Fångar CO2 med MAJS!

Illinois i USA…!

Under april togs världens största anläggning för koldioxidinfångning (CCS = Carbon Capture System) i drift i Illinois i USA. Det unika  med anläggningen är att det handlar om s.k. bio-CCS d.v.s. man använder biobaserat bränsle i processen. I det här fallet tillverkas etanol baserat på majs som bränsleråvara. Processen ger CO2 som restprodukt som ”fångas in”!

CO2-halten minskar….!

CO2 från processen  leds i rörledningar till förvaring i berggrunden på ca 2 km:s djup. Genom att CO2 tas från atmosfären (fotosyntesen) när majsodlingen växer och sedan tas om hand och lagras i bergrunden blir nettoresultatet att CO2-halten i atmosfären minskar. D.V.S. raka motsatsen till då fossila bränslen tas från bergrunden, släpps ut i atmosfären och ökar CO2-halten!

Memo till DIG…!

NOTERA att bio-CCS har pekats ut av FN som en nödvändig metod för att vi skall klara 2-graders-målet i Paris-avtalet!!! Det behövs massor av goda exempel! OCH goda krafter som DU och jag! Hittills är vi inne på en farlig väg (mot 4 grader)! Kolla!