Johan Rockström – Inget Armageddon …!

Vilken ekonomi vill vi se när coronakrisen är över, frågar sig Johan Rockström f.n. chef för Potsdam Institute for Climate Impact (PIK) i Tyskland.

Läs JR i SvD …!

Johan Rockström skriver en tänkvärd artikel i söndagens,29/3, Svenska Dagbladet apropå lärdomar från coronakrisen! Han invänder starkt mot vissa röster som tar den pågående krisen till intäkt för att vi har fått en bättre miljö med mindre utsläpp etc! Han protesterar med emfas mot denna inställning och säger så här: ”Låt inte lösningarna på klimatkrisen bli ett uppoffringarnas Armageddon! Enda sättet att nå en hållbar framtid är att vägen dit är mer attraktiv, för jobben, ekonomin, hälsan och säkerheten!” Läs hela artikeln här! Läs även om Lex Corona på http://climateforlife.se/ur-led-ar-naturen/

Earth Day firar virtuellt …!

Earth Day fyller 50 år den 22 april manifesterat av demonstrationer och kampanjer världen över som här i New York den 22 april 1970, fast i år sker det digitalt!

Earth Day 2020 …!

Organisationen Earth Day Network har beslutat att fira 50-årsdagen på nätet till följd av coronakrisen. På global basis tar vi steget in i den virtuella och digitala världen på många olika sätt till följd av Covid 19-pandemin! Citat: ”På Earth Day Network sätter vi deltagarnas och volontärernas hälsa i första rummet. Trots det pågående utbrottet av coronavirus uppmuntrar vi människor att resa sig och manifestera mot det allvarligaste hotet mot planeten, men att göra det på ett ansvarsfullt sätt. Det betyder i många fall att vi höjer våra röster digitalt snarare än fysiskt”. Var beredd och bevaka planerade virtuella kampanjer på hashtaggarna #EarthDay2020 och #EARTHRISE inför Earth Day den 22 april!!! Lycka till!

Anders och Greta …!

Båda står stilla i stormen när det blåser som värst och hamrar in budskapet: Lyssna på vetenskapen och experterna!

Heroes of our time …!

Statsepidemiolog Anders Tegnell och klimataktivisten Greta Thunberg är två av vår tids hjältar. Båda ger krisen ett ansikte! Båda står stilla i stormen! Båda håller fast vid sitt kärnbudskap! Båda är dedikerade för att göra skillnad! HEJA Anders och Greta! PS! Det finns viktiga lärdomar att göra från coronakrisen för att bättre kunna hantera klimatkrisen! Läs mer om Lex Corona på http://climateforlife.se/ur-led-ar-naturen/

Divestera mera …!

1:a AP-fonden är nu helt fossilfri bl.a. tack vara påtryckningar från olika miljörörelser plus den ökade risken i fossilindustrin!

1:a AP-fonden …!

Nu har 1:a AP-fonden flyttat/sålt/divesterat alla sina fossila placeringar! På tiden kan man tycka, men man måste komma ihåg att de statliga AP-fonderna, som förvaltar svenska folkets pensionspengar, har att ta hänsyn till både risk/chans vid sina placeringar och att de skall vara hållbara enligt en ny lag (2000:192) från den 1 januari 2019.

Den nya lagen…!

I den nya lagen står det: “Första-Fjärde AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på målet i 1 §. Lag (2018:2013).”

Fem i tolv …!

Lagen säger alltså att hänsyn skall tas till både klimat – och värderingsperspektivet! Vilket perspektiv som väger tyngst är en tolkningsfråga. Att AP-fonderna inte har divesterat tidigare tyder på att värderingsperspektivet har prioriterats! NU, fem i tolv, har 1:a AP-fonden uppenbarligen kommit fram till att fossila innehav är en dålig placering både ur värde- och klimatsynpunkt!

Timingen…!

Timingen just nu är kanske inte den allra bästa med tanke på kraftigt fallande oljepriser till följd av både oro på oljemarknaden och den pågående coronakrisen! MEN räddas det som räddas kan! Vetenskapen säger ju att 70-80 % av idag kända fossila tillgångar som kol, olja och naturgas måste stanna i marken om vi skall kunna begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader i enlighet med Paris-avtalet.

”Lost assets” …!

Om man skall följa vetenskapen strikt handlar det om enorma tillgångar klassade som ”lost assets”, vilket mer och mer går upp för världens investerare, liten som stor! Sent skall syndaren vakna! DIVESTERA MERA för klimatet och för plånboken!

Varning! En placerad krona i fossilindustrin förstör både klimat och plånbok!

Ur led är naturen …!

Björnarnas livscykel har hamnat ur balans!

Vaknat …!

