sina klimatlöften!

Ändå en framgång …!

Ett frivilligt avtal kan måhända uppfattas som ett dilemma, men Paris-avtalet från 2015 kan ändå rent politiskt betraktas som en stor framgång! Den stora vinsten med avtalet är att alla världens länder är överens om att sätta fokus på klimatfrågan! I praktiken fungerar avtalet som ett effektivt påtryckningsmedel för världens länder att förhindra en allvarlig klimatkris.

Inte gossen Ruda …!

Inför en hotande planetär kris vill knappast något land sticka ut som gossen Ruda i strid med både vetenskap och internationella överenskommelser. Insatserna är alltför höga då klimatfrågan påverkar relationerna mellan länderna både politiskt, ekonomiskt och stabilitetsmässigt!

Ytterligare tankeställare …!

Den politiska hanteringen av Paris-avtalet inför COP26 sätter fingret på en bredare problematik! Hanteringen ger oss en ytterligare tankeställare och visar att politikersamfundet ensamt inte kommer att kunna lösa klimatfrågan! Alla måste hjälpas åt d.v.s. alla berörda aktörer alltifrån politiker till näringsliv, organisationer och enskilda individer! Vi måste alla bli en doer i klimatfrågan – en climateforlifedoer! Läs mer om hur JUST DU som enskild individ kan bli en climateforlifedoer! Läs på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Sommarens hetaste …!

Skräckrapporten …!

FN:s utredningsorgan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) kom i början på augusti med sin sjätte sammanfattning, AR6, om klimatläget. Rapporten har fokus på den vetenskapliga grunden till klimatförändringarna. Det är första gången sedan IPCC bildades i mitten på 90-talet som man med 100-%-ig sannolikhet kan konstatera ett samband mellan mänsklighetens påverkan och ett varmare klimat och dess konsekvenser i form av extremväder, havsnivåhöjning etc. Det är också första gången man tar till storsläggan mot politikerna! Det är dags att agera! Vi riskerar att överskrida Parisavtalets temperaturbegränsningar 1,5 grader redan på 2030-talet!

Larmklockorna …!

I rapporten ringer alla larmklockor! Det kan konstateras att den globala uppvärmningens hastighet saknar motstycke under i alla fall de senaste 2000 åren, att koldioxidhalten är den högsta på minst två miljoner år, att havsnivåhöjningen är den högsta på minst 1000 år, att glaciäravsmältningen är den högsta på minst 2000 år, att både extremvärme och skyfall har blivit vanligare och allvarligare, att torka har ökat i vissa regioner, att bränder har blivit vanligare samt att haven har blivit både varmare, mer försurade och mer syrefattiga.

Omvärldens reaktioner …!

The Guardians miljöredaktör Damian Carrington: ”Människan har genom sina handlingar, eller brist på sådana, överhettat planeten. Som en dom över mänsklighetens klimatkris kan IPCC:s rapport inte vara tydligare: Skyldig så in i helvete”!

BBC rapporterar att en grupp på ett 50-tal små stater, många av dem önationer, går ut med en en gemensam varning med anledning av IPCC:s rapport.

Mohamed Nasheed ex-president på Maldiverna. ” Vi står på gränsen till utrotning. Vi betalar med våra liv för kol som andra har släppt ut”!

FN-chefen Antonio Guterres: ”Den nya klimatrapporten signalerar kod röd för mänskligheten och måste betyda dödsstöten för användning av fossila bränslen. Ljudet från alarmklockorna är bedövande och bevisen obestridliga. Växthusgaserna kväver vår planet och utsätter miljarder människor för omedelbar fara”!

Christiana Figueres, som låg bakom det FN-fördrag som ledde till Parisavtalet 2015, till BBC: ”Den nya FN-rapporten ger den vetenskapliga bakgrunden till de extremväder som just nu äger rum på flera håll i världen. Det här är inte längre klimatförändringar, det är klimatkaos”

LKAB:s direktör för kommunikation och klimat, Niklas Johansson: ”Rapporten visar att det inte finns några alternativ till omställning och att det är bråttom”! 

M.fl. …..!

Diagrammet visar skillnaden mellan Jordens medeltemperatur under perioden 1850-1900 d.v.s under förindustriell tid och perioden därefter. Vi ligger nu på 1,2 graders uppvärmning d.v.s. farligt nära Parisavtalets 1,5 grader!

Metan – En lågt hängande frukt …!

Minskning av utsläpp av den mycket potenta växthusgasen metan från bl.a. jordbruket kan på kort sikt sänka planeten Jordens medeltemperatur med hela 0,3 grader!

0,3 grader …!

