EU låser INTE in kolet…!

EU:s kolländer fortsätter med kolet trots bidrag från EU för regional utveckling för omställningen till förnybart!

Inte konsekventa …!

EU lämnar stöd till förnyelsebar energi till EU:s kolländer utan motkrav på minskad kolanvändning! Enligt en undersökning av miljöorganisationerna Climate Action Europe, CAN och Sandbag fortsätter ett tio-tal  av EU:s  21 kolländer med kolet enligt de energi- och klimatplaner som lämnats in till EU under våren! Att inte ställa motkrav är en MYCKET dålig strategi från EU:s sida i synnerhet som policyn  är att EU:s kolländer skall vara kolfria till 2030. De största syndarna bland kolländerna är Tyskland, Rumänien, Bulgarien, Grekland och Tjeckien. Miljöorganisationerna lobbar nu hårt för att EU skall bli mer konsekvent i sin energi- och klimatpolicy! Dom har ju valresultatet i ryggen! HEJA!