Ödesvalet …!

Vem av de båda kombattanterna Joe Biden och Donald Trump som tar hem USA-valet den 3 november kommer att ha stor betydelse för att klara det övergripande klimatmålet att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader!

4 dagar kvar …!

Nu är det 4 dagar kvar till valet i USA! Joe Biden eller Donald Trump? Utgången blir helt avgörande för klimatet! En fortsättning med Trump och klimatförnekelse på tvärs mot övriga världen! Eller Joe Biden med återgång till Paris-avtalet och ambitionen att göra USA klimatneutralt till 2050! Läs mer om skillnaderna mellan de båda på http://climateforlife.se/allt-eller-inget/ OBS! Utsläppssiffrorna för USA i nuläget förskräcker!

Den STORA klimatboven …!

USA är den stora klimatboven!!! Man släpper idag ut mest CO2 per capita, ca 20 ton per person och år! Jfr med Sveriges 10 ton per capita! MEN Sveriges siffror är också på tok för höga! Notera att de stora utsläpparländerna måste radikalt minska sin utsläpp ner mot 1-2 ton CO2 per capita och år för att ”klimatekvationen” skall gå ihop!

USA och Kina …!

På nationsnivå släpper Kina ut mest beroende på folkmängd, men har dock som mål att bli klimatneutrala till 2060 och bryta sin utsläppskurva till senast 2030. USA ligger tvåa i den nationella utsläppsligan, dock utan uttalade mål om minskning. Sett i retroperspektiv och ackumulerat över en period från 1750 har den stora klimatboven USA släppt ut överlägset mest lika med ca 400 miljarder ton med Kina på andra plats med ca 200 miljarder ton!

Tiden rinner ut …!

OBS! Tiden håller på att rinna ut! Atmosfären tål inte mer än ca 1000 miljarder ton CO2 om vi skall kunna begränsa uppvärmningen till väl under 2 grader! USA:s och övriga länders historiska utsläpp innebär att vi endast har knappt halva utsläppsbudgeten kvar! Det stora problemet är att den också är förbrukad om ca 10 år med nuvarande årliga globala utsläpp på ca 35 miljarder ton per år!

Liten klimatskola …!

Utsläppen av CO2 och andra s.k. växthusgaser lägger sig som ett lock runt Jorden och hindrar del av den utgående värmestrålningen att lämna vår atmosfär! Det uppstår en obalans mellan inkommande och utgående energiflöden med global uppvärmning som följd! Merparten av energiöverskottet (ca 90 %) tas upp av världshaven och resten av omgivningsluften. F.n. har den globala medeltemperaturen ökat med drygt 1 grad (uppvärmningen vid polerna är dock 2-3 ggr större). Läs mer om växthuseffekten på http://climateforlife.se/visste-du-att-2/

Figuren visar principen bakom växthuseffekten d.v.s. mer energi tillförs genom solinstrålningen än vad som går ut i form av reflekterande solinstrålning respektive utgående infraröd strålning/ värmestrålning.