Klimat 2020 – Del 2 – Flipp eller Flopp ….?

FLOPP …!

Norge släpper rättigheter för oljeborrning i Arktis! Norska staten prioriterar därmed Mammon före ett drägligt klimat för kommande generationer! En bitter strid för att förhindra detta har pågått sedan 2016 i domstolar på olika nivåer mellan norska ungdomar ”Natur og ungdom” tillsammans med Greenpeace å ena sidan och norska staten å andra sidan. Striden avgjordes slutligen i Norges Högsta Domstol till norska statens fördel! F L O P P !!!