Sista spiken i oljedynastin ROCKEFELLER!

AP_109812351710-1024x683

Rockefeller lämnar!

I onsdags beslutade Rockefeller Family Fund att lämna alla investeringar i fossilindustrin. Beslutet är en första klassens symbolhandling! John D Rockefeller senior var ju mannen som via sitt bolag Standard Oil under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet exploaterade oljan i hela dess värdekedja. På kuppen blev han USA:s rikaste man och själva sinnebilden för en snabbt växande oljeindustri.

John D Rockefeller senior!

Han kontrollerade hela kedjan från oljefälten, oljetransporter och raffinaderier. I början av 1900-talet hade han praktiskt taget monopol i USA via sitt Standard Oil. Han stod själv modell för de konkurrenslagar, The Sherman Antitrust Act, som tvingade honom att 1911 dela upp bolaget i flera bolag. Nuvarande Chevron och Exxon Mobil, två av världens idag största oljebolag, har sitt ursprung från denna uppdelning.

Hur gick det sen!

Nuvarande Rockefeller Family Fund är 4:e generationens arvtagare till de enorma förmögenheter John D byggde upp. Endast 2:a generationens arvtagare har varit aktiva industrialister inom olje- business med John D Rockefeller junior i spetsen. Han lämnade dock denna karriär redan vid 36 års ålder. Sedan dess har det handlat om  filantropisk verksamhet, banking och investment. John D junior lät t.ex. bygga det mytomspunna Rockefeller Center centralt på Manhattan i New York City. Vidare grundade hans mor, Abby A Rockefeller, MoMA, Museum of Modern Art. Etc. etc.  I 3:e generationen grundade David Rockefeller banken Chase Bank som fusionerades med J P Morgan till Bank J P Morgan Chase, USA:s störta bank.

Sista spiken – Stor symbolik!

Att Rockefeller Family Fund och likaså Rockefeller Brothers Fund 2014 nu lämnar investeringar i fossilindustrin har ingen större praktisk betydelse ur industriell synvinkel, men symboliken är desto större. SÄG SÅ HÄR! Det är ett viktigt tecken i skyn och en konsekvens av att alla världens regeringar ställde sig bakom klimatavtalet i Paris i december 2015. Att planeten Jorden enligt detta avtal måste hålla sig väl under 2 graders global uppvärmning innebär att i stort sett alla idag kända fossila tillgångar (70-80%) måste stanna i marken. Hört talas om ”STRANDED ASSETS”? The Rockefellers har tydligen fattat galoppen även om det måste svida i hjärtat på gamle John D däruppe i sin himmel!!!

MR BOND till ÅSA ROMSON – Tips nr 7!

Daddy

Tips nr 7 – Dags för VERKSTAD!

Åsa Romson utmanade andra länder under klimatförhandlingarna i Paris i december 2015 till att följa  Sveriges exempel att ha som mål att bli klimatneutrala till (OBS!) 2030.  I praktiken innebär detta att varje svensk i genomsnitt skulle sänka sitt CO2-avtryck från f.n. 10 ton CO2 per år till 1 ton per år under de närmaste 15 åren. Mr Bond säger HUGGHHHAA! Tufft mål!

Mr Bond pekar på Johan Rockström!

Johan Rockström,  föreståndare för Stockholm Resilience Center och en av Sveriges mest kända vetenskapare i miljö- och klimatfrågor, menar att målet att varje svensk skall minska  från 10 ton till säg 1 ton per år till 2030 är möjligt. I själva verket är det Johan Rockström som har planterat detta mål i både Stefan Löfvens och Åsa Romsons huvuden!

Rockströms recept!!!

Rockström rekommenderar att börja med en s.k. Livsrevision! Gå igenom vad DU kan göra inom uppvärmning och el (övergång till förnyelsebart ger upp till 2 ton per års minskning), fortsätt med transporter (mer kollektivt, bättre planering, digitala möten, miljöbil istf fossilbil), fortsätt med mat (minska nöt-och griskött, öka säsongens grönsaker och frukter, nej till palmolja och liknande regnskogshotande livsmedel), fortsätt med att använda prylar baserade på mer delad, cirkulär och återvinnande ekonomi. OCH slutligen ställ krav på minskade offentliga utsläpp och inse att allt hänger ihop med  de planetära gränserna! Kort och gott! Bli en PLANETSKÖTARE!

