Mr Bond till ÅSA ROMSON – Tips nr 4!

Daddy

Tips nr 4 – Stoppa Vattenfalls försäljning av brunkol!

Stoppa Vattenfalls försäljning av brunkol i Tyskland innan det blir pinsamt! Mr Bond m.fl. har reagerat på regeringen och Åsa Romsons, framförallt i ljuset av hennes roll som klimatminister, hantering av Vattenfalls/Sveriges CO2-utsläpp i Tyskland. Sverige/Vattenfall släpper ut dubbelt så mycket CO2 i Tyskland som de samlade totala utsläppen i Sverige! Jo! DU läste rätt! Det handlar om ca 100 miljoner ton CO2 per år!

En perfekt lösning!!! ???

Med Åsa Romsons goda minne har regeringen via Näringsdepartementet och Mikael Damberg gett Vattenfall i uppdrag att sälja brunkolet i Tyskland. Mr Bond förstår inte logiken! Problemet med CO2-utsläppen försvinner ju inte för att t.ex. en tjeckisk kolbaserad energiproducent,CEZ, (en av dom som lämnat anbud) tar över. Snarare försvårar man för den inhemska tyska politiken i dess ansträngningar att avveckla allt kol till 2035-2040!

Vad handlar det om då?

Mr Bond har för länge sedan insett att det inte handlar om att värna om våra och kommande generationers levnadsförhållanden genom att begränsa den globala uppvärmningen, en av vår tids största ödesfrågor. Nej! DET HANDLAR OM EKONOMI!!! ”It´s the economy, stupid …!” Förhoppningen när man startade upp försäljningsprocessen för Vattenfalls brunkol i Tyskland var att få anbud i storleksordningen 30-40 miljarder SEK! Med tanke på att man inrikespolitiskt har beslut att avveckla brunkolen i första hand och därefter stenkolen till 2040 är denna ersättning bara en from förhoppning! Redan 2017 måste några av Vattenfalls brunkols-kraftverk inklusive tillhörande gruvdrift stänga ner och ligga i reserv i 4 år och därefter avvecklas helt!

Hugade spekulanter???

Vem betalar den förväntade köpeskillingen på 30-40 miljarder SEK? Svar! INGEN! Mycket talar för att Vattenfalls brunkolstillgångar i Tyskland är helt värdelösa. Det kan t.om. visa sig att dom har ett negativt värde! Vid en avveckling måste anläggnings-ägaren obegränsat svara för alla kostnader inklusive återställning av landskapet efter gruvdriften. Så STOPPA VATTENFALLS FÖRSÄLJNING innan det blir pinsamt!!!!

Mr Bond till ÅSA ROMSON – Tips nr 3!

Daddy

Tips nr 3 – Håll ordning i klassen!

Mr Bond rekommenderar  att Åsa Romson tar ett allvarligt snack med sin ministerkollega Landsbygdsminister Sven- Erik Bucht. Häromveckan gick han ut i media och skapade en hel del upprörda känslor kring köttkonsumtion. Han demonstrerade en total okunnighet kring vilken roll livsmedelsförsörjning och framförallt köttkonsumtion spelar i den totala bilden vad gäller CO2-utsläpp. Frågar DU Mr Bond så handlar de globala CO2-utsläppen i grova drag om 4 st ungefär lika stora ”bovar” d.v.s. (1) delar av livsmedelsförsörjningen, (2) skövling av regnskogar, (3) fossila transporter och (4) fossil energiförsörjning. Den pedagogiska nivån behöver faktiskt inte vara högre för att man skall förstå att köttkonsumtion spelar in!

VAD sa han egentligen?

Bakgrunden är att Regeringen håller på att ta fram en ny Livsmedelsstrategi. I en intervju i Sveriges Radio hävdade Sven Erik Bucht att svensk köttkonsumtion inte är något problem och att han inte tänker lägga sig i vad svenska folket har på tallriken. Mr Bond håller med om att pekpinnar inte fungerar. MEN signalvärdet i ett slarvigt/klumpigt/respektlöst uttalande blir ju helt uppåt väggarna! Det minsta man kan begära från våra ministrar är ju att man sätter in frågor med koppling till klimatproblematiken i ett större sammanhang. Sedan är det upp till var och en att ta till sig information och eventuellt ändra sitt ”mindset”!

Provinsiellt tänkande!