Enligt en färsk FN-rapport är minskning av metanutsläppen en lågt hängande frukt i kampen mot den globala uppvärmningen! Rapporten, utfärdad av Climate and Clean Air Coalition (CCAC) tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP, handlar om att planeten Jordens medeltemperatur kan sänkas med hela 0,3 grader i närtid (!) om metanutsläppen minskas med 45 % till 2030! Metan, ett kolväte (CH4), är i likhet med CO2 en växthusgas, som bidrar till den globala uppvärmningen. Metan är dock 40-50 ggr mer potent som växthusgas än koldioxid! Den avklingar dock på kort tid, ca 10 år, medan koldioxid stannar kvar i atmosfären i 100-tals år. Koldioxiden är fortfarande således klimatkampens fiende nummer ett! MEN att snabbt angripa metanet kan ge oss mer tid och rådrum i kampen mot koldioxiden!

”Lätt” att komma åt…!

Enligt FN-rapporten är det relativt lätt att komma åt metanutsläppen jämfört med koldioxid! Källorna är väl kända och lika med (1) läckage vid utvinning av naturgas (kemiskt lika med metan), kol och olja, (2) läckage i de system som transporterar naturgasen från utvinningen till konsumenterna, (3 ) utsläpp från djurhållning främst från nötkreatur och (4) utsläpp från avfall och dess förruttnelseprocess. Vidare gäller att metoder och kunskap för att minska dessa utsläpp till stor del är väl kända och förenat med ”relativt” små kostnader och i vissa fall kostnadsbesparingar.

Vinsten …!

Den stora vinsten med att angripa metanutsläppen NU är att minskningen med 0,3 grader av Jordens medeltemperatur ger oss mer tid med att minska CO2-utsläppen för att inte överskrida Paris-avtalets begränsning ”väl under 2 grader”. CO2-utsläppen är en betydligt mer diffus och komplex problematik än metan-utsläppen! Varje tiondels grad vi kan vinna genom att angripa metan-utsläppen är guld värd i kampen mot den globala uppvärmningen!

Farligt nära …!

OBS! Enligt FN:s väderorganisation WMO, USA:s vädermyndighet NOAA och Europas organisation för klimatövervakning Copernicus är ökningen av den globala uppvärmningen redan uppe i 1,2 grader, d.v,s. farligt nära Paris-avtalets målintervall på 1,5-2 grader Läs mer på http://climateforlife.se/hon-ar-fem-i-tolv/

Kurvan visar ökningen av planeten Jordens medeltemperatur från förindustriell tid,1850-1900, fram till nutid där ökningen redan är uppe i 1,2 grader d.v.s. farligt nära Paris-avtalets 1,5 grader!

Paris-avtalet hotas …!

Tyvärr är det ”Business as usual” som fortfarande gäller för exploatering av planeten Jordens fossila tillgångar trots att vetenskapen för länge sedan har konstaterat att 70-80 % av tillgångarna måste stanna i marken för att undvika en klimatkatastrof!

För sent och för lite …!

Enligt en sammanställning från FN är det endast 75 av 200 länder som har lämnat in sina förnyade klimatmål till årets FN-möte om klimatet, COP26, i Glasgow. Enligt Parisavtalet från 2015 skall förnyade mål lämnas in vart femte år. Bl.a. de stora utsläpparländerna USA, Kina och Indien har brutit mot dessa regler och ännu inte lämnat in sina klimatmål! Det riktigt oroande är att effekten av de klimatmål som hittills lämnats in i praktiken ligger ”ljusår” ifrån det som krävs! Minskningen till 2030 handlar endast om 0,5 % jämfört med ett krav på en halvering för att den globala uppvärmningen skall kunna begränsas till väl under 2 grader.

Haveri …!

Tillsammans med andra färska rapporter om otillräckliga insatser från politik och näringsliv börjar det hela likna ett haveri. FN:s klimatchef Patricia Espinosa har hissat varningsflagg och uppmanat alla FN:s länder, inklusive de 75 länder som redan lämnat in sina klimatmål, att steppa upp och lämna in mycket radikalare mål än hittills. ”För sent och för lite” har tyvärr blivit en klassiker inom klimatpolitiken alltsedan de första allvarliga larmsignalerna väcktes redan under 80-talet av James Hansen, f.d. chef för NASAS forskningscenter GISS (Goddard Institute for Space Studies). Läs mer om James Hansens epokgörande arbete inom klimatforskningen på http://climateforlife.se/james-hansen-hero-of-our-time/

James Hansen f.d. NASA-chef var den klimatforskare som på allvar satte klimatfrågan och konsekvenserna av den globala uppvärmningen på den internationella agendan!

”Red Alert”…!

Antonio Gueterres …!

På FN:s digitala klimatmöte ”Climate Ambition Summit” i lördags, på 5-årsdagen av Parisavtalet manade Antonio Gueterres, FN:s generalsekreterare, världens länder, världens städer, världens banker och världens företag till att utlysa klimatnödläge! Många länder och städer har redan gjort det, men nu krävs att ALLA gör det!

För långsamt …!

