Climate for life

Climate for Life vänder sig till DIG och vad DU kan göra för klimatomställningen!!!
Det finns flera olika sätt att agera dels genom konkreta åtgärder t.ex. i hemmet, dels genom att öka din medvetenhet, dels genom att aktivt påverka andra, dels genom ekonomiska bidrag till FN:s gröna klimatfonder GCF (Green Climate Fund). 

ÖKA DIN MEDVETENHET!

Genom att läsa bloggen och dess huvudkategorier VEM GÖR VAD och VETA MER får du lättillgänglig, viktig information om vad Världssamfundet, FN/IPPPC, EU och Sverige gör för att klara klimatomstälningen jämte rapportering kring s.k. Goda exempel samt mer vetenskapligt inriktad information om klimatproblemet och dess konsekvenser.

PÅVERKA ANDRA?

Genom ökade kunskaper kan du sprida budskapet i olika sfärer i den privata, i yrkesrollen, i den politiska, via organisationer etc.

Du kan också konkret visa att du sympatiserar med missionen för Climate for Life genom att följa oss via Facebook och andra sociala medier och sprida budskapet i din vänkrets genom att ”dela” och ”gilla”.

EKONOMISKA BIDRAG?

FN:s gröna fonder, GCF, håller på att konstitueras vad gäller bl.a. givarkollektivet. Huvuddelen av erforderliga bidrag bedöms  komma från stater, men fonderna kommer även att öppnas för bidrag från näringsliv och privata givare. Climate for Life arbetar på en lösning för bidrag från näringsliv och privatpersoner. Följ denna utveckling i bloggen!

DIN FÖRSTA ÅTGÄRD!!!

Vi är i ett skakigt läge! Jorden går just nu mot en uppvärmning på minst 4 grader! Gränsen för det tillåtna går vid 2 grader. Sprid detta budskap!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You can do it!