EU höjer insatserna …!

Nytt mål …!

EU-kommissionen har föreslagit ett nytt klimatmål lika med 90 %:s minskning av utsläppen till 2040 jämfört med 1990 års nivå. Det nya målet kompletterar EU:s nuvarande klimatpaket ”Fit for 55”, som innebär en minskning av utsläppen med minst 55 % till 2030. EU har ambitionen att gå före genom att Europa skall bli världens första klimatneutrala kontinent till 2050. Tillsammans med 2030-målet bedömer EU:s vetenskapliga råd ”European Scientific Advisory Board on Climate Change” att EU ligger någorlunda i fas med FN.s mål att begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 grader men helst till 1,5 grader! HEJA EU!

Till ”verkstad” …!

Vägen till ”verkstad” kan dock ta tid! Precis som för 2030-målet skall det nya målet till 2040 först röstas igenom av medlemsländerna i EU-parlamentet. Detta kommer inte att ske förrän EU-valet har skett i juni. Därefter skall ett nytt klimatpaket tas fram med prioriterade åtgärder. Först när detta har förhandlats i berörda instanser och beslutats i EU-parlamentet kan det bli konkret och tillämpas! OBS! Processen måste ha sin gång, men att det är bråttom är dagens understatement! Varje ny CO2-molekyl i atmosfären stannar kvar i hundratals år och påverkar den globala uppvärmningen! Kolbudgeten för vad atmosfären tål håller redan på att rinna ut!

Prioriterade åtgärder …!

Redan nu har dock analyserna i det vetenskapliga rådet kring angelägna åtgärder läckt ut! En av de mest angelägna åtgärderna är att elproduktionen skall göras helt fossilfri till 2040, huvudsakligen baserat på förnybara alternativ. Kvarvarande fossila bränslen efter 2040 får endast gå till flyg och sjöfart. Vidare skall hela gasinfrastrukturen ställas om för e-bränslen och vätgas. Energieffektivisering och cirkularitet i konsumtionen kommer också att vara viktiga ingredienser liksom koldioxidinfångning (CCS) och en begränsad andel små modulära reaktorer.

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån att påverka EU:s klimatmål, men så är icke fallet! Nota bene! De politiska målen kan aldrig infrias om inte DU som konsument, yrkesutövare eller väljare är med på tåget som en ClimateDoer och förebild i klimatomställningen. Det första testet blir nu i juni i samband med EU-valet! DÅ blir det viktigt att rösta på något av de partier som tar klimatomställningen på allvar! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/