BREXIT – Egoismens seger över förnuftet!

BrexitUKIPposter

Egoismen kan knäcka klimatavtalet!

Kolla bilden! Den användes flitigt  under Brexit-kampanjen! Bilden visar migranter från krigets Syrien! Kopplingen till klimatavtalet? JO! I grund och botten är flyktingströmmarna från Syrien delvis en konsekvens av utbredd torka på landsbygden i Syrien under åren 2006-2010. Konsekvensen blev en massiv inflyttning till städerna,  som i sin tur utlöste ett nu 5-årigt inbördeskrig. Om egoismen (britterna lämnar EU och försvagar indirekt EU:s position i klimatfrågan) får fortsätta att breda ut sig är dagens flyktingströmmar bara en västanfläkt i förhållande till de folkförflyttningar som blir nödvändiga om den globala uppvärmningen inte kan hejdas! OBS! Regeringen Löfven och Vattenfall är också inne på egoismens villospår med brunkolet i Tyskland! SENSMORAL! Gemensamma problem kan inte lösas med egoism!