Börsbolagen dåliga på HÅLLBARHET! – Inte bra!

Ny undersökning visar …!

Enligt en ny undersökning, med titeln ”Walk the talk”, av Handelshögskolan i Stockholm är storbolagen dåliga på hållbarhet! Det handlar mest om svepande beskrivningar och inga konkreta åtgärder!

Mer talk än walk …!

Enligt studien är det mer ”talk” än ”walk” d.v.s. en stor del av börsbolagen intar positionen ”Business as usual” och ägnar sig istället åt s.k. greenwashing. VW-exemplet och den s.k. avgasskandalen från 2015 visar att denna positionering  dock kan sluta illa ! Läs mer på http://climateforlife.se/greenwashing-kostar/

Katten på råttan …!

Katten på råttan, råttan på repet, repet på slaktaren … osv.  OCH längst ut sitter DU och jag som enskilda individer för att leva upp till klimatomställningen i det vardagliga livet! Just så fungerar det också i marknadsekonomin! Om inte storbolagen ställer om och tar konkret hänsyn till klimatomställningen så gör inte deras leverantörer det heller o.s.v. OCH till syvende och sist sitter DU och jag längst ut på repet utan konkret alternativ till klimatanpassade produkter och tjänster!

Allvarligt läge ….!

Situationen är allvarlig och undersökningen kommer förhoppningsvis att leda till en tankeställare lite högre upp i näringskedjan hos politikerna och regeringen.

Hållbarhetsredovisning otillräcklig …!

Frågan om hållbarhet har i viss mån tacklats på det politiska planet genom att det numera, f.o.m. årsskiftet 2016/2017, föreligger krav på s.k. hållbarhetsredovisning för medelstora och stora företag. Lagen om hållbarhetsredovisning  är uppenbarligen, enligt undersökningen ”Walk the talk”, otillräcklig och mer eller mindre   tandlös!

Det är bara att inse …!

Så länge inte företagen ser konsekvenserna av ett felaktigt handlande, som i VW-fallet, så händer inget! MEN det skall inte behöva gå så långt! Därför måste lagen  om hållbarhetsredovisning kompletteras bl.a. med förebyggande riskanalyser! Detta  BUDSKAP har CFL (Climate for Life) sedan tidigare skickat till: Statrådsberedningen, Näringsdepartement, och Energi-och Miljödepartementet! DOCK hittills utan reaktion och resultat!

 

Enligt forskare från handelshögskolan i Stockholm påstår flera finans- och spelbolag att de arbetar mer med hållbarhet än vad de faktiskt gör. 

Studien ”Walking the talk?” är genomförd tillsammans med Misum (Mistra center for sustainable markets) och granskar hållbarhetskommunikationen hos flera stora bolag på Stockholmsbörsen Large Cap. ”More talk than walk” konstaterar dom.

Flera av bolagens hållbarhetskommunikation består av svepande beskrivningar och otydliga målsättningar. 83 procent av företagen kommunicerar mer generellt kring hållbarhet, istället för att redovisa vad för konkreta åtgärder de vidtagit.