Klimatets våta dröm …!

Det relativt nykomponerade (2020) företaget bestående av japanska Hitachi och schweiziska ABB det s.k. Hitachi ABB Power Grids har tagit en order på en kraftlänk för högspänd likström (HVDC), som kan bli första steget i ett kraftutbyte mellan tre kontinenter baserat på sol, vind och vatten!

Startskottet …?

Startskottet för klimatomställningens våta dröm? Att koppla ihop Afrikas och Mellanösterns sol med Europas vatten och vind! Det kan nu bli verklighet! I början på oktober togs första steget i en sådan möjlig utveckling! Företaget Hitachi ABB Power Grids landade då en order på en 135 mil lång kraftlänk för högspänd likström (HVDC) mellan Saudiarabien och Egypten. Kraftlänken skall stå klar 2025. Den skall till en början användas för utbyte av framtida förnyelsebar kraft mellan dessa båda länder. Den aktuella kraftlänken blir världens första interkontinentala kraftlänk och kan ses som startskottet på en storskalig satsning på förnyelsebar energi i regionen! I den bästa av världar kan den också ses som första steget i en kraftlänk mellan ”Nord”, ”Öst” och ”Syd” där sol, vind och vatten balanseras mellan tre kontinenter! Klimatets våta dröm!!!