Åsa Romsons recept???

Mr Bond sympatiserar med angreppssättet att vända sig direkt till gräsrotsnivån, men utan en övergripande politiskt förankrad klimatstrategi går det inte! D.v.s. nu vill vi se Stefan Löfvens och Åsa Romsons recept! Varje dag utan en sammanhållen och realistisk klimatstrategi knaprar på den korta tid som står till förfogande oavsett om det handlar om 15 eller 25 år! Så! LÄGG NER SNACKET! DAGS FÖR VERKSTAD!

IDAG kl 2030 – EARTH HOUR!

Social_media_covers_toppbild_1170x280

För tionde året i rad!

Idag kl 2030! Snälla! Delta i en världsomspännande massdemonstration! Genom att släcka ljuset under en timme signalerar vi  till världens politiker och medborgare att vi skall ta klimatfrågan på allvar. Planeten Jorden är vårt gemensamma hem! OBS! Om hemmet blir obeboeligt finns ingen annanstans att ta vägen! DU kan inte gå till HittaHem, Hemnet eller Blocket att leta ny bostad! Så enkelt är det! LÄS MER PÅ www.wwf.se/earthhour

Regeringen, Vattenfall och KOLET – Verkligheten ikapp!

shutterstock_427191-1024x681[2]

Försäljningen på finalen!

Försäljningen av Vattenfalls och därmed svenska statens brunkolstillgångar i Tyskland närmar sig finalen! Igår onsdag, 16 mars, lämnades de slutliga anbuden in. Enligt tysk nyhetspress bl.a. F.A.Z. (Frankfurter Allgemeiner Zeitung) har 2 av 4 anbudsgivare hoppat av i form av tjeckiska CEZ och tyska Steag. Två tjeckiska anbudsgivare återstår. Problemet är att det  helt enkelt inte går att precisera ett anbud med så många osäkerhetsfaktorer kring kolet,  framförallt brunkolet, där inrikespolitiken i Tyskland har stakat ut en snabbavveckling.

Snygg sorti på gång!

Att Vattenfall skulle göra en gynnsam affär är uteslutet! Tvärtom har allt fler signaler indikerat att Vattenfall måste betala för att bli av med brunkolet. Vi får snart veta! Vattenfalls ordförande, Lars G Nordström, har i intervjuer pressats på information. Han säger att ärendet hamnar på styrelsens bord på fredag, 18 mars. Han säger vidare att ”vi kommer inte att rekommendera en dålig affär”!  MEN HALLÅ! En s.k. affär har varit dödsdömd från början. Vad det verkligen handlar om är att Regeringen skall ta sitt miljömässiga ansvar och välja en inriktning som harmonierar med den tyska inrikespolitiken. d.v.s. att avveckla! ATT överlåta tillgångarna på någon av de återstående, tjeckiska, koldominerade anbudsgivarna är helt kontraproduktivt med hänsyn till den globala uppvärmningen – vår tids ödesfråga!!!

MR BOND till ÅSA ROMSON – Tips nr 6!

Daddy

Tips nr 6 – Baxa fordonsflottan över blockgränsen!

Mr Bond tycker att det är hög tid att baxa utredningen om en fossilfri fordonsflotta över blockgränsen! Målet att ha en fossilfri fordonsflotta lades fast under alliansregeringen 2013/2014. Tiden går och vi kommer närmre och närmre målåret 2030. VAD händer? Det är ju faktiskt så att denna omställning förutsätter ett relativt komplicerat samspel mellan flera olika aktörer såsom samhället med dess infrastruktur, fordonsindustrin, politikerna och regelsystemen och sist men inte minst  fordonsanvändarna!

