Big Oil lämnar Putin …!

BP, Shell och Exxon …!

De privata oljejättarna BP, Shell och Exxon lämnar nu Ryssland. Till följd av både sanktioner och politiskt tryck på hemmaplan har de stora oljejättarna valt/tvingats att sälja av sina investeringar i rysk olja och naturgas. BP sålde sin andel , ca 20 %, i Rosneft för 2 veckor sedan, vilket innebär ekonomiska förluster för BP i form av avskrivningar på 25 miljarder dollar. Shell och Exxon följde snabbt BP:s exempel och gjorde sig också av med sina ryska intressen i både olja och naturgas!

Putin tappar …!

Enligt bedömare, bl.a. Christof Rühl tidigare chefsekonom hos BP och idag expert på Center on Global Energy Policy, betyder Big Oils avsked till Putin inget för Rysslands export på kort sikt, såvida inte västvärlden slutar köpa. MEN på medellång sikt kan avhoppen bli mycket kännbara för Rysslands olje- och gasproduktion. Anm. Sedan Big Oils avhopp har dock både USA och EU beslutat/signalerat att dra ner på köpen från Ryssland.

Kompetens försvinner …!

Med Big Oils avhopp tappar man sina partners sedan årtionden tillbaka. De västliga oljejättarna med sina experter och sin teknologi ligger till stor del bakom att Ryssland idag är en stormakt inom fossila bränslen. Nota bene! Ryssland är världens tredje producent av fossila bränslen motsvarande ca 10 % av världens oljeproduktion och ca 15 % av dess naturgas!