Århundradets gossen RUDA!

USA och Syrien …!

Av ca 200 FN-länder är det nu endast två länder, Trumps USA och Syrien, som inte stödjer klimatavtalet från Paris 2015. I onsdags i förra veckan meddelade Nicaraguas president Daniel Ortega att nu även Nicaragua stödjer avtalet. Så var dom bara två kvar! Syrien må vara förlåtna med hänsyn till omständigheterna! MEN USA???  Trump har verkligen utmärkt sig som århundradets gossen Ruda! (Gossen Ruda: Ett oroselement, en respektlös individ, företrädesvis en mansperson, som inte riktigt håller sig inom ramarna, som alltid ställer till bråk och som inte spelar enligt reglerna).