Är det såhär …

Nulägesbild från från Frankrikes största naturliga vattenmagasin ”Lac de Serre-Poncon”! Detta stora vattenmagasin har delvis torkat ut till följd av extrem torka under årets första månader i södra Frankrike!

Klimatet utlyser ”undantagstillstånd” …!

Södra Frankrike befinner sig sedan förra sommaren i en typ av ”klimatiskt undantagstillstånd” vad gäller tillgången på vatten! Frankrikes största naturliga vattenmagasin” ”Lac de Serre-Poncon” har delvis torkat ut! Året hittills har åter präglats av extrem torka i södra Frankrike! Redan har fyra kommuner i området blivit utan ledningsbundet vatten. Invånarna får följaktligen köa för att hämta portabelt vatten från kommunerna! Situationens allvar understryks och förstärks av att president Macron i helgen var på plats och presenterade en nationell katastrofplan för vattenförsörjningen! Den första i sitt slag för Frankrike! Möjligen även för Europa! Är det såhär vi vill ha det?

Macrons plan …!

Enligt Macron har Frankrike att möta en framtid där landet måste klara sig med 40 % mindre vatten än idag redan till 2050. På kort sikt gäller att alla berörda sektorer, framförallt lantbruket, kärnkraften (70 % av elen f.n.) och inte minst de privata hushållen, måste akut ta fram vatten-försörjningsplaner! Det kortsiktiga målet är att vatten förbrukningen skall skära ner med 10 % ”omedelbart”.

De privata hushållen …!

För de privata hushållen, som är lättast att snabbt få igång av de tre sektorer som pekats ut, presenterade Macron ett förslag som innebär att vattentaxorna sänks kraftigt för ”den första kubikmetern”, i praktiken lika med vatten för det allra nödvändigaste såsom för matlagning, tvätt och dusch, medan taxan för all övrig förbrukning höjs kraftigt! Är det såhär vi vill ha det???

Tog i från tårna …!

När Macron presenterade den nationella katastrofplanen var han tydlig med kopplingen till den globala uppvärmningen och den pågående klimatkrisen! Han tog i från tårna och betonade i kraftiga ordalag att forskningen sedan flera år har varit tydlig med sambandet ”den globala uppvärmningen – våra utsläpp av växthusgaser – extrema väderhändelser”! Är det såhär vi vill ha det?

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån av klimatet framtvingade vattenplaner i södra Europa, men icke desto mindre kan DU påverka! Klimatkrisen har varken någon politisk filosofi eller känner några nationsgränser! Varje insparad CO2-molekyl räknas! Genom att sprida budskapet om klimatkrisens redan nu prekära konsekvenser för vattenförsörjningen i södra Europa i dina nätverk kan DU påverka – om än indirekt! Problematiken handlar om att ingen kan göra allt men ALLA kan göra något! Driva opinion är ett första steg! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/