Alla inlägg av bo.nilsand@mgtpowersupport.se

Rim och reson för el …!

Ingen verklighetsförankring …!

Det politiska spelet kring hur Sverige skall klara sin del av Paris-avtalet respektive tillfredsställa industrins och transportsektorns behov av ny, grön el saknar helt enkelt verklighetsförankring. Elektrifieringen av industrin i norra Sverige i form av ersättning av kol och koks i ståltillverkningen med grön vätgas, ny el till batteritillverkning och ny el för omställning av transportsektorn kräver uppemot 100 TWh ny el redan till 2030! D.V.S. redan om 8 år!!! Läs mer om industrin i norra Sverige och dess ökade elbehov på http://climateforlife.se/svenskt-stal-biter/! Hemläxa för Sveriges nya regering! Generalplan för el efterlyses!!!

Rim och reson …!

Den politiska hanteringen av elförsörjningen hittills saknar helt rim och reson! Det historiskt sett dramatiskt ökade elbehovet från nuvarande ca 150 TWh till 250-300 TWh på kort tid (2030) hanteras som om det vore en ren blockpolitisk fråga! FEL! Det politiska maktspelet måste snarast brytas upp! Frågan kan inte längre få tillåtas handla om vem som skall ha makten i Sveriges riksdag eller om vilket parti som har den ”bästa” klimat- och energipolitiken! Nota bene! Frågan om Sveriges framtida elförsörjning handlar i mångt och mycket istället om delar av svensk exportindustris överlevnad och framgång på en globalt konkurrensutsatt marknad!

Till Sveriges nye statsminister …!

I samband med regeringstillträdet har DU nämnt nyckelord som samsyn och ödmjukhet inför uppgiften. DU har också lyft fram att vissa framtida tunga frågor såsom anslutningen till Nato och utrikespolitiken är viktiga att hantera partiöverskridande! Snälla! Lägg även till behovet av att snabbt elektrifiera industrin och transportsektorn! Att bara ropa kärnkraft som svar på alla frågor eller som förra regeringen ropa havsbaserad kärnkraft är som att ropa i öknen d.v.s rakt ut i tomheten! Ingen hör er!

Stora krav …!

Den, i historiska mått mätt, extremt snabba utbyggnaden av det svenska elsystemet ställer stora krav på regeringen inklusive dess myndigheter! Man måste ta ledartröjan och genom lämplig reglering skapa stabila förutsättningar för näringslivet så att berörda aktörer är beredda att ta nödvändiga risker, både finansiellt och resursmässigt, för att klara av utbyggnaden av ny nätinfrastruktur respektive ny elproduktion.

Även partipolitiken …!

Även den svenska inrikespolitiken i sin helhet d.v.s., oavsett parti eller block, måste ta sitt ansvar och tona ner retoriken, framförallt vad gäller låsningar kring enskilda kraftslag, som används som tillhygge i debatten, vare sig det nu gäller havsbaserad vindkraft eller kärnkraft . Det politiska etablissemanget måste nu ta sig samman, se sanningen i vitögat och ställa sig frågan: ”Vilka teknologier står till buds för att bygga ut det svenska elsystemet för näringslivets och transportsektorns behov av el till 2030”!

Vi befinner oss i en akut klimatkris och kortsiktig parti- och blockpolitik får inte äventyra levnadsvillkoren för våra barn, barnbarn och kommande generationer!

DU …!

Vad kan DU göra! Det kan tyckas som om DU befinner DIG långt ifrån den politiska maktens korridorer! NEJ! DU kan påverka genom att i dina sociala nätverk ta upp att klimatet inte har en egen filosofi utan handlar om ren vetenskap och att det därför är orimligt att klimatet skall få ge vika för politiskt maktspel! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Solen till elområde 4 …!

OX2 …!

Den börsnoterade, svenska energiutvecklaren inom vind- och solkraft OX2 storsatsar nu på solcellsparker i södra Sverige och elområde 4! Enligt företagets VD Paul Stormoen har OX2 adderat över 600 MW solkraft (effektmässigt som ett medelstort kärnkraftverk, men energimässigt endast ca en åttondel) till sin projektportfölj bara under de senaste 6 månaderna! 600 MW på 6 månader är en bra början! Anm Det man måste komma ihåg i sammanhanget är att solkraften i första hand ger ett energitillskott och att den måste kombineras med olika typer av lagringslösningar för att kunna räknas in som ett effekttillskott, vilket lyckligtvis en hel energivärld är på god väg att lösa! HEJA OX2!

Taxonomin till EU-domstolen …!

