Oönskat rekord …!

CO2-utsläppen till atmosfären kan liknas vid att fylla upp ett badkar utan dränering och utan möjlighet att stänga av kranen. När det är fullt så rinner det över!

CO2 …!

CO2-halten i atmosfären fortsätter att öka. Enligt den senaste noteringen från Mauna Loa-observatoriet på Hawaii ligger CO2-halten nu på 418,03 ppm (ppm= parts per million). CO2-halten i atmosfären har stadigt legat på 280 ppm under de senaste 800000 åren fram till i början på industrialismen i slutet på 1800-talet. Därefter har den kontinuerligt ökat till dagens värde ”påeldad” av fossila bränslen. Det skrämmande med CO2 i atmosfären är att den stannar kvar i 100-tals till 1000-tals år och bidrar till den globala uppvärmningen hela tiden.

Rinner över …!

Tillförsel av CO2 till atmosfären kan liknas vid att fylla upp ett badkar. Även om en del av CO2-partiklarna tas upp av biosfären och oceanerna så stannar den större delen kvar i atmosfären. D.v.s. även små mängder tillförd CO2 bidrar. Enligt den samlade klimatvetenskapen tar det ytterligare bara 10 -15 år innan badkaret är fullt med nuvarande utsläppstakt. Då rinner det över! OCH vi kommer att missa Paris-avtalets temperaturmål , lägre än 2 grader, med råge! Den globala uppvärmningen kommer att skena till 3-4 grader eller mer!

VAD göra …?

Betrakta det nya rekordet 418,03 ppm som en väckarklocka! Alla krafter på alla nivåer måste sättas in för en omvärdering av hur vi hushållar med Jordens resurser inklusive dess atmosfär! Att gå tillbaka till ”Business as usual” efter coronapandemin är ingen lösning!

Fyller på…!

Under innevarande år, 2020, kommer enligt prognose CO2-utsläppen att minska med 4-8 % huvudsakligen till följd av den pågående coronakrisen.. D.v.s. vi fyller trots allt fortfarande på ganska rejält i badkaret! OBS! I sammanhanget bör man då ta i beaktande att världsekonomin är och kommer att vara mer eller mindre lamslagen under 2020!

Megaproblem …!

Problematiken blir uppenbar då man betänker att det som krävs för att klara temperaturmålet, lägre än 2 grader, är en minskningstakt med 7 % per år fram till 2030 d.v.s betydligt mer än nuvarande ”konstlade” 4-8 % och dessutom uthålligt år för år!!!

Högt berg …!

Var och en förstår ju då att det är ett mycket högt berg vi har att bestiga! Som sagt! Alla krafter på alla nivåer kommer att behövas för att det här skall gå vägen. OM uttrycket ”att hålla två bollar i luften samtidigt” får anses vara relevant någon gång så är det nu!

Inga verktyg …!

Det gäller således att starta upp ekonomin efter coronapandemin på ett ordnat sätt och samtidigt förhindra en ännu större framtida kris! En klimatkris! Gör vi inget åt den parallellt pågående globala uppvärmningen NU så kommer vi att sakna verktyg i verktygslådan den dag då konsekvenserna blir akuta! OCH nota bene! Oreparerbara!

Med två parallellt pågående kriser, coronakrisen och klimatkrisen, gäller det att hålla två bollar i luften samtidigt!