OBS! Provinsiellt tänkande fungerar inte vad gäller den globala uppvärmningen. Det gäller varken för köttkonsumtion eller för regeringens hantering av  Vattenfalls brunkol i Tyskland eller hur Sverige hanterar sina koldioxidfria energitillgångar såsom kärnkraft och vattenkraft.  Alltså! Hög tid att lyfta blicken utöver Sveriges gränser! Så HÅLL ORDNING I KLASSEN inte bara på Sven-Erik Bucht utan på hela ministerkollegiet!

Mr Bond till ÅSA ROMSON – Tips nr 2!

Daddy

Tips nr 2 – Sluta tjafsa om kärnkraften!

OBS! Det finns grader i hel…..! Mr Bond har stor respekt för att det kan finnas en allmän oro kring kärnkraften avseende säkerhetsfrågor, hanteringen av det högaktiva avfallet, subtila kopplingar till Hiroshima etc. MEN Sverige har framgångsrikt använt detta energisystem i 30-40 år! Det har tjänat Sverige väl och är framförallt KOLDIOXIDFRITT! Att lägga ner t.ex. Ringhals 1 och 2 i förtid är snudd på rent nonsens, men framförallt ett hån mot de länder i 3.e världen ”som sitter med svartepetter”  hotade av förödande havsvattennivåhöjningar, extrem torka, alltmer frekventa orkaner och stormar etc.

”It´s the economy idiot…!”  Eller???

För Vattenfall, som driver Ringhals 1 och 2, är de  låga elpriserna i kombination med den s.k. effektskatten det akuta och  trängande problemet. Effektskatten infördes av förra regeringen under en period när elpriset var dubbelt så högt som idag (ca 50 öre/kWh kontra 25 öre/kWh). Effektskatten på ca 6 öre/kWh blir således ordentligt kännbar i nuvarande prisläge på el. Vattenfalls ledning har t.o.m. gått ut och ”hotat” i massmedia att om politikerna ej tar bort effektskatten så stänger vi ner alla våra kärnkraftverk! Hotet kan ju tyckas lite övermaga i och med att Vattenfall ”bara” är förvaltare av berörda kärnkraftverk på uppdrag av svenska staten och dess politiker!

Klimatstrategi var ordet!

Sett i ett längre perspektiv är hårklyverierna kring en effektskatt endast en skendebatt. Vara eller icke vara är endast ett nollsummespel. Det handlar ju om statens kassa oavsett vilket alternativ man väljer. MEN, ta bort den för husfridens skull! Det verkliga problemet är ju hur vi klarar övergången till ett koldioxidfritt samhälle på ett rationellt och solidariskt sätt.  Ca 2 miljarder i förlorade skatteintäkter är trots allt en ”liten” uppoffring  jämfört med vad t.ex. Tyskland satsar i sin klimatomställning. OCH en spottstyver i förhållande till de förluster på 100-tals miljarder som Vattenfall hittills har förlorat till följd av sin expansiva fossilbaserade Europasatsning! Så SLUTA TJAFSA

Mr Bond till ÅSA ROMSON- Tips nr 1!

Daddy

Romsons strategi för klimatanpassning!

Den 2 februari 2016 aviserade regeringen genom miljö- och klimatminister Åsa Romson att Sverige ligger före de klimatmål som satts upp till 2020. Regeringen och hon  vill nu höja ambitionsnivån genom att anta en nationell strategi för klimatanpassning. Till bakgrundsbilden hör också att Åsa Romson under klimat-förhandlingarna i Paris i december 2015 utmanade andra länder att följa  Sveriges exempel att ha som mål att bli den första klimatneutrala, västerländska demokratin. OBS! Till 2030! I praktiken innebär detta att varje svensk i genomsnitt skulle sänka sitt CO2-avtryck från f.n. 10 ton CO2 per år till 1 ton per år till 2030 HUGGHHHAA! Snacka om ett tufft mål!

Mr Bond ger tips!

Mr Bond sympatiserar med regeringens höga ambitioner, men reagerar negativt på Åsa Romsons höga tonläge. Den  hittills förda politiken på klimatområdet är tyvärr full av  motsägelser och kontraproduktiva beslut. Han har följt utvecklingen på energiområdet under flera regeringar och det är knappast någon överdrift att påstå att Mr Bond har blivit lätt cynisk och luttrad!

Tips nr1 – Lägg ner Energikommissionen!

