Det STORA busskriget …!

Elbussar på rad hos den kinesiska elfordonstillverkaren BYD, som tillverkade ca 120000 elfordon under 2017.

Kina vinner …!

Kina har av främst urbana miljöskäl, luftföroreningar i städerna, tvingats att ersätta dieselbussar med elbussar och vinner därmed det stora busskriget. Kinas satsningar har gett en boost till elbussar i världshandeln. Redan idag 2019 har elbussar mer än 50 %:s marknadsandel  tack vare Kina. Den kinesiska numerären av elbussar är enorm. Fram till i slutet på 2018 hade Kina producerat 421000 (!) elbussar. Som en jämförelse kan noteras att motsvarande siffra i USA var ca 300! Segern i busskriget är också en seger för industriell tillväxt baserat på förnybart!

Hård styrning …!

Satsningarna i Kina är hårt politiskt styrda både genom subventioner och direktiv. Ett exempel är staden Shenzen. Staden, med 13 miljoner invånare, beslutade för några år sedan att alla dieselbussar skulle bytas ut asap till rena elbussar. Med god hjälp av generösa statliga subventioner var skiftet genomfört redan 2017.  På Shenzens gator rullar nu ca 16000 (!) elbussar.

Alla stora städer …!

För att ytterligare förstärka övergången till elbussar har det överordnade kommunistpartiet i Peking krävt att  alla större kinesiska städer skall sätta en deadline för då dieselbussarna skall vara borta. I över 30 kinesiska städer planerar man nu för att detta skall detta vara gjort redan 2020! Man kan bildligt talat påstå att Kina sopar banan med sina konkurrenter på världs-marknaden vad gäller tillverkning av elbussar.

Oljeersättning …!

Ett remarkabelt bevis på detta kan utläsas av den statistik som görs av den amerikanska analysfirman BNEF (Bloomberg New Energy Finance).   BNEF har undesökt  hur mycket  dieselolja och bensin som dagens elfordon alla kategorier ersätter. Dom har kommit fram till att det rör sig om ca 350000 fat (1 fat = 150 l olja) per dygn. Obs!  detta är i och för sig ganska blygsamt med tanke på att oljeindustrin pumpar upp ca 100 miljoner fat per dygn. MEN det remarkabla är att av denna ersatta mängd kan 3/4 härledas till elbussar. Av dessa bussar rullar  99 %  i Kina!

350000 fat olja per dygn på skrothögen 2019 tack vare kinesiska elbussar!