Kategoriarkiv: b) FN/IPCC gör ….

Vätgassamhället …!

Leverantörskedjan in i vätgassamhället skulle kunna gå från solen och världens öknar vidare till solkraft och slutligen till vätgas!

FN-rapporten …!

Enligt FN:s senaste klimatrapport AR6, som presenterades i måndags 20/3, finns tekniken, d.v.s. sol och vind, för att ställa om så att vi klarar Paris-avtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till väl under två grader! Dessutom har sol- och vindkraft blivit allt billigare! Problemet? (1) Det går alldeles för långsamt! (2) Förnyelsebar energi måste balanseras med reglerbar/planerbar energi! OBS! Breaking news! Lösningen kan ligga i världens öknar! Där kan solkraft produceras till extremt låga priser och konverteras till vätgas för export med fartyg eller i rörledning till länder på väg in i vätgassamhället t.ex. som fallet är i Tyskland, USA m.fl.

Under 1 cent …!

Enligt de senaste uppgifterna om rekord i leveranspriser worldwide för solkraft ligger lägsta pris nu under 1 US-cent per kWh (ca 10 öre/kWh). Bakgrunden till de nya rekorden handlar i huvudsak om lokaliseringar i världens öknar med god tillgång på solenergi i kombination med effektivare bygg- och solteknik!

Exempel …!

(1) I Saudi-Arabien där solanläggningen Al Shuaiba 75 km sydväst om Mecka vid Röda havet med en 600 MW-anläggning (effektmässigt som en av de dåvarande reaktorerna i Barsebäck) levererar ström för 1,04 US-cent per kWh! (2) I Chile i Atacama-öknen där solanläggningen AES Andes 2 B uppförd av Australiska företaget ”5B” med ett kalkylerat leveranspris en bra bit under 1 US-cent per kWh! Det lägre priset jämfört med Al Shuaiba beror på att ”5B” har utvecklat byggtekniken så att byggtiden blir 10 ggr snabbare respektive att förläggningen av solcellerna kan göras tätare. (3) I Abu Dhabi där solanläggningen Abu Dhafra med en 2000 MW-anläggning hade världsrekordet i lågt pris bara för ett par tre år sedan med 1,34 US-cent per kWh!

”Hemligheten” …!

OBS! Notera att så sent som 2010 låg elpriset från storskaliga solkraftanläggningar i solrika regioner, på 30 US-cent per kWh! Hemligheten bakom det senaste decenniets hisnande prisras ligger i en dramatisk utveckling av såväl solteknologi som tillverknings- och byggteknik! Det kan även noteras att givet samma teknik så är priserna 4-5 ggr lägre i solrika regioner än i t.ex. Europa beroende på skillnaden i antalet soltimmar! Anm. Soltimmarna per år i världens öknar ligger på ca 4000 timmar medan de i t.ex. Tyskland och Norden ”bara” ligger på 1000-1500 timmar!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långtifrån att lösa världens energiproblem, men genom att driva opinion i både dina professionella och privata nätverk kan DU påverka! Ta fasta på forskarnas slutsats att den gröna, lönsamma tekniken finns, men genomförandet måste gå mycket snabbare! Sol och vind i kombination med vätgas (läs mer om vätgassamhället på http://climateforlife.se/pusselbiten-som-fattas/) måste helt enkelt växla upp! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer – och haka på forskarna i FN! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Guld till naturen och Argentina …!

Paris-avtal för naturen …!

Både Argentinas Messi och naturen gick i mål och tog guld under den gångna helgen! Ett Paris-avtal för naturen! Ja, det kan kallas så eftersom den pågående artutrotningen i naturen är intimt sammankopplad med klimatförändringarna! Det historiska avtalet under det s.k. COP15 i Montreal i Kanada innebär att världens länder har enats om att skydda den biologiska mångfalden! På kort sikt handlar det om att 30 % av Jordens land- och havsområden skall skyddas till 2030! Vidare gäller att världens rika länder skall öka sin nuvarande finansiering av skyddsåtgärder till 20 miljarder dollar per år f.o.m. 2025 och därefter fortsätta att öka till 30 miljarder dollar per år 2030! GRATTIS naturen!!!

Biden har bestämt sig …!

President Joe Biden på klimatmötet COP27 i fredags!

Klimatet avgörande …!