Österrike överklagar …!

Regeringen i Österrike överklagar EU-parlamentets beslut från i somras att kärnkraft och naturgas skall räknas som hållbara inom ramen för EU:s s.k. taxonomi. (Anm. EU:s nya riktlinjer för vilka produkter och företag som kan betraktas som hållbara syftar till att vägleda kapital- och finansmarknaderna mot hållbara investeringar). Att kärnkraft och naturgas skall finnas med på denna lista betraktas av flera EU-länder, miljöorganisationer m.fl. som en stor plump i protokollet! Österrike har nu blivit budbärare för missnöjet och ger EU-parlamentet bakläxa!

Klimatet får ge vika …!

Klimatet har tyvärr fått ge vika för kortsiktiga ekonomiska och politiska intressen! Läs mer på http://climateforlife.se/eu-och-taxonomin-sommarens-lagvattenmarke/! Beslutet är dock taget av EU och taxonomin skall träda i kraft den 1 januari 2023. Det torde dock sakna praktisk betydelse då det efter Putins pågående energikrig mot Ukraina och Europa nu är övertydligt att både kärnkraft och naturgas inte kan betraktas som hållbara!

Österrike åberopar …!

Österrike åberopar såväl juridiska som framförallt reella invändningar mot att såväl kärnkraft som naturgas skall ingå i taxonomin. I definitionen av hållbarhet enligt taxonomin står det fritt översatt: ”För att produkter och tjänster skall kunna betraktas som hållbara får de inte vara förknippade med risken för stora miljöproblem vare sig vid användningen eller vid störningar och olyckor”. Österrike menar att varken kärnkraft eller naturgas kan uppfylla denna definition.

Kärnkraften …!

Österrike hävdar att kärnkraften är förknippad med okalkylerbara risker och hänvisar till de tidigare olyckorna i Tjernobyl och Fukushima, men lyfter även fram Putins pågående energikrig och bombningarna av Ukrainas kärnkraftanläggningar där landets största anläggning Zaporizjzja är hårt utsatt. Den har flera gånger blivit av med sin elförsörjning och därmed sin förmåga att kontrollera anläggningens säkerhet!

Naturgasen …!

Att naturgasen inte är hållbar varken vid sin användning (Anm. Naturgas är ju ett fossilt bränsle och genererar CO2 vid förbränning) eller med tanke på olycksrisker och störningar i en känslig infrastruktur är uppenbart inte minst efter det aktuella attentatet mot gasledningarna Nordstream 1 och 2 och Putins skruvande på gaskranarna!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan synas som om DU som enskild individ är långt ifrån händelsernas centrum i detta sammanhang, men DU kan indirekt påverka genom att i dina sociala nätverk ta upp problematiken med att klimatet alltför ofta får ge vika i politiken till förmån för kortsiktiga ekonomiska intressen! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!

Revanschen …!

Självförsörjande och cirkulära …!

Polarbröd har kommit tillbaka efter den stora branden i anläggningen i Älvsbyn i augusti 2020! Deras produkter finns åter på hyllorna! Företaget skall vara fullt tillbaka i Sverige och Norge i slutet av innevarande år , enligt VD Karin Bodin. Alltsedan hon som 11-åring upplevde det radioaktiva molnet från Tjernobyl i norra Sverige sitter hållbarhet och miljö djupt i Karin Bodin, ägare i 5:e generationen! Redan 2014 satsade företaget, via bolaget Polarkraft, på egen vindkraft och är idag självförsörjande på el – med råge! I de nya målen efter återkomsten och revanschen ingår också att man skall bli helt cirkulära d.v.s. jobba med hållbarheten både i leverantörs- och brukarkedjan! HEJA Polarbröd! Läs mer på http://climateforlife.se/polarbrod-ljuset-fran-norr/

Svenska banker finansierar Norges oljehyckleri …!

SEB, Nordea och Swedbank …!

Sedan juli 2020 har SEB, Nordea och Swedbank lånat ut 43 miljarder SEK för att finansiera Norges oljeprospektering i Arktis enligt en undersökning av Fair Finance Guide! Här pratar vi om ett gigantiskt dubbelfel! Dels så spär bankerna på klimatkrisen och dels så bidrar man till att sätta igång en tung industri med mycket stora miljörisker i ett stycke helt orörd natur! På sina hemsidor lyfter bankerna fram sina klimatlöften, men verkligheten är tvärtom! Det handlar istället om att de är klimatsabotörer! SKÄMS!!!

Norges oljehyckleri …!

