KLIMATAVTALET efteranalys!

AP_986212021679-1024x683[1]

Det bästa med avtalet… !

Det bästa med klimatavtalet  är inte vad det innehåller utan vad det inte innehåller! Ser man till innehållet kan man konstatera att det innehåller stora löften, men ingen plan för hur man skall nå dit. MEN detta är också poängen med att få alla länder till att ställa upp på avtalet. Tvingande avtal med fasta utsläppstak för alla länder har visat sig inte fungera. Kyoto-avtalet är ett bra exempel på detta, där inget av de stora utsläpparländerna gick med.

Ambitiöst temperaturmål!

Avtalet  säger att den globala uppvärmningen skall begränsas till en bra bit under två grader med ambitionen att nå ett tak på 1,5 grader! Detta är en betydande skärpning, som i förhandlingarna har framtvingats av de s.k. ö-länderna i Stilla havet. Små ö-länder såsom Tuvalo, Salomonöarna etc riskerar att översköljas av stigande havsnivåer. FRÅGAN är om förhandlarna överhuvudtaget har insett vad detta innebär i praktiken i form av skärpta s.k. INDC:s d.v.s. frivillga utsläppsminskningar. Kolla vad nuvarande INDC:s innebär för den globala uppvärmningen. OBS! 3,5 grader!!!

CI-INDC-3.5c-816x929[1]

Hur går detta ihop?

Hela finessen med ett avtal utan konkret färdplan är att länderna successivt själva skall skärpa sina INDC:s på frivillig basis vart 5:e år med start 2018. En ytterligare finess är att det finns inga sanktioner i avtalet. Det land som inte ställer upp på den successiva skärpningen kommer att ”straffas” av marknaden helt enligt principen ”shame and blame”!

Sverige  riskerar att straffas för NIMBY!

Skall man dra ut konsekvenserna av avtalets skärpta temperaturmål för Sveriges räkning så är det bara för Löfven-regeringen att glömma försäljningen av Vattenfalls brunkol i Tyskland. Läs mer på  http://climateforlife.se/vattenfall-herrelos-farkost-pa-oppet-hav/. Vidare är krumbukterna kring en förtida avstängning av delar av svensk kärnkraft synnerligen utmanande i sammanhanget. Dessa två svenska exempel andas NIMBY (Not In My Backyard) lång väg om de hittillsvarande planerna fullföljs. Frågan är hur mycket ”shame and blame” som landar på Löfvenregeringen i så fall. NOTERA att Tyskland och Angela Merkel har redan satt igång en diskussion om snabbavveckling av kolet, 15-20 år, som följd av klimatavtalet