I USA – Unik klimatdom …!

Fru Justitia igen…!

I delstaten Montana i USA avkunnades nyligen (augusti) en unik klimatdom mot den republikanska delstatsregeringen till förmån för de unga! Målet handlade om de ungas konstitutionella rätt till hälsa och miljö i en framtid hotad av klimatförändringarna. De unga, 16 ungdomar i en ålder av 5-22 år, företräddes av den ideella advokatfirman ”Our Childrens Trust”. Dess talesperson Julia Olsson konstaterar: För första gången i USA:s historia har en domstol i dag fattat beslut i ett mål om att regeringen kränkt barns konstitutionella rättigheter genom lagar och åtgärder som främjar fossila bränslen, ignorerar klimatförändringarna och utsätter unga människor för oproportionerligt stora risker.

Domen …!

En avgörande omständighet för att domen utföll till förmån för de unga är skrivningarna i Montanas miljölagstiftning! I den framgår det uttryckligen att dess tillståndsgivande myndigheter FÖRBJUDS att ta hänsyn till klimateffekterna när man handlägger tillståndsärenden där olje-, gas- och kolbolags produktion skall avgöras! HALLÅ! Vilken planet lever man på i Montana???

Aurora …!

I Sverige pågår just nu ett parallellfall där ungdomar har stämt svenska staten för att man inte gör tillräckligt för att uppnå klimatmålen och därmed trygga deras framtid! Läs mer på http://climateforlife.se/aurora-malet-gar-vidare/! Regeringen företräds i detta fall av justitiekanslern, som i sitt yttrande nyligen avvisade ungdomarnas klagan! Möjligen något lättvindigt! Han hänvisade till att maktdelningsprincipen i Sverige ger domstolar begränsad rätt att bestämma över Riksdag och Regering. MEN justitiekanslern förefaller osäker kring denna princip!

Till HD …!

Han rekommenderar därför ungdomarna att gå vidare till HD för prövning av den aktuella maktdelningsprincipen innan själva sakfrågan tas upp i domstolarna! Justitiekanslern förefaller ha gjort bedömningen att Sveriges författning sannolikt inte är rimlig i denna fråga och i detta sammanhang! OBS! I liknande mål i Tyskland, Frankrike, Belgien och Nederländerna har ungdomarna fått rätt!

Reflexion …!

OBS! Det finns bara två vägar som ungdomar kan gå för att påverka klimatet! Aktivism eller juridiken! Skälet är enkelt! Ungdomar har i regel varken maktpositioner eller andra plattformar för att direkt påverka samhällsutvecklingen! De har självfallet alla skäl i världen att rädda planeten Jorden från att hamna i kaos! Det handlar om ren självbevarelsedrift! Nota bene! Vuxenvärlden har hittills under decennier misslyckats med att stoppa den globala uppvärmningen! Den bara fortsätter!

DU …!

Vad kan DU göra! Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån både juridiken och ungdomarnas aktivism, men så är icke fallet! Många av oss har både barn och barnbarn! Så sprid budskapet att ungdomarna bara har två vägar till att påverka – aktivism och juridiken! Bli inte indignerad om DU skulle råka komma i vägen för deras aktivism utan visa snarare förståelse! Det gäller ju kommande generationers framtid! Bli istället en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Vill DU veta mer om hur DU blir en ClimateDoer gå in på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!