G7 SÄTTER TONEN fossilt skall bort!

G7 drar i nödbromsen överraskar alla!

USA, Tyskland och Frankrike genom Obama, Angela Merkel och Francoise Hollande drev på hårt i klimatfrågan på  senaste G7 mötet på Schloss Elmau i Bayerska alperna den gångna helgen. Koldioxidutsläppen från kol, olja och naturgas skall minskas med 70%  till 2050 från 2010 års nivå och vara helt borta till sekelskiftet. Varför är detta överraskande? Jo, bland de sju finns ju även Japan och Kanada som hittills har bromsat! Att USA är med på båten är också mycket positivt och i viss mån överraskande! USA släpper ut näst mest efter Kina. Räknat per capita är man dock den överlägset största utsläpparen. USA är dessutom en stor kolexportör! THANKS OBAMA!!! NU drar G7 i nödbromsen ,vilket inte är en dag för tidigt!! Kolla!

Global uppvärmning 12000 år

Stor betydelse inför  Paris-förhandlingarna i december!

G7- länderna svarar ungefär för ca 30% av den globala förbrukningen av fossila bränslen och utgör således en stor påtryckare på övriga länder inför FN/IPCC och COP21 i Paris senare i år. FN-mötet i Paris syftar ju till att ersätta ett för närvarande haltande Kyoto-avtal med ett mellan alla FN:s alla 195 stater multilateralt  avvecklinsavtal för koldioxidutsläppen.

Mötet i Paris är sista chansen!

NOTERA att på detta möte är alla regeringschefer samlade och att mötet är sista chansen på lång tid att få till ett heltäckande avtal. Regeringscheferna har hittills endas deltagit ungefär vart 5:e år på dessa FN-möten. Senaste gången var i Köpenhamn på COP 15 i december 2009. Köpenhamnsmötet blev tyvärr en flopp. Sedan dess har koldioxidutsläppen ökat varje år med mellan 1-2 %!

Varför håller inte detta längre!

För att vi inte skall överskrida 2-gradersmålet har vi en CO2-budget på 1000 miljarder ton att hålla oss till. Hittills de senaste 50 åren har vi förbrukat hälften av denna budget. Med nuvarande takt på 35 miljarder ton har vi uppnått taket till 2030. Då är vi på väg mot en galopperande global uppvärmning långt över gränsen 2 grader. De senaste 50 årens CO2-utsläpp har resulterat i en uppvärmning på ca 1 grad. Med den här takten är vi på väg mot 4-6 grader. Kurvan måste  brytas ASAP. DÄRFÖR är senaste helgens överenskommelse mellan G7-länderna så viktig!