Bakgrunden!

Under förra regeringen, på uppdrag av dåvarande energiminister Anna-Karin Hatt, tillsattes en utredning, den s.k. ”Fossiloberoende fordonsflotta 2030”, under ledning av professor Thomas B Johansson. Utredningen presenterades under pompa och ståt av  Anna-Karin Hatt och Thomas B Johansson under våren 2014. De viktigaste resultaten gick ut på att genom en mix av åtgärder såsom ökad kollektivtrafik, energieffektivare fordon och övergång till biodrivmedel och eldrift minska fossilberoendet med 80 % till 2030 och med 100 % till 2050!

Sedan dess! Tystnad!

Sedan utredningen presenterades har det varit märkligt tyst! Kan det ha gått blockpolitik i frågan? Mr Bond undrar! Är det så trögt att flytta utredningsresultatet över blockgränsen? Eller vad handlar det om? Det har hörts ett lätt hummande från Stefvan Löfven om utredningens förslag om Bonus Malus-principen d.v.s. någon form av piska och morot, som innebär att fordon med ”höga” CO2-utsläpp beskattas och de med ”låga” utsläpp  subventioneras. MEN det lär rinna en del vatten innan ett sådant system sjösätts. OCH tid finns det inte gott om i det här fallet!

Börja baxa!

”Den osynliga handen”/marknaden räcker inte! DU, jag, Mr Bond! Ja, alla inklusive näringslivets företrädare vill ju veta hur vi skall förhålla oss till det uppställda målet i vardagen vid nästa fordonsköp, vid val av transportalternativ, vid resplanering, vid transportplanering etc. Alla transportbeslut som tas idag här och nu riskerar att gå i helt fel riktning. Så BÖRJA BAXA!

 

SKÖNHETEN och ODJURET!

BuffettMusksmall

Elon Musk vs Warren Buffet!

Elon Musk (mannen bakom elbilenTesla, solenergiföretaget SolarCity, batteritillverkaren Gigafactory med flagskeppet Powerpac etc) har just förlorat en fight mot Warren Buffet (en av världens största investerare via investmentbolaget Berkeshire Hathaway, BH) om solenergi i USA i delstaten Nevada!

Om Warren Buffet!

Warren Buffet investerar bland mycket annat i energi via dotterbolaget BH Energy. Han har inga skrupler vad gäller den globala uppvärmningen utan investerar både i kanadensisk s.k. ”tar sand” (tjärsand) och ”utilities” (kraftbolag) med betydande inslag av kol i sin energimix. Hans i och för sig relativt stora investeringar i vind och sol använder han gärna för att tvätta sitt varumärke s.k. greenwashing. OBS!Han gör dock inget utan att tjäna på det från första kronan och första dagen! OK, han är ingen ängel, men till sist och syvendes är det Mammon som styr i hans fall. Globala uppvärmningen kommer långt ner på listan!

Om Elon Musk!

Elon Musk sålde det internetbaserade betalningsföretaget PayPal och bestämde sig för att använda pengarna till att göra gott. Han är en utpräglad serieentreprenör. Han har satsat på projekt som  förutom vinstintresset har målet att minska den globala uppvärmningen. På mindre än tio års tid har han skapat flera företag med denna dubbla målsättning! Han har skapat ett elbilsföretag, Tesla, i framkant vad gäller räckvidd, internationell genomslagskraft och teknologi. Han har skapat Gigafactory ett företag för elbatteriet, PowerPac, för lagring av el ”i det förnyelsebara samhället”. Han är en av grundarna  till solenergiföretaget SolarCity för solel genom s.k. ”roof top solar” (solceller på tak) i flera delstater i USA, främst i de ”solsäkra” västra delarna.

Fighten!

