Monsieur Trumps skräckkabinett!!!

Tyvärr inte av vax ….!

Den blivande presidenten Donald Trump har lyckats få ihop ett kabinett av figurer i sin administration som sätter skräck i alla som har insett att (1) den globala uppvärmningen är ett faktum, (2) att den är skapad av mänsklig aktivitet och (3) att det är en ödesfråga som måste hantera NU för att inte planeten Jorden, allas vårt gemensamma hem, skall bli till ett sällan skådat INFERNO redan under innevarande århundrade!

Boris Karloff ….!

Ur ett klimatperspektiv är utan tvekan den föreslagne utrikesministern Rex Tillerson kabinettets Boris Karloff alias Frankensteins monster, förutom Trump själv förstås! Tillerson är för närvarande  chef för Exxon, världens näst största oljebolag efter ryska Rosneft. I korten ligger ett affärsavtal mellan Exxon, Putin och hans Rosneft på 500 miljarder dollar(!!!) avseende oljeprospektering i den ryska delen av Arktis. Inte undra på att, enligt CIA, presidentvalet i USA  har varit infiltrerat av Putin i syfte att få Trump till president. Det aktuella avtalet har varit blockerat av USA  sedan 2014 efter Rysslands interventioner mot Ukraina bl.a. till följd av annekteringen av Krimhalvön.  Avtalet är MEGAstort och skulle rädda Rysslands ekonomi för många år framöver!

Nummer 2 i kabinettet ….!

Som klar tvåa i kabinettet kommer den föreslagna chefen för Departement of Energy (DOE) den f.d. guvernören i Texas, Rick Perry! DOE kontrollerar USA:s  kärnvapenarsenal och övervakar säkerheten i USA:s kärnkraftverk som en av sina huvuduppgifter. Dessutom svarar man för all forskning kring energi, nya energiformer, energilagring etc. Utan denna forskning skulle med all sannolikhet inte den snabbt framväxande solcellsindustrin vara ett faktum. DOE svarar också för finansiering/lån till olika startup-projekt. Bl.a. har man varit med och finansierat Tesla. Inget DOE, inget TESLA! Så enkelt är det! NU till Rick Perry! Han har som sin främsta politiska merit för jobbet som chef för DOE gjort kraftfulla uttalanden om att DOE inte behövs och borde läggas ner. I Trumps bok är detta paradoxalt nog en merit!!!

Nummer 3,4,5 etc …..!

Efter de två första platserna i kabinettet kommer en hel rad ytterligare klimatförnekare. Här har vi Trumps chefsstrateg, Stephen Bannon, bl.a. känd som upphovsman för den högerextrema sajten, ”Breitbart News Network”, närmast att jämföra med svenska ”Avpixlat”. Vi har hans stabschef, Reince Priebus, som för någon vecka sedan intervjuades av Fox News och tillkännagav att Trumps officiella linje i klimatfrågan är ”climate science denier” alltså klimatförnekare.

Det bara fortsätter så här …!

Vi har försvarsministern, James ”Mad Dog ” Mattis, den f.d. generalen för marinkåren som alltså skall ta över staffetpinnen från nuvarande befattningshavare och den etablerade uppfattningen att klimatfrågan i hög grad också handlar om USA:s  säkerhet. Vi har inrikesministern , Ryan Zinke, som säger att ”climate science” inte är en belagd vetenskap. Han har ett politiskt förflutet genom att bejaka allt som underlättar för både olje- och kolindustrin. Vi har den föreslagna chefen för motsvarigheten till svenska Naturvårdverket lika med EPA (Environment Protection Agency) i form av Oklahomas nuvarande chefsåklagare, Scott Pruitt. Han har  motarbetat EPA:s reglering av utsläpp i luft och vatten i åratal.

Klimatavtalet i farozonen!

Skräckkabinett eller inte, det viktiga och allvarliga  är att det nyligen ratificerade klimatavtalet från Paris 2015 har hamnat i farozonen!Herrarna Donald Trump, Vladimir Putin och Rex Tillerson har blandat en mycket giftig cocktail genom att bädda för att lösa upp sanktionerna mot Ryssland och därmed släppa lös Exxon och Rosneft för att exploatera oljetillgångarna i ryska Arktis.  Till saken hör att Trump nu i handling har visat att han inte tänker respektera Paris-avtalet, även om det är ratificerat av USA. Putin för sin del har ännu inte ratificerat avtalet (undrar varför!?). Notera att USA är nr 2 på listan och Ryssland nr 5 vad gäller ligan för utsläpp av växthusgaser. Förutom att det sannolikt räcker med att sjösätta Exxon/Rosneft-avtalet för att knäcka 2-gradersmålet i Paris-avtalet så är risken också att herrarnas agerande verkar demoraliserande för övriga länder!

HUUUGHHHA!

Som sagt rena skräckkabinettet! Vad kan DU och jag göra? Tyvärr detta blir en ny verklighet som möter oss när den nya administrationen skall tillträda 20 januari nästa år. Vi tvingas alla att  förhålla oss till detta skräckscenario! Hur då? Låt inte Trump äga frågan! Ta över genom att alltid hävda motsatsen till Trumps officiella position! Agera som PLANETSKÖTARE  i alla vardagens stora och små beslut. VAR INTE TYST!  Lyft upp klimatfrågan i familjen, i vänkretsen, på jobbet etc. Med hänsyn till klimatfrågans stora, framtida betydelse har den hittills fått alldeles för lite utrymme i alla, såväl privata som professionella, sammanhang!