Climate for life (CFL)

CFL är en sedan 2015 etablerad, oberoende och bred informationskanal för lättillgänglig och saklig information om klimatfrågan distribuerad via sociala medier och internet. CFL vänder sig i första hand till allmänheten för att skapa kunskaper och sammanhang för DIG som enskild individ. En egen kunskapsplattform är viktig för att kunna sortera i det stora utbudet av information från media och professionella aktörer inom politik och näringsliv. De publicerade inläggen bygger på en blandning av nyheter och analyser med input från svenska och internationella källor. Nyheter korskontrolleras oftast genom inhämtande av material från flera källor. Analyser, slutsatser och rekommendationer baseras på CFL:s och dess skribenters kompetens och egna överväganden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You can do it!