Climate for life (CFL)

CFL är sedan 2015 en etablerad, oberoende och bred informationskanal för lättillgänglig och saklig information om klimatfrågan distribuerad via sociala medier och internet. CFL vänder sig i första hand till DIG som enskild individ  för att förmedla kunskaper och sammanhang i klimatfrågan . Att ha en egen  kunskapsplattform är viktigt för att kunna sortera i det stora utbudet av information i media och från aktörer inom politik, näringsliv och organisationer. De publicerade inläggen bygger på en blandning av nyheter och analyser med input från svenska och internationella källor. Nyheter korskontrolleras oftast genom inhämtande av material från flera källor. Analyser, slutsatser och rekommendationer baseras på CFL:s och dess skribenters kompetens och egna överväganden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You can do it!