BREAKING NEWS! – Revolution på vägen!

Nu går det fort…!

(1) ”Made in China”! Sedan 10 månader tillbaka gör den nya biltillverkaren FMC (Future Mobility Corporation) en allvarlig satsning på att bli ett nytt Apple, fast inom elfordonsindustrin. Bakom satsningen står dels nyckelpersoner från etablerad bilindustri (BMW, Daimler och Tesla). internetgiganten Google och framförallt kinesiskt storkapital och den högsta politiska makten i Peking. (2) Norge leder elbilsracet! Förra månaden, januari 2017, var 37 % av nybilsförsäljningen i Norge rena elbilar. Målet att uppnå 100 %  till 2025 räknar man att uppnå utan subventioner, även om försäljning av fossilbilar är förbjudna då i Norge. (3) Elbilsprognos revideras! De nya prognoserna pekar på att var fjärde personbil som säljs i världen 2030 kommer att vara en elbil.