Gamla gruvor blir heta …!

Ny kombo ”sol vind och vatten” …!

Det svenska utvecklingsföretaget Mine Storage har hittat en ny kombination av de förnyelsebara alternativen sol-, vind- och vattenkraft genom att utnyttja gamla, nedlagda gruvor! Konceptet handlar om energilagring för att balansera under- och överskott i de framtida elsystemen med allt större inslag av variabel sol- och vindkraft! Man använder sig av en nästan 100 år gammal teknik i form av s.k. pumpkraftverk där vatten, vid överskott på sol och vind, pumpas respektive släpps, vid underskott på sol och vind, genom turbiner , mellan vattenmagasin på olika nivåer.

Det nya …!

Det nya och revolutionerande i Mine Storage:s lösning är att de använder nedlagda gruvor för installation av pumpkraftverk d.v.s en teknologi där vatten pumpas/släpps via turbiner mellan ett högre och lägre vattenmagasin. Det övre vattenmagasinet kan vara en ofta förekommande s.k. gruvsjö medan det lägre är delar av tunnelsystemet. Med hänsyn till den kraftiga utbyggnaden av sol- och vindkraft worldwide i kombination med att det finns 500000-1000000 (!) nedlagda gruvor världen över bedöms marknadspotentialen vara enorm!

Partnerskap …!

Mine Storage har erhållit finansiellt stöd av statens innovationsmyndighet Vinnova och utvecklingen utförs i partnerskap med gruvbolaget Boliden, energibolaget Mälarenergi och pump- och turbintillverkaren tyska Voith. HEJA!!!