Climate for life påminner …!

Earth Day 2021 …!

Idag uppmärksammar vi Earth Day, en dag för eftertanke och en påminnelse om att planeten Jordens resurser inte kan tas för givna! Utvecklingen hittills tyder tyvärr på motsatsen! Vår nuvarande konsumtionsnivå överstiger Jordens resurser flera gånger (i Sverige 4 ggr), biodiversiteten hotas (allt fler arter bland växter och djur är utrotningshotade), den globala uppvärmningen hotar levnadsvillkoren för kommande generationer (med nuvarande utsläppsnivåer av CO2 är vi på väg mot en ökning av Jordens medeltemperatur med 3-4 grader d.v.s långt över den planetära gräns på 1,5-2 grader som satts upp i Paris-avtalet)! Tänk på att planeten Jorden är allas vårt gemensamma hem och att alla måste dra sitt strå till stacken för att vända utvecklingen!