Stärkt av demokraternas framgångar i mellanårsvalet i USA, där bl.a. demokraterna behåller majoriteten i senaten, var det en bestämd president Joe Biden som höll tal på COP27 i fredags! Han betonade att klimatet är avgörande och bestämmer agendan för oss alla! Citat! ”Klimatkrisen handlar om människors säkerhet, ekonomins säkerhet, klimatets säkerhet och livet på den här planeten!” Han garanterade också att USA kommer att hålla sina klimatlöften till FN och Paris-avtalet och klara sina klimatmål till 2030! Läs mer om att USA nu på allvar är med i klimatracet på http://climateforlife.se/usa-och-klimatet-sommarens-hojdare/

COP27 – Upp till bevis …!

6-18 november …!

På söndag 6 november börjar FN:s 27:e klimatmöte COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypten! Då är det upp till bevis för världens länder att visa att de tar klimatkrisen på allvar! Hittills har det ju inte gått så bra! En lätt underdrift! Vid förra klimatmötet COP26 i Glasgow fick världens länder bakläxa på att inte ha förnyat sina klimatlöften, NDC:s (Nationally Determined Contributions), från 2015! (Anm. Klimatlöftena skall förnyas vart 5:e år enligt Paris-avtalet). Enligt en färsk rapport från FN:s miljöprogram UNEP är det dock hittills endast 26 av FN:s ca 200 länder som har kommit med förnyade klimatlöften! OCH vi går enligt rapporten mot en global uppvärmning på 2,6 grader till sekelskiftet!

Transformativ systemändring …!

Om vi skall innehålla Paris-avtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader och helst till 1,5 grader krävs en transformativ systemändring på global basis! Inte sedan – utan NU! Rapporten säger att CO2-utsläppen måste minskas med 45 % till 2030 om vi skall begränsa uppvärmningen till 1,5 grader och med 30 % för en begränsning till 2 grader! JUST NU är det dock ingenting som tyder på detta! Tvärtom! Prognosen för CO2-utsläppen för 2030 ser med dagens klimatlöften snarare ut att öka!

DU …!

Vad kan DU göra? DU kan tyckas vara långt ifrån händelsernas centrum i det här sammanhanget, men DU kan lyfta frågan i dina sociala nätverk om politikens oförmåga att ta klimatkrisen på allvar. I FN:s rapport har vi ju svart på vitt! OCH var extra observant på vad politiken kommer fram till vid COP27 i Sharm el-Sheikh! Så! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Code Red! – FN varnar världen …!

Konsekvenserna av fortsatta utsläpp av växthusgaser är här sedan länge!

Helt ur spår …!

Världens länder är helt ur spår vad gäller att begränsa den globala uppvärmningen! För att vi skall klara 1,5-gradersmålet måste ländernas klimatåtaganden enligt Paris-avtalet sjufaldigas jämfört med nuvarande klimatlöften till 2030! Detta framgår av en rapport från WMO (World Meteorological Organization), som publicerades i förra veckan. Det mest uppseendeväckande i rapporten! CO2-utsläppen fortsätter att öka! Trots klimatlöften om årliga minskningar fortsätter vi alltså att öka utsläppen och förvärra klimatkrisen!

Bråttom …

OCH det är bråttom! CO2-halten i atmosfären ökar hela tiden och ligger f.n. på ca 420 ppm, vilket kan jämföras med ca 280 ppm under förindustriell tid! Problemet är att huvuddelen av utsläppen stannar kvar i atmosfären i 100-tals för att inte säga 1000-tals år! Det betyder att även om vi helt teoretiskt skulle upphöra med alla CO2-utsläpp över en natt så skulle den globala uppvärmningen ändå öka utöver den hittills uppmätta uppvärmningen på 1.1 grader!

CO2-budgeten …!

Det fysikaliska faktumet att utsläppen stannar kvar i atmosfären över lång tid innebär också att man kan fastställa en budget, en s.k. CO2-budget, för hur mycket mer vi kan släppa ut! Man kan använda liknelsen med att fylla upp ett badkar. För eller senare rinner det över om man inte stänger tillflödet! Läs mer om de grundläggande mekanismerna på http://climateforlife.se/harda-fakta-om-co2-utslapp/ eller se nedanstående grafik!

Tillflödet till badkaret/CO2-budgeten fortsätter att öka trots att världens samlade vetenskap har kommit fram till att utsläppen måste minska kraftigt varje år fram till 2050!

