AJ, AJ, AJ! – CO2 slår rekord!

Mauna Loa i förra veckan ….!

Vissa rekord är inte till för att slås! På Hawaii och dess Mauna Loa Observatory uppmättes i förra veckan det största värdet på CO2-halten i atmosfären hittills! 410 ppm (ppm=andelen CO2 i atmosfären, ppm=parts per million). Sedan mätningarna började på Mauna Loa 1958 har CO2-halten ökat med 42 %.

Fortsätter att öka ….!

OCH den fortsätter att öka! Den har inte varit så hög på Jorden på 3 miljoner (!) år. Då, i mitten av den s.k. Pliocen-perioden, var Jordens medeltemperatur ca 3 grader högre och havsnivån 15-25 meter högre! OCH det vetenskapliga sambandet mellan CO2-halten och den globala uppvärmningen har varit känt i 150 år! Vår egen vetenskapare Svante Arrhenius formaliserade sambandet redan 1898! Läs mer på http://climateforlife.se/alexander-graham-bell-visselblasare/.

Cyniskt spel av Trump…!

VEM kan misstolka kurvan ovan???  Endast någon med dold agenda kan blunda för dessa empiriska och vetenskapliga fakta! Läs! President Trump och hans skräckkabinett! Vita huset sätter, sannolikt helt medvetet, planeten Jorden på spel för att , som man tror, uppnå kortsiktig ekonomisk vinning. Okunskap eller cynism? Döm själv! Dom vet självklart vad det handlar om! Alltså ren och skär cynism eller skall vi säga  en idag okänd högre form av terrorism??? Det handlar faktiskt i förlängningen om utrotning av vår egen art – Homo Sapiens!!! LITA INTE PÅ DENNE MAN!

HM bromsar konsumtionssamhället!!!

4 april 2017…!

Lägg detta datum på minnet! Kom ihåg var DU befann dig då ! Då startade HM en ekonomisk revolution inom cirkulär ekonomi! I samband med presentation av sin nya strategi, inför ett 200-tal särskilt inbjudna gäster i Stockholm den 4:e april, tillkännagavs också visionen att HM skall bli det ledande modeföretaget i världen vad gäller cirkulär ekonomi. HM går därmed i spetsen för ett systemskifte! Man inför ett helt nytt sätt att både tillverka och konsumera mode! Det konkreta målet är att alla produkter skall vara tillverkade av återvunna och hållbara material till 2030. Idag är denna siffra 24 %! HM är så stora och systempåverkande att man räknar med att sätta en rejäl käpp i hjulet för konsumtionssamhället! OBS! Varje svensk konsumerar motsvarande 4 jordklot per år! Det är i längden ohållbart!

Bli PLANETSKÖTARE! – Adoptera en bit!

Earth Day 2017…..!

Nu på lördag den 22 april är det Earth Day! Då har DU chansen att bli PLANETSKÖTARE genom att gå in på NASA:s hemsida (https://climate.nasa.gov/adopt-the-planet/#/)  och adoptera  en bit av Jorden.  NASA:s tanke är att fästa uppmärksamheten på att Jorden måste vårdas på ett mycket bättre sätt än hittills. Vårt gemensamma hem, planeten Jorden, har delats upp i 64000 bitar. Du får ett adoptionsbevis och regelbundna uppdateringar från NASA om temperatur, växtlighet och atmosfärisk information för DIN bit. Gör det NU!!! Själv har jag lyckats adoptera en bit i Stilla havet (latitud 0,72° N , longitud 147,84° W)!

 

Sol och vind billigast!

Sol- och vindel sjunker…!