Utvecklingen mot klimatneutralitet går för långsamt! Hittills handlar det mesta om vackra ord! Vi är fortfarande efter 5 år sedan Paris-avtalet på väg mot 3-4 grader! MEN avtalet fungerar trots allt! Tack vare avtalet har världens länder nått sjukdomsinsikt! Även om det har tagit tid! Sjukdomsinsikt är det första och avgörande steget mot förändring! Sanningens minut närmar sig dock nu till årsskiftet då världens länderskall lämna in nya skärpta utsläppsmål s.k. NDC:s (Nationally Determined Contributions) i enlighet med reglerna i Paris-avtalet!

Tuff ”deal” …!

Här är ”dealen” ! Världens länder måste tillsammans öka sina NDC:s lika med bidrag för minskning av utsläppen under nästa 5-årsperiod i avtalet med en faktor fem, 5 gånger, för att nå 1,5-gradersmålet och med en faktor tre, 3 gånger, för att nå 2-gradersmålet. Denna tuffa ”deal” framgår av UNEP.s (United Nations Environmental Program) senaste årsrapport från den 9 december om hur världens länder ligger till i förhållande till utfästelserna i Paris-avtalet från 2015.

Fler ögonhöjare …!

En annan ögonhöjare i rapporten är att världens rikaste 1 % av befolkningen står för lika mycket av utsläppen som 50 % av de fattigaste. En ytterligare ögonhöjare är att två tredjedelar av världens utsläpp är konsumtionsbaserade d.v.s. utsläppen faller tillbaka på DIG och mig och våra beteenden! Det ojämlikt fördelade utsläppen mellan rika och fattiga innebär vidare att om du tillhör den rikaste procenten måste du minska ditt CO2-avtryck med en faktor trettio, 30 gånger! OCH! Trots allt tal om gröna investeringar under och efter coronapandemin är det endast en liten del (en fjärdedel) av G20-länderna som lever upp till dessa ambitioner, fast enligt UNEP fortfarande i otillräcklig omfattning!

Coronapandemin har visat att världens regeringar kan vidtaga snabba och kraftfulla åtgärder i samband med allvarliga kriser, ett beteende som nu i ökande utsträckning MÅSTE spilla över på hantering av klimatkrisen efter UNEP:s kraftiga varningssignaler!

EU tar ledningen …!

Bilden från COP25 i Madrid symboliserar att ”klockan är 1 minut över tolv”! Det är dags att agera! EU visade stort ledarskap på konferensen genom att gå före med sitt mål om nollutsläpp!

Stort ledarskap … !

EU med sitt förslag till nollutsläpp bidrog med all sannolikhet starkt till att slutdokumentet från COP25 i Madrid tidigt på söndagens morgon (42 timmar försenat) innehöll relativt starka skrivningar kring att FN:s länder måste skärpa sina utsläppslöften vid nästa års klimatmöte COP26 i Glasgow. EU-kommissionen förhandlade tidigare under veckan (natten till torsdagen) fram ett förslag om nollutsläpp till 2050 bland EU:s 27 medlemsländer. 26 av länderna ställde upp på kommissionens förslag medan Polen avvaktar och gavs en extra respittid fram till sommaren 2020!

”Role model” …!

Även om EU:s utsläpp endast svarar för 8 % av världens utsläpp kommer EU att ha stor betydelse som en ”role model” för övriga världen d.v.s. att som föregångare visa att det är möjligt politiskt, ekonomiskt och teknologiskt att ställa om en avancerad, utvecklad ekonomi till ett hållbart samhälle! HEJA EU, Sverige och övriga EU-medlemsländer som tog med sitt momentum om skärpta utsläppslöften in i COP25:s avslutande styrdokument!!!

EU går före med ett hållbart samhälle till alla!!!!

Black Monday …!

USA, världens största utsläppare av CO2 räknat per capita och näst störst absolut sett efter Kina, har satt igång den formella processen att lämna Paris-avtalet!

4 november 2019 …!

Igår den 4 november 2019 var det en svart dag för klimatet! BLACK MONDAY! Då satte President Trump igång den formella processen att lämna Paris-avtalet. Bakgrunden är att det nu har gått 3 år sedan  f.d. president Obama undertecknade Paris-avtalet, en klimatöverenskommelse mellan FN:s ca 200 länder. Notera att 3 år är den tid då ett land tidigast kan påbörja en sådan process enligt artikel 28 i avtalet! OBS! Endast två länder, USA och Nicaragua, har sagt att man skall gå ur avtalet!

Hoppet lever …!

Presidentvalet i USA kan dock bli den räddande ängeln för klimatet, eftersom den formella utträdes-processen tar  ytterligare ett år alltså till 4 november 2020 d.v.s. dagen efter det att presidentvalet i USA avgörs. En eventuell ny president i USA efter Trump kan då utnyttja Paris-avalets ångerklausul på 30 dagar! Hoppet för klimatet står nu alltså ytterst till det amerikanska folket, som torde vara luttrade av president Trump och hans många krumbukter, inte minst i klimatfrågan!!!

Klimatet och kommande generationer är i händerna på presidentvalet i USA den 3 november 2020!