IEA ger ros och ris …!

IEA levererar viktiga inspel till FN:s klimatmöte COP28 senare i år!

IEA rosar …!

Det internationella energirådet IEA (International Energy Agency) har uppdaterat sin rapport från 2021! Den stora positiva nyheten i den uppdaterade rapporten är enligt IEA-chefen Fatih Birol att investeringarna i förnybar energi, elbilar och batteriutveckling har ökat med 40 % sedan 2021! Enligt Birol är detta en häpnadsväckande utveckling! Han ser nu ljuset i tunneln! Fortsätter denna utveckling, menar han, så ligger vi i linje med Paris-avtalets 1,5-gradersmål! MEN allt hänger på att det fossila stoppas! NU!!!

IEA risar …!

I förra rapporten (http://climateforlife.se/iea-kraver-stopp/) från 2021 varnade IEA för att det fossila måste stanna i marken! I den uppdaterade utgåvan skärper IEA tonen! Nu handlar det inte bara om att nyexploateringen måste stoppas utan även om att pågående utvinningsprojekt måste avbrytas! IEA-chefen dundrar vidare och hävdar att detta inte kan ske utan politiska regleringar. En minskad efterfrågan via marknadskrafterna till följd av den gröna omställningen räcker helt enkelt inte till! Detta är, trots de positiva signalerna om det förnybara, den uppdaterade IEA-rapportens viktigaste medskick till COP28 och politiken inför det stundande klimatmötet i Dubai i början på december!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att du befinner dig långt ifrån FN:s stundande klimatmöte COP28, men så är icke fallet! Mötets resultat berör alla människor på planeten Jorden! Det handlar bl.a. om att världens länder skall förnya sina klimatlöften. Att omsätta klimatlöftena i praktiken, d.v.s. att stoppa det fossila och satsa på det förnybara, är den stora utmaningen, vilket är vad IEA:s inspel handlar om! Genom att följa rapporteringen från COP28 den 30/11-12/12 senare i år så utökar DU din kunskapsplattform som en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!