Kan vi lita på dom?

Sveriges riksdag

Riksdagsledamöter likgiltiga …!

Efter de senaste veckornas debatt i traditionella media som Expressen, Aftonbladet, GP etc om svenska folkets flygvanor och därmed CO2-utsläpp har SvD frågat samtliga 349 riksdagsledamöter om det är ”okej” att öka sitt flygande! Endast 170 har svarat! Svårt att tolka svarsfrekvensen, men med tanke på frågans aktualitet både medialt och ur ett klimatperspektiv ligger det när till hands att tolka det som likgiltighet!

Mest anmärkningsvärt …!

Det mest anmärkningsvärda är dock att 6 av 10 av de 170 ledamöter som har svarat tycker att det är ”okej”.  2 av 10 svarar ”okej” helt utan reservationer (!!!) medan resten som har svarat  ”okej” lägger till förbehållet ”förutsatt ökning av inblandning av biobränsle”!

Johan Rocksröm dissar …!

Vår främste och internationellt erkände klimatforskare, Johan Rockström på Stockholm Resilience Center, säger att biobränsle inte är tillräckligt! Citat Johan Rockström: Om vi skall ha en chans att klara FN:s 2-graders-mål så räcker det inte att förlita sig på enbart biobränsle. Framåt finns bara en lösning: att kombinera minskad flygning med teknologiutveckling!

Flyget i perspektiv…!

För närvarande svarar flyget för ca 3 % av världens CO2-utsläpp (1,5 miljarder ton CO2-ekv per år lika med ca 30 ggr mer än Sveriges totala utsläpp alla kategorier). OCH antalet flygresor ökar snabbt. Antalet flygresenärer från Arlanda t.ex. har ökat från 16 miljoner resenärer 2010 till 26 miljoner resenärer 2017.  OBS! Svenskarnas flygresor, både inrikes och utrikes, ger lika stora utsläpp som all bilkörning i Sverige! Flyget är alltså ingen marginell företeelse ur ett klimatperspektiv!

Likgiltiga …???

En fri tolkning av riksdagsledamöternas  reaktion på Svenska Dagbladets fråga är att det i grund och botten handlar om att försvara sitt riksdagsmandat. Ingen vill gå emot det politiskt korrekta (åtminstone inte under ett valår) och införa inskränkningar i den potentiella väljarkårens flygande.

2-gradersmålet …!

Faktum är dock att vi västvärlden måste minska våra CO2-utsläpp radikalt med hänsyn till 2-gradersmålet i Paris-avtalet! Notera att Sveriges långsiktiga klimatmål är att bli koldioxidneutralt till 2045! Överfört till ett individuellt perspektiv innebär det att vi i Sverige skall gå från idag ca 8 ton CO2 per capita och år till 1-2 ton per capita och år till 2045. Ett HETT tips är att detta av nödvändighet kommer att innebära förändringar även på det personliga planet inklusive flygresor!

WWF om framtiden …!

Följande  bild från WWF sätter den globala uppvärmningen i perspektiv!

Apropå att flyga kan Shoran Esmailians, kulturredaktionen i SDS den 12 februari, tänkvärda ord citeras: Det är ingen rättighet att flyga. Det är inte hållbart, inte ballt, inte fritt – det är frihet på bekostnad av andra människors liv!

Om vi ska ha en chans att klara FN:s 2-gradersmål så räcker det inte att förlita sig på enbart biobränsle. Framåt finns bara en lösning: att kombinera minskat flygande med teknologiutveckling, säger miljöprofessor Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Center, till SvD.