Nu när Coronakrisen tar allt fokus är det lätt att andra kriser som klimatkrisen kommer i skymundan! Sorry! Klimatkrisen är kvar och pågår för fullt! Ett litet tecken. men dock, på att naturen är ur led till följd av klimatförändringarna! Björnarna har vaknat! Minst en månad för tidigt!

CBS News …!

Enligt CBS News i veckan rapporterades från flera naturparker i USA, Kanada, Finland och Ryssland att ”nallarnas” livscykel är ur balans!! Bakgrunden är den milda vintern! Enligt CBS News meteorolog Jeff Berardelli så har medeltemperaturen i Europa från december till februari varit 6 grader (!) högre än normalt. OCH vintern i Moskva ha inte varit så mild sedan 1891: O.s.v….!

Lex Corona …!

Är det något som den nu pågående Coronakrisen har visat så är det att världssamfundet är kapabelt att hantera globala kriser som pandemier med dramatiska och kraftfulla åtgärder! Läxan från den nu pågående krisen bör vara ”Yes we can” för att citera en f.d. amerikansk president! Låt oss mynta ett nytt begrepp, Lex Corona, för den fortsatta hanteringen av klimatkrisen!

Samma men olika …!

Klimatkrisen och Coronakrisen är förvisso två olika sorters kriser, men konsekvenserna är ack så allvarliga i båda fallen! Skillnaden är att den ena visar sig med full kraft och den andra genom en mängd olika varningsklockor som med ”nallarna” i USA, Kanada, Finland och Ryssland! MEN båda är faktiskt akuta och kräver kraftfulla verktyg, dock icke från samma verktygslåda!

Planeten Jorden och homo sapiens behöver tas om hand både på kort och lång sikt! Yes we can!

Lagens långa arm …!

Fru Justitias vågskål om rätt och orätt kan mycket väl visa sig bli avgörande för att rädda klimatet!

Räddar planeten …?

Är det lagens långa arm och fru Justitia som skall rädda planeten Jorden? Internationella media rapporterar i stort sett dagligen om olika rättsprocesser för att rädda klimatet! Det kan handla om att förbjuda utbyggnad av flygplatser som Heathrow i London eller stämningar av oljebolag m.m. Det senaste i raden vad gäller oljebolag är huvudstaden Honolulu på Hawaii. Honolulu har lämnat in en stämningsansökan mot 8 stora oljebolag bl.a. Exxon, Shell, Chevron och Phillips 66 för att de sedan flera årtionden tillbaka har känt till och mörkat konsekvenserna av förbränning av fossila bränslen för att obekymrat kunna fortsätta sin kontraproduktiva verksamhet.

Honolulu…!

Honolulu är belägen på ön Oahu, som är den mest befolkade och urbaniserade ön bland alla öar inom ögruppen Hawaii. Ön är därför, i sitt utsatta läge mitt ute i Stilla havet speciellt, hotat till liv och egendom av havsnivåhöjningar, stranderosion och extremväder.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är honolulu-takes-a-stand-against-fossil-fuels-1024x536.jpg
Honolulu på ön Oahu är den mest befolkade delen i hela ögruppen Hawaii och därför speciellt utsatt för den globala uppvärmningens konsekvenser!

Stora skadestånd …!

Honolulus stämningsansökan mot de åtta oljebolagen lämnades in i måndags den 10 mars och avser skadestånd på åtskilliga miljarder dollar för att finansiera skydd mot redan pågående och framtida konsekvenser, uppger Honolulus miljö- och klimatdirektör Josh Stanbro. Honolulu är den tredje delstaten i USA som driver denna typ av rättsprocess efter tidigare staterna New York och Massachusetts plus flera städer på USA:s öst- och västkust. Läs mer på http://climateforlife.se/exxon-kan-inte-morka-langre/

Sanningens minut …!

Sanningens minut närmar sig för Preem, miljödomstolarna, överklagande aktörer och Regeringen vad gäller att ta ställning till planerna på utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil

Närmar sig …!

Idag, tisdagen 10/3, startar Mark- och Miljööverdomstolens hantering av Naturskyddsföreningens och flera miljöorganisationers överklaganden mot beslut i lägre instanser avseende utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil. Sanningens minut närmar sig både för Sveriges miljödomstolar och Regeringen, som i slutänden kan komma att behöva pröva fallet gentemot Sveriges klimatlag från 1 januari 2018.

Störst …!

Om Preems planer skulle godkännas skulle Preem bli Sveriges enskilt största utsläppare av CO2! En utbyggnad skulle innebära en ökning av utsläppen med ca 60 % till 2,7 miljoner ton CO2 per år (jfr Sveriges inhemska utsläpp på ca 50 miljoner ton CO2 per år)!

