Heja G7! – Goda nyheter …!

Stor bukett …!

På G7-ländernas möte i Berlin i slutet på förra veckan presenterades en stor bukett med goda nyheter! G7, lika med USA, Kanada, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien, enades om att göra elförsörjningen CO2-fri till senast 2035. ( Anm. Utfasning av kolkraften till 2030 fanns med i det första förslaget till slutdokument, men ströks tyvärr på begäran av USA och Japan). OBS! Ramen i överenskommelsen utesluter också kraftverk baserade på naturgas, vilket får anses vara en radikal omsvängning i den hittills förda politiken vad gäller naturgas.

Dessutom …!

Dessutom kom man överens om (1) att fossila drivmedel för transportsektorn till övervägande del skall fasas ut till senast 2030, (2) att subventioner till fossilindustrin skall fasas ut till 2025, (3) att finansiering av fossilprojekt i andra länder skall fasas ut redan i år 2022 och (4) att trots kriget i Ukraina och diskuterade/beslutade begränsningar av importen av fossila bränslen från Ryssland så skall FN:s temperaturmål 1,5 grader innehållas , vilket i praktiken betyder en kraftig satsning på förnybara energikällor! HEJA G7!!!

G7 sätter tonen för övriga världen vad gäller ett snarast stopp på fossila bränslen! Anm. Med på konferensen i Berlin var även företrädare för Indonesien, som för närvarande håller ordförandeskapet för det ännu större ekonomiska kollektivet G20, d.v.s. ett kollektiv som innehåller både industri- och utvecklingsländer!