Fighten med Warren Buffet gäller Solarcitys etablering i Nevada. Fram till 2013  lottade det lokala kraftbolaget, Nevada Energy, ut tillstånd för solel till ett begränsat antal villaägare. Solelen var därför ganska ointressant. Regelsystemet ändrades dock 2013 så att solelen blev fri. I och med att marknaden öppnades upp etablerade SolarCity sig i Nevada med huvudkontor, callcenter etc i Las Vegas. NU BÖRJAR FIGHTEN! Förutom att ett stort antal villaägare ansluter sig till SolarCity så dyker Warren Buffet upp på scenen. 2 månader efter SolarCitys etablering köper han helt sonika det lokala kraftbolaget Nevada Energy. Han dödar därefter solelsmarknaden genom kraftigt försämrade villkor för villaägarna.  OCH Solarcity tvingas dra sig ur marknaden. Warren Buffet/Mammon vinner alltså första ronden mot Elon Musk. MEN matchen är inte slut! En UFC-fight (UFC=Ultimate Fighting Championship) varar i tre ronder! MITT TIPS! På lång sikt får Warren Buffet sträcka vapen!

Mr Bond till ÅSA ROMSON – Tips nr 5!

Daddy

Tips nr 5 – Dags att slakta heliga kor!

Mr Bond rekommenderar att riksdagsbeslutet från 1993 om Sveriges älvar d.v.s. att skydda Sveriges 4 st hittills outbyggda s.k. nationalälvar rivs upp. Det har hänt mycket de senaste decennierna! Bl.a. har den globala uppvärmningen tagit fart och hotar levnadsvillkoren för vårt gemensamma hem – planeten Jorden. Ca 200 länder har förbundit sig att via klimatavtalet i Paris i december 2015 stoppa upp takten i den globala uppvärmningen. Utvecklingsländerna  förväntar sig solidaritet av de utvecklade länderna i västvärlden och ett ansvarstagande för minskning av de globala CO2-utsläppen.

Sverige i guldläge!

Sverige befinner sig i ett guldläge ur CO2-synpunkt i och med att vårt energisystem, exklusive transporter, f.n. är praktiskt taget koldioxidfritt. Ur elsynpunkt sker energitillförseln  baserat på vattenkraft och kärnkraft. Ur uppvärmningssynpunkt handlar det i huvudsak om biobaserad fjärrvärme, spillvärme, värmepumpar etc. Vi har till och med mage att kosta på oss lyxen att diskutera en förtida avställning av kärnkraften.

Använd älvarna!

Mot bakgrund av den sedan 1993 betydligt ändrade omvärldsbilden och det faktum att Sverige praktiskt taget badar i energitillgångar är det synnerligen cyniskt att inte ifrågasätta riksdagbeslutet om de outbyggda nationalälvarna. Det handlar om Kalix älv, Torne älv, Pite älv och Vindelälven. Sammantaget representerar dessa älvar en energitillgång i samma storleksordning som hälften av kärnkraften! Mr Bond kan bara konstatera att förr eller senare måste kärnkraften ersättas! Att ersätta med ny kärnkraft är inte politiskt gångbart om man ser till historiken! Så nu ÄR DET DAGS ATT SLAKTA HELIGA KOR!

LEONARDO DICAPRIO igen!

 

AP_685391866605-1024x709

En Oscar för klimatkampen!

I söndags fick Leonardo DiCaprio en Oscar för sin huvudroll i filmen ”The Revenant”.  DiCaprio har även gjort sig känd som en förkämpe i klimatkampen! Senast han stod på världsscenen och kämpade var under World Economic Forum i Davos i januari 2016 där världens ledare i näringslivet och inom politik samlades. Läs mer på http://climateforlife.se/world-economic-forum-att-saga-den-gren/. I sitt tacktal för Oscarsstatyetten ägnade han andra hälften av talet till klimatkampen. Han sa bl.a.: “Making The Revenant was about man’s relationship to the natural world, a world that we collectively felt in 2015 as the hottest year in recorded history — our production needed to move to the southern tip of this planet just to be able to find snow. Climate change is real, it is happening right now, it is the most urgent threat facing our entire species, and we need to work collectively together and stop procrastinating.”  Fritt översatt: VAKNA! ALLA! KLIMATKAMPEN ÄR PÅ ALLVAR!