Rättsprocessen …

Hittillsvarande rättsinstanser såsom Länsstyrelsen och Mark-och Miljödomstolen har uppenbarligen inte kunnat hitta lagrum som stödjer de överklagande aktörernas talan och därför dömt till Preems fördel. Domskälen för detta torde vara att dessa instansers huvudsakliga jurisdiktion rör mer konkreta luft-, vatten- och markmiljöfrågor och inte övergripande frågor som den globala uppvärmningen. Det sannolika är att Mark-och Miljööverdomstolens hamnar i samma position och hänvisar frågan till Regeringen.

Regeringens bord …!

Med tanke på frågans övergripande karaktär är det mycket som talar för att frågan till slut hamnar på Regeringens bord senare i år. Sanningens minut närmar sig således för Regeringen och dess tillämpning av den nya klimatlagen från 1 januari 2018. I princip säger denna lag att klimatfrågan skall ha högsta prioritet för alla regeringsbeslut som har betydelse för Sveriges inhemska CO2-utsläpp. Den säger också att CO2-utsläppen skall minskas så att Sverige blir CO2-neutralt till 2045.

Preem …!

Preem å sin sida hävdar att deras raffinaderiprocess är unik och kommer att ge betydligt mindre utsläpp än om produktionen skulle ske i ett annat land med mindre rigorösa utsläppskrav. Lokalt får Preem stöd av kommunen, som i första hand värnar om det hundratal arbetstillfällen det handlar om. Ännu värre för det lokala näringslivet enligt kommunen vore om Preem, som man varnat för, skulle behöva flytta hela verksamheten från Sverige till följd av stoppade utbyggnadsplaner.

Logiska utfallet …!

Summa summarum har Regeringen sannolikt alltså att ta ställning till en mycket komplex fråga med motstridiga intressen på flera olika nivåer. Det logiska utfallet förefaller dock självklart! D.v.s. utbyggnaden bör stoppas av Regeringen med hänvisning till Sveriges rikes klimatlag från 1 januari 2018 respektive till Sveriges anslutning till Paris-avtalet från 2015!

Sensmoral …!

Regeringen måste våga! Det är på tiden att samhällets institutioner inbegripet det politiska systemet vågar ta dom tuffa besluten till klimatets fördel! OBS! Det är ett vetenskapligt faktum att om vi skall klara Paris-avtalets temperaturmål mindre än 2 grader och helst 1,5 grader så måste 70-80 % av idag kända fossila tillgångar stanna i marken.

Tankeställare …!

En liten tankeställare och varningsklocka för Regeringen kan vara att deras kollega i Storbritannien nyligen fick bakläxa i allmän domstol för ett felaktigt beslut i ett uppmärksammat klimatärende avseende utbyggnad av storflygplatsen Heathrow i London! Läs mer om detta på http://climateforlife.se/lagen-kontra-politiken-1-0/

Enligt Sveriges klimatlag från 1 januari 2018 skall klimatet ha högsta prioritet i alla regeringsbeslut som rör de inhemska utsläppen, vilket innebär att utsläppen skall m i n s k a s så att Sverige blir koldioxidneutralt till 2045!

Lagen kontra politiken! = 1 – 0 !

Brittisk domstol säger nej till en tredje landningsbana på Heathrow med hänvisning till Paris-avtalet, ett beslut som kan bli prejudicerande för flera andra fall som t.ex. för utbyggnaden av Arlanda här i Sverige!

Säger stopp …!

Brittisk domstol säger stopp till en tredje landningsbana på Heathrow, London! Ärendet har förts till domstol av den brittiska miljöorganisationen Plan B! I domstolsutslaget står det att den brittiska regeringen inte har tagit tillräcklig hänsyn till klimatet och Paris-avtalet! En seger för rättsväsendet, men ett stort nederlag för den representativa demokratin i det här fallet den brittiska regeringen. Politiken saknar än så länge mod (läs röster) för att ta de riktigt tuffa men nödvändiga besluten! Beslutet kan bli prejudicerande för flera andra fall som här i Sverige vad gäller planerna på utbyggnad av Arlanda respektive Preems raffinaderi i Lysekil!

Luxemburg går före …!

Gratis kollektivtrafik i Luxemburg från och med i lördags som första land i världen!

Åka gratis …!

Från och med i lördags 29/2 åker man gratis i Luxemburg på tåg, spårvagn och buss! Luxemburg gör detta som första land i världen! Tanken är att visa upp sig som ett land med en modern mobilitet i det 21:a århundradet, säger Luxemburgs trafik-minister Francois Bausch. Han säger också att det är nödvändigt att ta till denna typ av drastiskt steg för att få folk att att lämna bilen och åka kollektivt! HEJA Luxemburg!