År 2016 blev Norge det första industrialiserade landet i världen att skriva under Paris-avtalet, som strävar efter att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Samma år (!) öppnade man upp ett helt nytt område i Barents hav/Arktis för prospektering av olja. Ett tiotal internationella fossilbolag fick licenser att borra, bland dem svenska Lundin Energy. Logiken? Den finns inte!

Skyller ifrån sig …!

Alla aktörer alltifrån oljestater, som Norge, till oljebolag, raffinaderier och finansiärer skyller ifrån sig genom att flytta fram ansvaret för klimatutsläppen längre fram i kedjan! Till användarna! ”Så länge det finns en marknad så prospekterar och säljer vi till sista droppen”! ”Om inte vi gör det så tar någon annan vår plats”! Så lyder de tunna officiella argumenten! I själva verket handlar det om ignorans och ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande på bekostnad av levnadsvillkoren för kommande generationer!

Norge, Arktis och oljan …!

För sex år sedan stämde miljöorganisationerna Greenpeace och Natur og Ungdom norska staten. Planerna på att borra efter mer olja i Arktis ansågs bryta mot den norska grundlagens skrivningar om att skydda människor och miljö. Efter att ha förlorat i Norges högsta domstol ligger fallet nu hos Europadomstolen. Sedan man öppnade upp Barents hav för prospektering 2016 har nya oljefält hunnit tillkomma som ”Johan Castberg” (tas i drift nästa år) och ”Wisting”, världens nordligaste oljefält, är på gång (byggbeslut i Stortinget våren 2023)! Området kring ”Wisting”, inte långt från polarisen, kallas ”Norges lilla regnskog” på grund av sin unika biologiska mångfald. Det ligger också nära naturreservatet Björnön där några av världens största fågelkolonier finns och man bland annat kan hitta lunnefågel.

DU …?

Vad kan du göra!? Det kan synas som om att DU är långt från händelsernas centrum! MEN DU är bara ett knapptryck från DIN bank! Mejla och reagera på deras klimatsabotage! DU kan också ta upp bankernas och oljeaktörernas agerande i DINA sociala nätverk – på jobbet, i familjen, i bekantskapskretsen! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Coop med solen och hållbarhet i fokus …!

Sveriges största …!

Coop är på väg att bygga en av Sveriges största solcellsanläggningar i samband med sin nya varuterminal i Eskilstuna. Det handlar om 38000 m2 takyta som skall täckas av 14400 solcellspaneler för 50 % av elbehovet. Anläggningen tas i drift under januari 2023 d.v.s. ett år innan den nya varuterminalen kan tas i drift 2024. OBS! Coop ställer också höga krav på lågt koldioxidavtryck och hållbarhet i leverantörskedjan! Panelerna tillverkas i Norge, Tyskland och USA med en energimix med relativt litet koldioxidavtryck jämfört med t.ex. i Asien och 25 % av kiseln i panelerna är från återvunnet material! HEJA Coop!

Planeten Jorden i fara …!

Tippingpoints …!

Enligt en ny studie publicerad i vetenskapstidskriften Science har planeten Jorden redan med nuvarande globala uppvärmning på 1,1 grader lämnat sitt stabila tillstånd! I detta sammanhang talar man om s.k. tippingpoints d.v.s. då den globala uppvärmningen har nått en sådan nivå att för villkoren på Jorden kritiska eko- och klimatsystem helt enkelt kollapsar av sig själva utan ytterligare utsläpp/uppvärmning. Av 16 st undersökta eko- och klimatsystem är det åtminstone 5 (!) som redan vid 1,1 grader kan ha uppnått sina tippingpoints! Planeten Jorden är i fara!

Arktis och Antarktis …!

Ett konkret exempel är avsmältningen av landisarna i Arktis respektive på Antarktis, vilket i förlängningen skulle innebära havsnivåhöjningar på tiotals meter! Givet kilometertjocka istäcken kommer detta dock inte att ske förrän om ett hundratal år. MEN sett i perspektivet av Jordens ålder på ca 4,5 miljarder år skulle ju ändå detta betyda katastrofala konsekvenser för levnadsvillkoren på Jorden för kommande generationer inom rimligt lång tid!

Korallreven …!

Ett annat exempel i den omedelbara farozonen är utdöendet av världens korallrev till följd av förhöjda vattentemperaturer! OBS! Ca 90 % av energin från obalansen mellan solens instrålning och utgående energi från Jorden i form av värmestrålning och reflexion hamnar i världshaven! Till skillnad från avsmältningen av landisarna vid polerna kan detta visa sig vara ett betydligt snabbare förlopp och i verklig närtid kunna äventyra matförsörjningen för hundratals miljoner människor på i första hand tropiska breddgrader!