Enligt ansedda, amerikanska analysfirman Bloomberg New Energy Finance (BNEF) är nu förnyelsebart den billigaste energiformen i flera länder! Även UTAN SUBVENTIONER! Och kostnaden för att producera sol- och vindel bara sjunker! Förra året minskade kostnaderna för att investera i sol- och vindel med nära 20 %. Utvecklingen går med en rasande fart! För tio år sedan, 2007, var andelen förnyelsebar el ca 15 % av all ny elkapacitet i världen. OBS! Årligen tillkommande! NU d.v.s. förra året, 2016, var denna andel uppe i ca 60 %. Det är en ”helt ny värld” säger Michael Liebrich på BNEF. I soldränkta länder som Dubai, Chile etc är marknadspriserna nere på ca 25 öre/kwh. Jämförpriset för hushåll i USA ligger i genomsnitt på 100 öre/kWh producerat i stor utsträckning med icke förnyelsebar energi såsom kol, olja, naturgas och kärnkraft!

 

Fossilbilens dagar räknade!

Tesla går om Ford…!

I förra veckan  gick Tesla om Ford i marknadsvärde. Det sammanlagda aktievärdet blev då lika med 48 miljoner dollar i förhållande till Fords 45 miljoner dollar. Det anmärkningsvärda är att under mars tillverkade Ford 10 ggr fler bilar än Tesla.  Ford tillverkade 240000 bilar under mars mot Teslas 25000. Värderingen av de båda bolagen återspeglar marknadens uppfattning om framtidsutsikterna! D.v.s. fossilbilarna är på väg ut och elbilarna på väg in! Det som driver utvecklingen är de snabbt minskande kostnaderna för batterier. Sedan 2010 har kostnaden minskat med en faktor 5(!). OBS! De minskande kostnaderna bara fortsätter. Enligt prognoserna kommer elbilen inte kosta mer i investering än fossilbilen i jämförbar standard redan i början på 2020-talet! Se bild nedan!

Klimatförändringar i SVT!

Vetenskapens värld om klimatet….!

Missa inte Vetenskapens värld ikväll måndagen den 10/4 på SVT2, kl 2000! I Piilijärvi utanför Kiruna pendlar temperaturen våldsamt mellan plus åtta och minus trettiosju samma dygn. Vid Australiens kust dör korallreven samtidigt av rekordvarmt vatten och de tropiska glaciärerna är snart ett minne blott i Afrika.

King COAL abdikerar i Europa!

 

EU-avtal stoppar kolet…!

I onsdags den 5/4 undertecknade kraftbolag från samtliga 28 EU-länder, förutom Polen och Grekland, att inte bygga nya kolkraftanläggningar f.o.m. 2020.  Även om kolets andel av elförsörjningen i Europa har sjunkit kraftigt under senare år till följd av ersättning med naturgas svarar kolet dock fortfarande för ca 20 % av elförsörjningen OCH (!!!) ca 40 % av CO2-utsläppen. Den intressanta frågan efter 2020 är dock när EU-länderna fasar ut sina gamla kolkraftanläggningar helt oavsett ekonomi d.vs. enbart av miljöskäl. NOTERA att Skottland stängde sitt sista kolkraftverk 2016 och att Tyskland har ett politiskt policybeslut på att fasa ut kolkraften senast 2040. Notera även att förnyelsebar el i form av vindkraft har tagit över andraplatsen som produktionskälla inom EU från kolet under 2016! Av all ny elkapacitet under 2016 inom EU kom nästan 90 % från förnyelsebara energikällor!

Unga halverar köttkonsumtionen!

16-25-åringar går före…!

Enligt WWF:S expert på hållbarhet, Anna Richert, säger unga, enligt en enkät, att man har halverat eller tänker halvera köttkonsumtionen av klimatskäl. Resultatet är logiskt eftersom det är de unga som drabbas hårdast av klimatförändringarna. NOTERA att livsmedel och i synnerhet kött svarar för ca 25 % av klimatpåverkan.  MEN det behöver inte vara så! Den i SVT nyligen genomförda programserien Zero Impact visade just detta!  Fyra ”slumpvis” utvalda familjer visade i praktiken att man relativt enkelt kan ändra sitt CO2-avtryck d.v.s. koldioxidbanta.  OBS!  Det borde inte bara vara de unga som går före! WWF-experten Anna Richerts handfasta tips gäller ALLA! ”Ät mindre men bättre kött, dubblera antalet gröna proteiner OCH sluta släng ätbar mat”!!!