Frihetsenergi …!!!

Vindkraften hastar …!

Inte minst den djupt tragiska utvecklingen i Ukraina till följd av Rysslands rättsvidriga angreppskrig visar tydligt behovet av att så snabbt som möjligt frikoppla sig från fossilbaserade energimarknader vare sig det gäller naturgas, olja eller kol. Angriparen Ryssland är en stor exportör av energi till europeiska energimarknader, framförallt av olja och naturgas, men även av kärnbränsle (bl.a. till svenska kärnkraftverk). Allt talar också för att Ryssland även kan komma att använda energivapnet för att svara på västvärldens sanktioner! För Sveriges del är det framförallt havsbaserad vindkraft som ligger i korten för att skapa frihetsenergi!

Inte bara geopolitik …!

OCH det är inte bara geopolitiska faktorer som trycker på! Industrin med utveckling av fossilfri stålproduktion i spetsen har flyttat fram sina positioner och kräver uppemot 100 TWh ökning av elproduktionen redan till 2030 d.v.s. lika med en historiskt snabb 70%-ig ökning av Sveriges nuvarande elförbrukning på ca 150 TWh! Läs mer på http://climateforlife.se/svenska-stalet-biter/

Enda möjligheten …!

Enda realistiska möjligheten att snabbt få till stånd både en frigörelse från en nyckfull exportör av klimatförstörande energi som Ryssland och att tillgodose svensk industris dramatiskt ökade efterfrågan på fossilfri el är med hjälp av havsbaserad vindkraft. Havsbaserad vindkraft har alla vinnarkorten på sin sida – (1) Ekonomin, (2) Storskaligheten och (3) Snabbheten!

Politiken agerar …!

Den svenska politiken har tagit sitt ansvar i sammanhanget bl.a. genom att via Regeringen ge Havs- och Vattenmyndigheten i uppdrag att ta fram s.k. havsplaner för vindkraften. Än så länge har havsplaner på 20-30 TWh (februari 2022) presenterats och ytterligare 90 TWh ligger i korten för att kunna presenteras om drygt 1 år.

Snabbare handläggning …!

Vidare har två olika utredningar initierats för att snabba upp de långdragna tillståndsprocesserna i samband med nya vindkraftparker! Dels handlar det om att se över den rent administrativa handläggningen vid tillståndsprövningen, bl.a. det s.k. kommunala vetot! Dels handlar det om att se över möjligheten att ge berörda kommuner en ekonomisk kompensation för att öka motivationen och därmed få ner antalet överklaganden!