Verkligheten …

Den aktuella larmrapporten från WMO, producerad av United in Science (ett samarbete mellan ett antal globala klimatorganisationer med koppling till FN), syftar till att visa gapet mellan FN:s klimatmål och verkligheten! Med en, enligt rapporten, fortsatt trend av ökade CO2-utsläpp, 1,2 % ökning jämfört med 2019 (se anm), istället för en kraftig årlig minskning kan konstateras att gapet är ENORMT! Anm. Det relevanta jämförelseåret är 2019 d.v.s. året före ”pandemiåret” 2020 då utsläppen minskade med ca 5 % till följd av globala nedstängningar.

Gapet …!

Enligt FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) måste de globala utsläppen halveras till 2030 med en årlig minskningstakt på 7-8 % och därefter fortsätta på samma sätt med en halvering varje decennium för att nå nollutsläpp till 2050. OBS! Detta är nödvändigt för att vi skall hålla oss inom vår tillgängliga CO2-budget! De årliga minskningarna innebär i sin tur att vi kan begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 grader, men helst till 1,5 grader, under detta sekel! I själva verket sker ju nu en ökning med 1,2 % per år, vilket ger en skillnad på vad som sker och vad som borde ske på nära 10 % per år!!! SLUTSATS! Vi är HELT ur spår!

Just nu är världens länder helt ur spår vad gäller sina klimatåtaganden. Klimatlöftena till 2030 måste skärpas sjufalt för att inte äventyra levnadsvillkoren för kommande generationer!

FN larmar …!

Besviken …!

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres uttrycker sin besvikelse i samband med att IPCC:s senaste rapport släpptes i måndags! Världens länder har ännu inte bromsat utsläppen av växthusgaser! Om ländernas och företagens löften om minskningar säger han vid måndagens presskonferens helt enkelt: ”Dom ljuger”! Det är starka ord på denna nivå, men icke desto mindre relevanta! Utsläppen fortsätter alltså att öka istället för att minska! Rapporten kommer med tuffa besked! Det vi inte har klarat av på ca 30 år sedan FN började driva klimatfrågan måste vi nu klara på några få år! Senast 2025 måste världens utsläppskurva vändas för att begränsa den globala uppvärmningen! OCH därefter på de återstående 5 åren på 2020-talet måste de totala utsläppen halveras! D.v.s. till 2030! Receptet stavas vind, sol och hållbar markanvändning d.v.s. ökning av växtlighetens (skog och jord) förmåga att lagra CO2!

Sista varningen …!

Rapporten utfärdar också en sista varning! Om vi inte ändrar oss går vi mot en global uppvärmning på minst 3 grader! De klimatlöften s.k. NDCs (Nationally Determined Contributions) som världens länder levererade vid senaste klimatmötet COP26 i Glasgow förra året räcker inte på långa vägar! Normalt sett skall, enligt Paris-avtalet, länderna förnya sina klimatlöften vart 5:e år. På mötet i Glasgow fick de dock en ny chans till årets klimatmöte COP27 i Sharm-El-Sheikh i Egypten. Man insåg helt enkelt att COP26-löftena inte håller! Bakläxa alltså! Till årets klimatmöte finns dessutom inga som helst ursäkter då IPCC:s rapport från i måndags också innehåller en detaljerad verktygslåda på åtgärder!

Helig ko slaktas …!

OBS! De politiska ledarna i världens länder har hittills i det längsta undvikit att tala om för DIG att även ett ändrat beteende i vardagen kommer att vara nödvändigt. Redan vid det första klimatmötet i Rio 1992 satte dåvarande presidenten i USA, George Bush senior denna undfallande ton d.v.s. att konsumenternas beteende är en helig ko! Han slog fast: ”The American way of life är inte förhandlingsbart! Punkt!” Enligt IPCC:s senaste rapport gäller inte detta längre!!! Det kommer alltså att krävas ett betydlig större mod från dagens politiker att säga obekväma sanningar om ett nödvändigt ändrat konsumtionsbeteende – med risk för att förlora röster! Budskap! Om nödvändigt måste den politiska makten offras! Det handlar ju om att undvika en klimatkatastrof, som framförallt kommer att drabba våra barn, barnbarn och kommande generationer!!!

COP26! – NU är det DIN tur …!

Dur eller moll …?

I lördags avslutades klimatkonferensen COP26 i Glasgow. Går slutomdömet i dur eller moll? Media och olika rapportörer verkar tävla om vem som har de ”bästa” rubrikerna huruvida konferensen var lyckad eller misslyckad! Sanningen är att INGEN VET! Det blir bara meningslösa spekulationer! Däremot så vet alla efter konferensen att det som krävs är att utsläppen måste halveras varje årtionde fram till 2050 för att vi skall klara att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader och helst till 1,5 grader i enlighet med Paris-avtalet. Mantrat 1,5 grader har varit ett genomgående tema under konferensen, vilket är bra inte minst rent symboliskt! MEN nu är det DIN tur!

