LEGO går före …!

Legos nya ”gröna” legobitar!

Sockerrör istf olja …!

Leksakstillverkaren Lego har meddelat att man byter till sockerrörsbaserad plast istället för oljebaserad! Omställningen gäller legobitarna och alla plastförpackningar. Bytet skall ske till  100 % till 2030. Första steget är taget och innebär att 1-2 % av oljebaserad plast ersätts med sockerrörsbaserad dito! De nya legobitana kommer också att vara återvinningsbara ett flertal gånger!

Varför …?

Lego som i praktiken är ett plastföretag och därmed oljebaserat till stor del inser att den allmänna opinionen kommer att gå emot oljebaserad plast! Av världens oljeproduktion går visserligen ”bara” en liten del till plast lika med 5 %. MEN i Legos perspektiv är man ju helt oljebaserade! Dessutom är det en allmän trend att gå ifrån traditionell plast, framförallt av tunga miljöskäl! Det dumpas ca 8 miljoner ton plast i haven årligen, som i form av mikroplaster påverkar såväl djur- som växtliv i världshaven och därmed oss människor!

Har inget val …!

Så även om den sockerrörsbaserade plasten är dyrare som råvara så har Lego i praktiken  inget val! Marknadsopinionen är starkt emot oljebaserad plast, vilket innebär en stor risk, i form av potentiellt förlorade marknadsandelar, när väl plastfrågan tippar över i ett tabu!

Förbud …!

Många länder, t.ex. Frankrike, har redan lagstiftat mot plast! F.o.m. 2020 får det inte vara mer än 50 % oljebas i plast i engångsartiklar av plast såsom muggar, bestick och liknande. Vidare gäller förbud mot försäljning av plastkassar f.o.m. 2016. Kenya är ett annat exempel! Där är det ännu tuffare! I Kenya är det är förbjudet att tillverka, använda och sälja plastkassar. Den som bryter mot förbudet riskerar böter på 300000 SEK eller fängelse i 4 år! Inom EU gäller ett beslut att halvera dagens användning av plastkassar (80 st per person och år) till 2025!