Billigt på HM, Zara m.fl. – NEJ!

Bangladesh betalar….!

Se följande video (tysktalande text!)https://youtu.be/Hha9aG9UWVo. Fråga DIG sedan nästa gång DU handlar på HM, Zara, etc om det är billigt och varför! JO! Textilarbetarna i låglöneländerna betalar med sin hälsa när de tvingas att leva på svältlöner knappt 2 Euros per dag! En svensk praktikantlön för skolungomar ligger uppemot 10 Euro per timme!

Klimatfråga ….!

VAD har detta med klimatomställningen att göra? JO! Det finns inte en chans att dessa länder i likhet med Bangladesh skall kunna klara klimatomställningen på egen hand. Enligt Paris-avtalet skall den rika delen av världen avsätta 100 miljarder dollar per år f.o.m. 2020 för att stödja omställningen till ett fossilfritt samhälle i de fattiga länderna. Pengarna skall komma från FN:s ca 200 länder som undertecknat Parisavtalet, från privatpersoner och företag. HM, Zara och liknande företag har här ett stort ansvar att bidraga och i viss mån kompensera för att man utnyttjar dessa länders prekära situation!

Del 2 av videon …!

Orkar DU, trots skildringen av de miserabla förhållandena, även se del 2 av videon så kommer den här: https://youtu.be/lde_JthXrQ8