Börjar nu …!

NU börjar det verkliga arbetet, att kraftigt sänka utsläppen, för DIG som enskild individ, för DIG som aktiv i näringslivet och organisationer och för DIG som politiker på det nationella, regionala och kommunala planet! OBS! Slutavtalet, Glasgow Climate Pact, är bara ett golv för ambitionsnivån för att alla 195 deltagande länder skulle kunna skriva på avtalet! D.V.S. det är inte förbjudet att ha MYCKET högre ambitioner! Till sist och syvende torde det bli marknadskrafterna, den osynliga handen, som krossar den fortsatta användningen av fossila bränslen! OCH marknadskrafterna är inte minst DU, DIN konsumtion och DINA beslut i företag och vid valurnorna! Dagens barns och ungdomars framtid står på spel!!!

COP26! USA + Kina = sant …!

John Kerry har haft klimat- och miljöfrågor på agendan under ett flera decennier långt diplomatliv och kan nu under COP26 kröna sina diplomatansträngningar i klimatfrågan under senare år med en uppgörelse med Kina – mot alla odds!

Bakom kulisserna …!

John Kerry är klimathjälten bakom kulisserna! Efter ett långvarigt diplomatarbete under flera år, bl.a. i klimatets tjänst, nådde John Kerry, Vita Husets internationella klimatsändebud, under onsdagen på COP26 en uppgörelse med Kina om samarbete för att nå 1,5 graders-målet! Uppgörelsen är lika viktig som symbolisk då Kina och USA är världens två största utsläppare av växthusgaser. De står tillsammans för ca 40 % av världens totala utsläpp av växthusgaser på ca 55 miljarder ton (2019). Joe Biden hade under sin presidentkampanj en tydlig klimatagenda och gjorde vid sitt tillträde ett schackdrag när han utsåg den tidigare Vietnamveteranen och f.d. utrikesministern i Obamas administration till sitt klimatsändebud! Läs mer på http://climateforlife.se/joe-steppar-upp/

Mot alla odds …!

Uppgörelsen med Kina är i själva verket en bragd av John Kerry! En sådan uppgörelse är mot alla odds med tanke på de svala diplomatiska förbindelserna mellan USA och Kina efter Donald Trumps 4 år i Vita Huset! Kerrys ansträngningar att få till stånd ett klimatsamarbete med Kina sträcker sig flera år tillbaka i tiden! Redan när Kerry tillträde som utrikesminister 2013 under Obamas andra period som president förstod han vikten av att bygga diplomatiska broar mot Kina i klimatfrågan.

Trump raserade …!

Hans diplomati resulterade i två olika högnivåmöten mellan Kinas president Xi Jingping och president Obama (tillsammans med Kerry) både 2014 och 2015 om gemensamma åtgärder för att minska utsläppen. Sedan kom Donald Trump in i bilden och rev ner alla relationer!

Revanschen …!

När Kerry återkom in under Joe Biden 2021 handlade det minst sagt om en brant uppförsbacke! Men John Kerry var ute efter revansch! Han gjorde två resor till Kina, både i april och september, och hade fram till COP26 inte mindre än 12 möten (!) i olika former med sin motsvarighet Xie Zsenhua! Kinas hållning var dock hela tiden att klimatfrågan inte kan bli föremål för en separat uppgörelse vid sidan av alla andra utestående frågor! Uppgörelsen på COP26 i onsdags är därför ännu mer bragdartad och inte minst oväntad! John Kerry fick sin revansch!!!

COP26 – Indien överraskar …!

Modi överraskar …!

Indien och premiärminister Norendra Modi överraskade alla under sitt 3 minuter långa tal på COP26:s första dag! Indien har hittills vägrat att lämna in förnyade klimatlöften, i förhållande till de ursprungliga löftena enligt Paris-avtalet 2015. Trots påtryckningar från USA och flera andra länder har man ihärdigt vägrat att skärpa sina ursprungliga klimatlöften med hänvisning till att man först vill komma ikapp andra länder vad gäller ekonomisk tillväxt. Modi överraskade dock alla genom att komma med fem konkreta klimatlöften!

Nollutsläpp m.m. …!

