IMORGON! Nej till Black Friday …!

Säg NEJ …!

Säg NEJ till ”Black Friday” och överkonsumtion!TIPSET är istället att gå på de fem R:en! Refuse! Reduce! Reuse! Recycle! Rot! Tillämpa denna strategi inte bara på fredag den 24 november utan mer som ett pågående mantra i vardagen! Anm. ”Black Friday” är i praktiken en helt onödig import från USA och grundar sig på att det har blivit en klämdag dagen efter helgdagen ”Thanksgiving”. Handeln har då sett sin chans att locka lediga amerikaner till affärerna! Säg NEJ! Låt istället årets ”Black Friday” bli startpunkten för DIN resa som en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/