Årets julklapp …!

Sveriges Regering och samarbetspartierna ger Sverige och världen Årets Julklapp!

Mot klimatmålet …!

Vägen mot Sveriges klimatmål, nollutsläpp till 2045, får bli årets julklapp! Regeringen och samarbetspartierna har stakat ut vägen och påbörjat resan genom den handlingsplan som presenterades i tisdags 17/12! OBS!!! Det fina är att denna handlingsplan måste förnyas vart 4:år oavsett vilka partier som har regeringsmakten i Sverige enligt Klimatlagen från den 1 januari 2018! Efterlevnaden följs upp löpande av Klimatpolitiska rådet! Ambitionen är att Sverige skall bli världens första klimatneutrala välfärdsland! Grattis Sverige och världen! Vid detta förhoppningsfulla tillfälle önskas en riktigt GOD JUL och ett klimatsmart GOTT NYTT ÅR!!!