EU förbjuder bensin och diesel …!

Från 2035 …!

I torsdags i förra veckan klubbade EU-parlamentet inkl. dess ministerråd en lagtext, som innebär att inga nya bensin- och dieselbilar får tillverkas inom EU f.o.m. 2035! Beslutet kan ses som ett led i att uppnå EU:s klimatmål ”Fit for 55” d.v.s. att minska CO2-utsläppen med 55 % jämfört med 1990 års nivå till 2030. Uppfyllelsen av det kommande förbudet skall följas upp vid två kontrollstationer – 2025 och 2030. ”Ett historiskt beslut”, säger Pascal Canfin från Frankrike, föredragande och talesperson för klimatomställningen inom EU-parlamentet. Elbilsracet fortsätter!