GLOBAL UPPVÄRMNING – Spårat ur

Global uppvärmning – Spårat ur!

Visste DU att obalansen mellan jordens in-och utflöden av energi, framförallt som följd av utsläpp av koldioxid, motsvarar 400000 Hiroshimabomber per dygn 365 dagar per år! Jo, du läste rätt! Uppgiften är svår att ta till sig och relatera till. MEN konsekvenserna är lättare att förstå! Kolla grafen nedan som visar temperaturvariationerna på jorden de senaste 12000 åren!

Global uppvärmning 12000 år

 

VAD ser DU?

Jo, du ser att temperaturvariationerna före förindustriell tid, säg  före1900, är långsamma förlopp utsträckta över flera tusen år.  I modern tid, framförallt från 1950 och framåt går grafen rakt upp.  Vi befinner oss alltså på den blåa delen av grafen. Sedan 1950 har jordens medeltemperatur ökat med knappt 2 grader F, vilket motsvarar ungefär 1 grad C. Det mest skrämmande är att grafen fortsätter rakt upp (den röda delen). Detta indikerar en temperaturhöjning vid sekelskiftet 2100 på minst 4 grader C.  D.v.s. vi är långt utanför gränsen 2 grader C! Denna gräns är satt för att vi och framförallt kommande generationer skall kunna leva under drägliga förhållanden!