Havsströmmarna och permafrosten …!

Bland de eko-och klimatsystem som är i den omedelbara farozonen återfinns också försvagning av de atlantiska havsströmmarna och upptining av permafrosten på norra halvklotet! Försvagning av havsströmmarna berör Golfströmmen, vilket skulle innebära minskad nederbörd i Europa och Nordamerika med allvarliga konsekvenser för jordbruket och matförsörjningen som följd. Upptiningen av permafrosten i sin tur skulle kraftigt boosta den globala uppvärmningen till följd av frigörelse av den mycket potenta växthusgasen metan (ca 80 ggr större växthuseffekt än CO2).

Röd linje …!

Studien visar att redan vid Paris-avtalets undre gräns, 1,5 grader, kan en röd linje ha passerats! Vid denna ökade nivå på uppvärmningen skärper forskarna sin bedömning för de fem utpekade mest hotade eko- och klimatsystemen dramatiskt! Vid nuvarande nivå på 1,1 grader säger man lite vagt att en tippingpoint ”kan ha” passerats medan man med betydligt större säkerhet säger att det är ”sannolikt” vid en ökning till 1,5 grader! Anm. Studiens alarmerande resultat i kombination med FN:s nyligen utfärdade varning (http://climateforlife.se/code-red-fn-varnar-varlden/) att vi är helt ur spår vad gäller att minska våra utsläpp gör situationen dubbelt oroande!

Fler röda linjer …!

Det vetenskapliga faktumet att vi med nuvarande klimatlöften i Paris-avtalet är på väg mot en global uppvärmning på uppemot 3 grader gör det uppenbart att vi med studiens resultat i beaktande går mot fler röda linjer! Enligt forskarna, bl.a. från University of Exeter i England, Stockholm Resilience Center i Sverige och Potsdam Institute i Tyskland, tillkommer ytterligare 5 hotade eko- och klimatsystem vid en uppvärmning större än 1, 5 grader. Vid större än 2 grader tillkommer ytterligare 6 hotade system som bl.a. berör risken att regnskogarna i Amazonas dör ut och förvandlas till savann, att permafrosten på norra halvklotet kan kollapsa helt, att de atlantiska havsströmmarna kan kollapsa helt etc.

SLUTSATS …!

Enligt forskningen är det möjligt att flera av Jordens eko-och klimatsystem redan idag, vid en global uppvärmning på 1,1 grader, kan ha lämnat sitt stabila tillstånd, men sannolikt vid ytterligare uppvärmning till 1,5 grader! Vid nuvarande trend med en global uppvärmning uppemot 3 grader inom detta sekel är det följaktligen en grov underdrift att påstå att planeten Jorden är i fara! Det handlar snarare om att planeten Jorden är HOTAD! Den nya forskningen kring tippingpoints har gett klimatkrisen ett nytt skrämmande ansikte!

VAKNA …!

Nu är det dags att vakna! Det håller inte längre att stoppa huvudet i sanden och fortsätta med ”business as usual” d.v.s. agera som om ingenting har hänt! Alla aktörer alltifrån beslutsfattare på olika nivåer inom politiken och näringslivet till ideella organisationer och enskilda individer måste nu lyfta på huvudet och se sanningen i vitögat!

DU …!

Vad kan DU göra? Det finns tyvärr många rena myter kring att DU som enskild individ skulle ha en begränsad förmåga att kunna bidra till klimatomställningen! Ingenting kunde vara mera fel! I en fri marknad och i en öppen demokrati är det ytterst DU som enskild individ i DIN roll som beslutsfattare, konsument och väljare som bestämmer vilka produkter och tjänster som skall produceras respektive vilken klimatpolitik som skall föras! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Heart Aerospace flyger vidare …!

Framtidens regionala inrikesflyg under snabb utveckling mot eldrift!

Storsatsar …!

Heart Aerospace, en startup för elflyg i Göteborg, lämnar utvecklings- och laboratoriestadiet! Läs mer om tekniken på http://climateforlife.se/flyga-med-el/! Företaget satsar nu på en storskalig fabrik i Göteborg, fullt färdig ca 2028 med över 1000 anställda. Det handlar om två flygplanstyper, ES19 och ES30 för 19 respektive 30 passagerare, inriktade på regional inrikestrafik med flygsträckor upp till 40 mil. Försvarskoncernen SAAB och flygbolaget Air Kanada går in som minoritetsdelägare med en första investering på 5 miljoner USD vardera. Flera flygbolag, såsom amerikanska United Airlines, Finnair och SAS, har hittills tecknat avsiktsförklaringar om köp av plan . OBS! Flygskam är på väg att komma på skam!!!