De pågående diskussionerna över partigränserna om Sveriges framtida energipolitik inom ramen för en s.k. Energikommission är endast ett spel för galleriet. Från regeringskoalitionens sida har man inte velat diskutera konkreta frågor, t.ex. kärnkraftens roll, förrän man vet hur mycket energi vi behöver i framtiden. Innan Energikommissionen startades upp 2015 upprepade Stefan Löfven denna utgångspunkt mer eller mindre som ett heligt mantra. Utgångspunkten är rent trams eller i bästa fall taktisk partiretorik! Sveriges energibehov historiskt, nu och i framtiden är väl kartlagt. VI VET vårt energibehov! Den STORA frågan är snarare hur detta behov skall tillgodoses! I praktiken handlar hela diskussionen om hur man skall tämja den elefant som har funnits  i rummet hela tiden. HUR SKALL VI GÖRA MED KÄRNKRAFTEN? Till sist och syvendes kommer hela Energikommissionens arbete att sluta med allmänt käbbel om denna fråga! Så LÄGG NER!

 

STADSODLING! – Tänk innanför BOXEN!

Freight-Farms-LGM-2-1125x635

Inuti en kylcontainer!

När Michael Bissanti i Cambridge, Massachusetts, USA startade sin restaurang Four Burgers letade han efter lokala råvaror såsom fräscha grönsaker , kryddor och liknande. Det var då han hittade Boston-företaget Freight Farms och deras s.k. ”Leafy Green Machines”. VAD är nu detta! Jo, det är stadsodling i kylcontainrar! Genom att tänka utanför boxen hamnade han inuti den istället!

Själva idén!

Stadsodling på tak och liknande har det experimenterats en hel del kring. Dylika projekt blir förhållandevis komplexa och kostsamma inte minst genom att hitta lämpliga takytor. Genom att odla i kylcontainrar får man en flexibel lösning till en bråkdel av kostnaden. Numera går Michael Bissanti bara ut på bakgården och hämtar färska grönsaker året om.

Fantastisk produktivitet!

Tack vare att man kan odla året om helt oberoende av vädret och med speciell odlingsteknik genom s.k. hydroponisk odling (odling i vatten och näringsämnen i slutna kretsar) och artificiellt ljus (LED-lampor) kan man odla lika mycket i en 12 meters container som på två tunnland (1 tunnland lika med 10000 m2) traditionell odlingsmark. Vattenförbrukningen per dygn blir inte större än dusch för en genomsnittsfamilj. HEUREKA! Arkimedes blev ju också eld och lågor när han kom på Arkimedes princip! Exemplet visar att utrymmet för nya idéer tog inte slut med de gamla grekerna! UTANFÖR BOXEN var ordet!

USA! – Fullt ”krig” om klimatet!

AP_939027918114-1024x683[1]

Obama anför en av kombattanterna!

I ena ringhörnan har vi Obama, demokraterna, vetenskapen, klimatavtalet i Paris 2015 etc. I andra ringhörnan har vi republikanerna, fossilindustrin, ett fåtal s.k. ”science deniers” eller det s.k. ”Platta Jorden Sällskapet” (PJS).

Vad har hänt?

Allt som Obama-administrationen föreslår för att leva upp till USA:s klimatlöften i Paris stoppas okritiskt av republikanerna antingen i kongressen eller via juridiken. Det senaste är att Högsta Domstolen tills vidare har stoppat Obamas s.k. Clean Power Plan från 2015 som syftar till att fasa ut framförallt gammal kolkraft till 2030. Alla delstater (27 st) med republikansk majoritet har överklagat den nya lagen. Ett annat i dagarna kraftfullt Obama-initiativ i klimatfrågan den s.k. Clean Transportation Plan  , som handlar om grön skatteväxling på transportområdet har orsakat mycket upprörda känslor i den republikan-dominerade kongressen. Genom en CO2-skatt på olja på 10 dollar per fat (världsmarknadspriset på olja f.n. ca 30 dollar per fat) skall pengar överföras till grön infrastruktur.

”Krig” på flera fronter

Förutom på den federala politiska fronten pågår ”kriget” också ute i verkligheten. Uppe i nordvästra USA i staterna Washington och Oregon har bittra strider rasat för att stoppa fossilindustrins planer på att bygga exportterminaler för kol och olja bl.a. kol från den s.k. Powder River Basin i staterna Wyoming och Montana samt s.k. tar sands-olja (”tjära”) från Alberta i Kanada. Förhoppningen från fossilindustrin är att kunna exportera framförallt kol till Asien. Problemet är ”bara” att invånarna i de samhällen som berörs tillåter inte att terminalprojekten, raffinaderprojekten etc genomförs. Av 30 stora projekt de senaste 5 åren har 15 stoppats helt och resterande projekt kämpar med utdragna tillstånds-ärenden. Dessutom har världsmarknadspriset på kol rasat från 132 dollar per ton 2011 till 43 dollar per ton i december 2015. OCH icke att förglömma utvecklingen i Kina, världens största förbrukare av kol, där efterfrågan på kol har börjat minska sedan 2014.

