ELBILEN! – Holland går före!

ladesaeulen-elektroautos

Holland sätter tonen?!

I det holländska parlamentets underhus passerade i förra veckan  en motion om att alla nybilar f.o.m. 2025 skall vara renodlade elbilar. I ett globalt perspektiv är Holland näst störst (Norge störst) där ca 10 % av nybilsmarknaden är elbilar. Av dessa är dock de flesta hybrider varav ca 1/3 är Mitsubishi-SUV:ar (Mitsubishi Outlander). Endast en liten del, ca 5 % är rena elbilar,  i huvudsak av fabrikatet Tesla. Om motionen även passerar senaten så innebär det att alla nybilar i Holland f.o.m. 2025 måste vara rena elbilar. Indien, Norge och Tyskland är också inne på  att lagstifta.  I Sverige har konverteringen av transportsektorn tyvärr hamnat i långbänk! Sedan Alliansregeringen tog fram sitt förslag 2013/2014, d.v.s. att 80 % av transportsektorn skall bli fossilfri till 2030, har inte mycket hänt på det politiska planet! Läs mer om detta på  http://climateforlife.se/mr-bond-till-asa-romson-tips-nr-6/.