Klockrent i Schweiz – ”Energiewende”!

Folkomröstning om energin…!

Söndagen den 21 maj, 2017 röstade schweizarna om energin! Med en majoritet på nära 60 % röstade man för att ställa om energin genom en s.k. ”Energiewende”.  F.n. utgörs landets energiförsörjning av ca 60 % vattenkraft och resten kärnkraft och import. Till 2050 skall energiförsörjningen vara till 100 % förnybar (sol, vind, vatten, biomassa och geotermi). Energiförbrukningen skall halveras (!) till 2035 (!). HEJA SCHWEIZ!