Också på den finansiella fronten!

De flesta stora kapitalförvaltare drar bort sin placeringar från fossila bolag. Detta gäller t.ex världens största kapitalfond, den s.k. oljefonden i Norge! JA, Du läste rätt! Norge tror inte längre på sin egen produkt! MEN dom är inte den enda finansaktör som drar sig ur utan även flera aktörer i den s.k. Divestment-rörelsen t.ex. stora försäkringsbolag såsom tyska Allianz, franska AXA m.fl. Läs mer på http://climateforlife.se/divestment-rorelsen-vaxer/ .Turbulensen och aversionen  mot fossila bränslen kan även avläsas på aktiemarknaden! Ta t.ex. amerikanska Peabody, en av världens största kolaktörer, vars aktie har dalat med 90 % sedan 2011.

Varför är detta ”krig” så viktigt?

USA är näst efter Kina den största utsläpparen av CO2, ca 25 % av världens totala utsläpp, och den största utsläpparen ca 20 ton per år per capita (i Sverige ca 10 ton per capita) av världens utvecklade länder. Klarar inte USA att leva upp till sina löften i Parisavtalet 2015  går luften ur det globala klimatavtalet! MYCKET står på spel! Vem vinner ”kriget”? Svårt att säga vad gäller skådeplats USA! Mycket hänger på presidentvalet  i November! Om republikanerna vinner så blir det definitivt ett hack i kurvan. I det långa loppet och i ett globalt perspektiv har dock fossilindustrin ingen chans att ta hem fighten! Upp till kamp!  ”PLANETSKÖTARE i allen länder förenen eder!”

OTROLIGT MEN SANT- Sol på väg!

photovoltaik-platten-lkw

Nu kommer Wattway!

I Frankrike har miljöminister, Ségolène Royal, beslutat att 1000 km landsväg/gator skall beläggas med solceller i ett projekt som sträcker sig över de närmaste 5 åren. Företaget som tillverkar solcellerna, franska Colas (specialister på trafikinfrastruktur), garanterar hållbarhet i klass med asfalt! Solcellerna läggs direkt på befintlig vägbana! 1 (!) km räcker för att försörja t.ex. gatubelysningen i ett mindre samhälle på 5000 personer. JOO! Detta är sant! I förlängningen, uppger företaget Colas, kan det ”solifierade” vägnätet komma att driva framtidens elbilar genom kontaktlös eller s.k.  induktiv överföring mellan vägbana och fordon! NÅGON som sa något om att tänka utanför boxen???

MR BOND köper elbil!? – Del 2

Mr Bonds Dilemma!

I förra avsnittet hamnade han i ett dilemma! Han står i begrepp att avveckla den ena eller båda av familjens fossilbilar. Bakgrunden är att Mr Bond känner dåligt samvete för bilarna, som är fossila både på grund av bränsle och ålder! Hur skall han göra? Familjens hittillsvarande livsmönster säger fortsätt med två bilar och byt ut den ena. Mr Bonds samvete präglat av klimatinstinkt säger dock avveckla båda fossilbilarna!

Mr Bonds strategi!

Grunden för Mr Bonds strategi är familjens förutsättningar d.v.s. hur transportbehovet ser ut. Ingen av hushållets två vuxna medlemmar behöver pendla, men livsmönstret är ändå så att det förekommer ett relativt frekvent behov av två bilar! Så på kort sikt går Mr Bond på livsmönstret och satsar på två bilar! På längre sikt handlar det sannolikt om en bil! Samvetet dövar han genom att familjen planerar att använda fossilbilen så lite som möjligt!

Hans käpphäst nr 2 – Kapitalförstöring!

Han måste också tackla argumentet att oavsett om det handlar om pendlingsbilar eller ”intermittenta” bilar så säger statistiken att i genomsnitt utnyttjas inte bilen mer än högst en av dygnets 24 timmar! Ren kapitalförstöring alltså! Plus en väldigt dålig investering ur ett privatekonomiskt perspektiv! HUR löser Mr Bond det då?

Bilpool prio 1!

