Accelererande havsnivåer…!

All kustnära urbanisering befinner sig i farozonen till följd av accelererande ökning av havsnivåerna!

Går fort …!

Havsnivåerna ökar i allt snabbare takt. Sambandet mellan den globala uppvärmningen och ökande havsnivåer är väl känt. Landisar vid polerna liksom Jordens glaciärer smälter. Det som oroar mest är kanske att det sker snabbare och snabbare. Ser man till statistiken kan man konstatera att ökningen av havsnivån är uppemot 21-24 centimeter dm sedan 1880. MEN notera att hela en tredjedel av denna ökning har skett på de senaste 2-3 decennierna. Alltså en accelererande ökning!

Skenande spiral …!

Orsaken är att vi befinner oss än så länge i en skenande spiral! Vi har trots alla larmsignaler fortsatt att släppa ut växthusgaser i ökande eller oförminskad takt! Dessutom har den ökande temperaturen inneburit ostoppbara förstärkningseffekter som töande permafrost, vilket frigör växthusgaser, och s.k. albedoeffekt lika med uppvärmning till följd av mindre reflexion av inkommande solstrålning från polerna när snötäcke och is försvinner.

Ostoppbart …!

Varken albedoeffekten eller permafrosten kan vi göra något åt, då dessa fenomen handlar om s.k. sekundära effekter till följd av ökande temperaturer. OCH temperaturen kommer att fortsätta att stiga! Det är bara fråga om med hur mycket!

Vår enda chans …!

MEN vi har fortfarande en chans att påverka den negativa utvecklingen genom att drastiskt minska CO2-utsläppen! Världens forskare har sedan ett par år tillbaka i IPCC-rapporter (Intergovernmental Panel of Climate Change) hävdat att vi globalt sett måste halvera CO2-utsläppen varje decennium fram till 2050 för att hålla oss inom en global uppvärmning på under 2 grader! MEN! Oj vad det går trögt! Tiden håller på att rinna ut!

Till alla! Det är hög tid att göra skillnad då vi befinner oss i en skenande spiral!