Code Red! – FN varnar världen …!

Konsekvenserna av fortsatta utsläpp av växthusgaser är här sedan länge!

Helt ur spår …!

Världens länder är helt ur spår vad gäller att begränsa den globala uppvärmningen! För att vi skall klara 1,5-gradersmålet måste ländernas klimatåtaganden enligt Paris-avtalet sjufaldigas jämfört med nuvarande klimatlöften till 2030! Detta framgår av en rapport från WMO (World Meteorological Organization), som publicerades i förra veckan. Det mest uppseendeväckande i rapporten! CO2-utsläppen fortsätter att öka! Trots klimatlöften om årliga minskningar fortsätter vi alltså att öka utsläppen och förvärra klimatkrisen!

Bråttom …

OCH det är bråttom! CO2-halten i atmosfären ökar hela tiden och ligger f.n. på ca 420 ppm, vilket kan jämföras med ca 280 ppm under förindustriell tid! Problemet är att huvuddelen av utsläppen stannar kvar i atmosfären i 100-tals för att inte säga 1000-tals år! Det betyder att även om vi helt teoretiskt skulle upphöra med alla CO2-utsläpp över en natt så skulle den globala uppvärmningen ändå öka utöver den hittills uppmätta uppvärmningen på 1.1 grader!

CO2-budgeten …!

Det fysikaliska faktumet att utsläppen stannar kvar i atmosfären över lång tid innebär också att man kan fastställa en budget, en s.k. CO2-budget, för hur mycket mer vi kan släppa ut! Man kan använda liknelsen med att fylla upp ett badkar. För eller senare rinner det över om man inte stänger tillflödet! Läs mer om de grundläggande mekanismerna på http://climateforlife.se/harda-fakta-om-co2-utslapp/ eller se nedanstående grafik!

Tillflödet till badkaret/CO2-budgeten fortsätter att öka trots att världens samlade vetenskap har kommit fram till att utsläppen måste minska kraftigt varje år fram till 2050!

Verkligheten …

Den aktuella larmrapporten från WMO, producerad av United in Science (ett samarbete mellan ett antal globala klimatorganisationer med koppling till FN), syftar till att visa gapet mellan FN:s klimatmål och verkligheten! Med en, enligt rapporten, fortsatt trend av ökade CO2-utsläpp, 1,2 % ökning jämfört med 2019 (se anm), istället för en kraftig årlig minskning kan konstateras att gapet är ENORMT! Anm. Det relevanta jämförelseåret är 2019 d.v.s. året före ”pandemiåret” 2020 då utsläppen minskade med ca 5 % till följd av globala nedstängningar.

Gapet …!

Enligt FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) måste de globala utsläppen halveras till 2030 med en årlig minskningstakt på 7-8 % och därefter fortsätta på samma sätt med en halvering varje decennium för att nå nollutsläpp till 2050. OBS! Detta är nödvändigt för att vi skall hålla oss inom vår tillgängliga CO2-budget! De årliga minskningarna innebär i sin tur att vi kan begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 grader, men helst till 1,5 grader, under detta sekel! I själva verket sker ju nu en ökning med 1,2 % per år, vilket ger en skillnad på vad som sker och vad som borde ske på nära 10 % per år!!! SLUTSATS! Vi är HELT ur spår!

Just nu är världens länder helt ur spår vad gäller sina klimatåtaganden. Klimatlöftena till 2030 måste skärpas sjufalt för att inte äventyra levnadsvillkoren för kommande generationer!

Frankrike stoppar reklam för fossilt …!

Först i världen …!

Enligt det franska nyhetsorganet Le Figaro blir Frankrike först i världen med att förbjuda reklam för fossila bränslen! Åtgärden ligger inom ramen för landets klimatlag och skall börja gälla f.o.m. 1 januari 2023. Företag som bryter mot förbudet får böter mellan 20000-100000 Euro! Förbudet får anses ligga inom signalpolitikens område, men är icke desto mindre viktigt då det visar det politiska etablissemangets position gentemot fossila bränslen! Fossila bränslen skall fasas ut så snabbt som möjligt! Vive la France! Anm. Om Paris-avtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader eller helst till 1,5 grader skall nås så måste 70-80 % av idag kända tillgångar av fossila bränslen stanna i marken!