Ur kapitaförstöringssynpunkt har Mr Bond redan argumentet klart för den kvarvarande fossilbilen! Här handlar det om en befintlig bil och således en redan inträffad kapitalförstöring både vad gäller materialåtgång och s.k. ”sunk costs”. Det blir värre med den nya bilen! OK han kan satsa på en begagnad ickefossil bil för att tackla problematiken med materialåtgång, men han löser ju inte problemet med en dålig investering! Han blir ganska snabbt klar över att det är någon form av bilpool som är prio 1 för familjens ”andrabil”! OCH med  senaste teknik!

Nästa avsnitt- Del 3

I nästa avsnitt av ”MR BOND köper elbil!? – Del 3” berättar Mr Bond om sin research om bilpooler, som svarar upp mot familjens krav på tillgång till två bilar utifrån villkoren om nuvarande livsmönster och minsta möjliga kapitalförstöring! Hans krav på senaste teknik utesluter definitivt vissa om än miljövänliga alternativ som bygger på ren muskelkraft!

AP760106026778-638x391[1]

 

 

KOLET! – Regeringen och Vattenfall mot väggen!

sand-head-e1442955908669[1]

Fortfarande med huvudet i sanden!

Försäljningen av Vattenfalls brunkolstillgångar i Tyskland har gått in i ett nytt skede. Anbud kom in i samband med årsskiftet. Enligt de senaste signalerna lutar det mot att Regeringen och Vattenfall måste betala för att  ”bli av” med kolet! Än så länge har man stoppat huvudet i sanden och trott/bedragit sig själv med att dels bli CO2-fri, genom att sälja tillgångarna, och dels få en bra slant för ”besväret”!

Kolets begränsade framtid i Tyskland!

Den tyska koalitionsregeringen SPD/CDU har sedan klimatavtalet i Paris i december 2015 diskuterat en totalavveckling av kolet, både stenkol och brunkol, till allra senast 2050, dock troligtvis inom 25 år d.v.s. till 2040. Enligt lagar och regler i Tyskland, som omgärdar både kolbrytning och elproduktion baserat på kol, är anläggningshavarna skyldiga att återställa de ingrepp i naturen som av nödvändighet följer med en sådan verksamhet. Här pratar vi STORA pengar.

Regeringen och Vattenfall ställda mot väggen!

Vattenfall har på regeringens uppdrag drivit en försäljningsprocess  avseende sina brunkolstillgångar i Tyskland en längre tid. Anbud har kommit in och skall utvärderas under våren.  I media har förhoppningar om en ersättning i storleksordningen 20 till 40 miljarder SEK figurerat.  Med tanke på att strategin att bli CO2-fri genom att sälja kolet för att drivas vidare av en annan aktör är ytterst tveksam på gränsen till oseriös och att brunkolstillgångarna, som ligger först i kön i avvecklingen, i praktiken kan betraktas som värdelösa kan man med fog ifrågasätta Regeringens och Vattenfalls strategi.

Vattenfall måste betala!

Enligt Gerd Lippold i den tyska delstaten Sachsens parlament måste Vattenfall enligt det tjeckiska kolbaserade elbolaget CEZ, som är en av anbudsgivarna, tänka sig att få betala för att sälja. Skälet är att de tyska miljöreglerna drar ner priset rejält genom att anläggnings-havarna måste stå för alla återställningskostnader när verksamheen avvecklas. Det bör noteras att uttalandet från CEZ kan ha ett visst drag av partsinlaga över sig, men indikationen om det verkliga värdet är tydlig! När utvärderingen av anbuden blir klar under våren får vi ju veta hur hela den här farsen/affären slutar!

Stefan Löfven i Riksdagen!

I fredags fick Stefan Löfven, apropå de nya signalena om ett negativt värde på brunkolstillgångarna, en rak fråga i Riksdagen! Är det inte  läge att behålla koltillgångarna och successivt avveckla dom i harmoni med den tyska inrikespolitiken? Svaret blev väl mer eller mindre ett JASÅ!  Citat: ”En sak skall vi ha klart för oss varken Vattenfall eller Regeringen har makt att styra över den tyska energipolitiken”! MEN HALLÅ! Varken  Sverige eller någon annan aktör behöver göra det sett ur ett kolperspektiv! Tyskland har ju redan bestämt sig för att avveckla kolet! Att sälja tillgångarna till etablerade kolaktörer, typ tjeckiska CEZ, skulle däremot bli synnerligen kontraproduktivt gentemot den tyska energipolitiken! CEZ skulle streta emot en avveckling i det längsta!