Johan Rockström varnar!

Arktis i sommarläge!

Professor Johan Rockström, Stockholm Resilience Center, och hans kollegor inom klimatvetenskapen är i chock! Samtidigt som han och hans kollegor presenterade sin rapport om s.k. ”tipping points” (gränser avseende klimat, polarisar, minskning av mångfald inom djur och natur etc som ej får överskridas) för Arktiska rådet i december 2016 kom nyheten att Arktis är 20 grader varmare än normalt! Havsisarna i Arktis minskar normalt sett fram till september för att sedan växa till sig igen. MEN i år har Arktis fastnat i ett sommarläge! Klimatvetenskapen är mycket konfunderad och har i nuläget egentligen ingen förklaring. Johan Rockström säger att det är den skarpaste varning som planeten Jorden har utfärdat till oss hittills!

Globala uppvärmningen mot ”tipping point”!

Vi är faktiskt på god väg mot en ”tipping point” vad gäller den globala uppvärmningen till följd av våra växthusgasutsläpp. Vi har  sedan industtrialismens genombrott för ca hundra år sedan redan ökat medeltemperaturen med ca 1 grad efter det att temperaturen varit stabil sedan förra istiden för 12000 år sedan. Enligt vetenskapen ligger denna ”tipping point” för Jordens medeltemperatur på 1,5-2 grader, en yttersta gräns som också ligger till grund för de överenskommelser som FN:s ca 200 länder gjorde i samband med det s.k. Parisavtalet i  december 2015.

Vetenskapens dom är hård!

Läget är mycket allvarligt! I princip skulle det enligt Rockström och hans kollegor behövas ett program liknande det tidigare Apolloprogrammet i USA d.v.s. då dåvarande president Kennedy beslutade att i stort sett från noll sätta den första människan på månen inom 10 år. Rockström menar att Parisavtalet och gränsen 1,5-2 grader måste vara överordnat allt annat. Tillväxt och ekonomi måste alltså komma i andra hand. Miljöfrågan borde nu på allvar få samma tyngd som terror, krig och kärnvapen-hantering!

Oändligt gap!

En sådan resa måste av nödvändighet börja hos politikerna! Just nu kan man konstatera att det tyvärr föreligger ett oändligt gap mellan vetenskapen och politikerna. Rockström säger att världen behöver en ”carbon roadmap”  d.v.s.  liknande ett Apolloprogram, dock inte med tidsperspektivet 10 år utan fram till 2050-2060 då världen måste vara fossilfri! Just nu är planeten Jorden, allas vårt gemensamma hem, ”on fire” !!!