Förutom ett övergripande klimatmål om nollutsläpp till 2070 meddelade han ytterligare fyra mer konkreta klimatlöften! (1) Hälften av Indiens energitillförsel skall vara förnyelsebar till 2030 (f.n. dominerar kol med en andel på 70 %)! (2) Sol och vind skall byggas ut med 500 GW till 2030 (1 GW = 1000 MW, vilket effektmässigt motsvarar 1-2 gigantiska kolkraftverk)! (3) De beräknade CO2-utsläppen till 2030 skall minskas med 1 miljard ton (Indien är idag, efter Kina USA och EU, den 4:e största utsläpparen av CO2 med 3-4 miljarder ton per år)! (4) Koldioxidintensiteten i ekonomin skall halveras till 2030, vilket innebär att Indien kan öka sin ekonomiska tillväxt utan motsvarande ökning av utsläppen!

Modi sätter press …!

De nya klimatlöften från Indien satte enligt observatörerna på plats en inledande positiv ton för COP26! Vidare bedöms Modis överraskande och positiva besked sätta extra press på Kina, som hittills mer eller mindre bojkottat COP26! Indien och Modi visar nu att Kina kan räkna med konkurrens om rollen som klimatledare för tillväxtländerna där flera saknar egna resurser för att på allvar ta tag i klimatomställningen/-anpassningen!

Förnyade klimatlöften s.k. NDC:s (Nationally Determined Contributions) har lämnats in till FN inför COP26 av alla länder förutom av några stora utsläppare som Kina (nr 1)och Ryssland (nr 5)!

COP26 – Ingen respekt för Paris-avtalet…!

Stora länder fuskar …!

Under sommaren, den 30 juli, gick deadline ut för FN:s ca 190 länder vad gäller att lämna in nya klimatlöften s.k. NDC:s (Nationally Determined Contributions) inför FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow i november! Bara 80 av länderna lämnade in sina löften i tid! Stora utsläpparländer som Kina och Indien hör till de länder som ignorerade deadlinen. Kina är dessutom världens överlägset största utsläppare! Ignoransen resulterade i en skarp varning från IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) till Kinas ledare lika med ett klart avsteg från IPCC:s normala roll som neutral utredare till FN!

Fler ögonhöjare …!

Andra stora utsläpparländer som Ryssland, Australien, Brasilien och Mexiko lämnade visserligen in sina NDC:s, men det var samma eller lägre mål i de inlämnade klimatlöftena som för fem år sedan! Förfarandet strider mot intentionerna i Paris-avtalet d.v.s. att länderna vart femte år successivt skall skärpa sina NDC:s!

Paris-avtalet frivilligt …!

Mot bakgrund av att vi under innevarande årtionde måste reducera utsläppen till hälften ger de stora utsläpparländernas ignorans av Paris-avtalet oss en tankeställare! Hur hänger detta ihop? Förklaringen kan sökas i att Paris-avtalet inte är tvingande d.v.s. villkoren kan betraktas som rekommendationer. Varje deltagarland (ca 190 länder) är autonomt och beslutar själva om sina klimatlöften!

Ändå en framgång …!

Ett frivilligt avtal kan måhända uppfattas som ett dilemma, men Paris-avtalet från 2015 kan ändå rent politiskt betraktas som en stor framgång! Den stora vinsten med avtalet är att alla världens länder är överens om att sätta fokus på klimatfrågan! I praktiken fungerar avtalet som ett effektivt påtryckningsmedel för världens länder att förhindra en allvarlig klimatkris.

Inte gossen Ruda …!

Inför en hotande planetär kris vill knappast något land sticka ut som gossen Ruda i strid med både vetenskap och internationella överenskommelser. Insatserna är alltför höga då klimatfrågan påverkar relationerna mellan länderna både politiskt, ekonomiskt och stabilitetsmässigt!

Ytterligare tankeställare …!

Den politiska hanteringen av Paris-avtalet inför COP26 sätter fingret på en bredare problematik! Hanteringen ger oss en ytterligare tankeställare och visar att politikersamfundet ensamt inte kommer att kunna lösa klimatfrågan! Alla måste hjälpas åt d.v.s. alla berörda aktörer alltifrån politiker till näringsliv, organisationer och enskilda individer! Vi måste alla bli en doer i klimatfrågan – en climateforlifedoer! Läs mer om hur JUST DU som enskild individ kan bli en climateforlifedoer! Läs på http://climateforlife.se/vad-gor-du/