Klimat 2020 – Del 6 – Flipp eller Flopp …?

FLOPP …!

Enligt Michael Mann, globalt erkänd klimatforskare vid amerikanska Penn State, var 2020 året då klimatförändringarna visade sig i realtid istället för att vara subtila! Året blev ett mörkt rekordår för väder– och klimatrelaterade katastrofer. De resulterade i över 8200 dödsfall och mer än 210 miljarder dollar i ekonomisk förlust. USA är ett av de länder som drabbades värst. 22 st väder-och klimatrelaterade katastrofer, som var och en kostade 1 miljard dollar eller mer! Antalet var 6 st fler än under de tidigare rekordåren 2011 och 2017, enligt NOAA, den amerikanska vädertjänsten. F L O P P !!!

Klimat 2020 – Del 5 – Flipp eller Flopp …?

FLIPP …!

Elbilsrevolutionen har satt fart! I Sverige var under 2020 en tredjedel av nyregistreringarna någon form av elbil! En ökning med 132 % (!) sedan 2019 lika med uppemot 100000 enheter! Tendensen är densamma i flera andra länder. I Tyskland t.ex. var antalet nyregistreringar med alternativ drift (ren el, elhybrid, vätgas etc) uppe i 400000 enheter varav rena elbilar lika med 200000 enheter. Om ökningstakten för rena elbilar från fjärde kvartalet (22 %) håller i sig kommer Tysklands mål om 7 -10 miljoner elbilar på de tyska vägarna till 2030 att kunna uppfyllas! F L I P P !!!

Klimat 2020 – Del 4 – Flipp eller Flopp …?

Flopp …!

Vi vuxnas svar på den globala folkrörelsen Fridays for Future, som startades av Greta Thunberg hösten 2018, har uteblivit! I den under 2020 släppta filmdokumentären ”Greta” ställer Greta Thunberg den högst berättigade frågan: Var är alla föräldrar, mor- och farföräldrar? Hon fortsätter: Det kan väl inte vara rätt att det är vi, barnen, som skall ta tag i klimatfrågan och lösa den! F L O P P !!!

Klimat 2020 – Del 3 – Flipp eller Flopp …!

Under 2020 – De stora utsläpparländerna har satt mål i enlighet med Paris-avtalet!

Flipp …!

De stora utsläpparländerna/-regionerna i världen har under 2020 satt upp klimatmål som innebär klimatneutraliet til 2050! Om dessa mål uppfylls finns det en bra chans att begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 grader i enlighet med Paris-avtalet! Det handlar om Kina (2060) nr 1 på utsläpparlistan, USA nr 2, EU nr 3 och Japan nr 6. F L I P P !!! Anm. Nr 4 och 5 på listan lika med Indien och Ryssland har än så länge inte specificerat sina mål till 2050, men det torde ske under 2021 inför FN:s klimatmöte COP 26 i Glasgow senare i år!

Klimat 2020 – Del 2 – Flipp eller Flopp ….?

FLOPP …!

Norge släpper rättigheter för oljeborrning i Arktis! Norska staten prioriterar därmed Mammon före ett drägligt klimat för kommande generationer! En bitter strid för att förhindra detta har pågått sedan 2016 i domstolar på olika nivåer mellan norska ungdomar ”Natur og ungdom” tillsammans med Greenpeace å ena sidan och norska staten å andra sidan. Striden avgjordes slutligen i Norges Högsta Domstol till norska statens fördel! F L O P P !!!

Klimat 2020 – Del 1 – Flipp eller Flopp …?

FLIPP …!

Joe Biden blir USA:s nästa president! Han har lovat att återansluta USA till Paris-avtalet som en av sin första åtgärder efter tillträdet den 20 januari! Han kommer också att lägga in USA på en ny kurs mot fossilfritt till 2035 (!) och klimatneutralt till 2050 med f.d. utrikesminister John Kerry som klimatminister. I den nya strategin ”Green New Deal” som han har skisserat kommer han att avsätta uppemot 1700 miljarder dollar för ett grönt stimulanspaket under en 5 års-period. F L I P P !!!