Frankrike går före …!

Den fossila bilreklamen i Frankrike blir hädanefter precis som för tobaks- och spritreklam försedd med bitext av innebörden ”kan användas på egen risk”!

Nya klimatrestriktioner …!

F.o.m. mars i år inför Frankrike nya restriktioner vad gäller reklam för fossilbilar! All reklam i tidningar, TV, på sociala medier etc måste också innehålla information om miljövänligare alternativ till fossilbilen! T.ex. uppmaningar till att cykla, gå, använda kollektiva transportmedel etc! Hashtaggen ”#SeDeplacerMoinsPolluer” (”lämna bilen och minska utsläppen”) måste alltid vara med i bilreklamen plus någon ytterligare standardiserad uppmaning till klimatvänligare persontransport. Företag som bryter mot de nya restriktionerna kan få böter upp till 500000 SEK! Dessutom blir reklam för tyngre fossilbilar, som SUV-modeller, helt förbjudet f.o.m. 2028! HEJA Frankrike! Vive la France!