BREAKING NEWS! – Energiuppgörelsen i hamn!

AP_380646700536-1024x734

Idag 10 juni 2016 en stor dag för Sverige!

En majoritet av riksdagens ledamöter kom idag överens om en blocköverskridande energiuppgörelse. Svenska folket och världssamfundet är att gratulera! Sverige skall bli 100 % förnybart till 2040, kärnkraften får vara kvar under överskådlig tid på marknadsmässiga villkor (i praktiken är den , äntligen, bortstädad från det politiska bordet) och vattenkraftens ekonomiska villkor skall stärkas. 5 partier (S, M, C, KD och MP) står bakom uppgörelsen, vilket innebär en betryggande riksdagsmajoritet på 70 %. HEJA SVERIGE! Nu börjar vi kunna leva upp till bilden av ett land som kan tjäna som förebild för hur man tar ett brett politiskt ansvar för klimatomställningen. Att använda alla våra verktyg  d.v.s. kärnkraft, vattenkraft och förnybart (inkl. energieffektivisering) på ett ansvarsfullt sätt är STORT!!!